Xây dựng nhiều vùng nông sản chuyên canh

09/04/2020 | 19:30 GMT+7

(HG) - Theo ngành nông nghiệp tỉnh, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân tiếp tục được quan tâm thông qua việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, xây dựng các mô hình trình diễn, nhân rộng các mô hình sản xuất trong nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao nhằm tăng thu nhập cho người dân. Đã xây dựng được các vùng nguyên liệu nông sản chuyên canh với quy mô khá lớn như vùng lúa chất lượng cao, vùng trồng cây ăn trái, vùng mía, vùng nuôi thủy sản..., đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng nội địa và chế biến xuất khẩu. Các loại nông sản có thế mạnh được đăng ký nhãn hiệu, nhiều sản phẩm có thương hiệu trên thị trường cả nước biết đến, như: bưởi Năm Roi, bưởi hồ lô, cá thát lát, cá rô đồng, lúa Hậu Giang…

Vùng trồng cây ăn trái của tỉnh có diện tích trên 40.000 ha, trong đó bưởi Năm Roi là một trong các cây trồng thế mạnh.

Ngoài ra, thời gian qua tỉnh Hậu Giang đã thực hiện liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp tạo được mối quan hệ phối hợp giữa doanh nghiệp với người nông dân qua hình thức liên kết cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, từng bước xây dựng vùng sản xuất hàng hóa lớn với diện tích hàng năm khoảng 10.000ha, có khoảng 10 công ty, doanh nghiệp tham gia thực hiện. Đến nay, có 3 doanh nghiệp được phê duyệt dự án cánh đồng lớn. Đặc biệt, hàng năm các doanh nghiệp còn bao tiêu hết sản lượng mía theo vùng nguyên liệu; trên các cây trồng, vật nuôi từng bước hình thành theo chuỗi hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Tin, ảnh: T.TRÚC

Viết bình luận mới