HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
95,256,503 lượt truy cập
 • Hiệu quả công tác đối thoại
 • Đối thoại và lắng nghe ý kiến người nộp thuế là nhiệm vụ thường xuyên được ngành thuế tỉnh thực hiện để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho người nộp thuế.
 • Hướng dẫn thực hiện một số điều về hóa đơn điện tử
 • 08:25, 31/10/2019
 • (HG) - Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC nhằm hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.
 • Biên soạn sổ tay điện tử thuế thu nhập cá nhân
 • 08:25, 31/10/2019
 • (HG) - Theo Cục Thuế Hậu Giang, nhằm giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn các quy định về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế thực hiện biên soạn các nội dung hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Từ các
 • Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước
 • 08:25, 31/10/2019
 • (HG) - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, để hoàn thành đạt và vượt dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, bên cạnh các sở, ngành, địa phương thì cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý thu, phấn đấu thực hiện vượt dự toán thu ngân sách nhà nước ở
 • Cho vay vốn xuất khẩu lao động
 • 23:11, 22/10/2019
 • Tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách vay vốn để xuất khẩu lao động là “cần câu” giúp họ có được việc làm và điều kiện vươn lên đang được tỉnh ta quan tâm triển khai.
 • Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn
 • 07:26, 08/10/2019
 • Huyện Vị Thủy là đơn vị dẫn đầu trong công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh. Để có kết quả này là do huyện kịp thời giải quyết những vướng mắc.
 • Hơn 1,6 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách
 • 16:12, 07/10/2019
 • Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, trong 9 tháng qua, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 54.983 tỷ đồng, tăng 6.156 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với hơn 1,62 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.