HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
95,256,588 lượt truy cập
  • Hệ quả từ hợp đồng không ghi đúng giá trị thực
  • 07:43, 10/10/2019
  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng, các bên đã giao nhận tiền, nhưng chưa hoàn thành thủ tục chuyển quyền thì chủ đất đổi ý không muốn bán. Trường hợp này, pháp luật quy định như thế nào ?
  • Cầu nối đưa pháp luật đến với dân
  • 07:28, 08/10/2019
  • Những năm qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp trên địa bàn tỉnh có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.