HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
101,985,763 lượt truy cập

Quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm

09/10/2019 | 07:27 GMT+7

Những tháng cuối năm, Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Công an Hậu Giang triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác công an; kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông...

Những tháng cuối năm, Công an Hậu Giang sẽ quyết liệt phòng, chống tệ nạn xã hội.

Kéo giảm tội phạm

Theo Công an Hậu Giang, quý III, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: tội phạm được kéo giảm 23% so cùng kỳ, tỷ lệ điều tra làm rõ tội phạm đạt 86,7% (vượt chỉ tiêu 11,7%), trong đó, tỷ lệ làm rõ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (vượt chỉ tiêu 10%). Một số loại tội phạm được kéo giảm so cùng kỳ như: trộm cắp tài sản, giảm 42%; cướp giật tài sản, giảm 33%;…

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 tại 76 xã, phường, thị trấn và 11 điểm cơ quan, doanh nghiệp, trường học, có 85 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và Công an tỉnh khen thưởng.

Quý III, có 113 cuộc với 6.971 lượt người dự tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian này, quần chúng cung cấp cho công an các cấp 69 nguồn tin giá trị phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Đã tập trung hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị cấp tỉnh và tăng cường công an chính quy về các xã, thị trấn; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của công an các đơn vị, địa phương.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, biểu dương những nỗ lực, phấn đấu và kết quả mà lực lượng công an đạt được. Trong đó, đã tham mưu tốt với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời, ổn định các vụ việc phức tạp trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai nhiều biện pháp

Những tháng cuối năm, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, công an địa phương quan tâm chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ và Nhân dân không để bị động, bất ngờ.

Đơn vị, công an địa phương cần phải thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm ma túy; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường. Nâng tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, tỷ lệ án chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.

Về xây dựng ngành, Công an Hậu Giang sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo. Tập trung chuẩn bị văn kiện, nhân sự phục vụ đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn theo đúng lộ trình, tạo chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự tại cơ sở; xây dựng lực lượng công an cơ sở thật sự gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ.

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới