• Nhiều quyết tâm và định hướng mới cho năm 2021
  • 18:27, 29/12/2020
  • (HG) - Sáng ngày 29-12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến ngày thứ 2 với các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước để sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020 và 5 năm 2016-2020;
  • Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xét xử cho hội thẩm
  • 08:01, 29/12/2020
  • (HG) - Sáng ngày 28-12, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xét xử dành cho đại biểu là hội thẩm nhân dân, thẩm phán, thư ký tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh.
  • Tập huấn về chính quyền điện tử
  • 07:59, 29/12/2020
  • (HG) - Huyện Vị Thủy vừa tổ chức Hội nghị tập huấn về chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cài đặt và sử dụng app Hậu Giang cho cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn.