• Chủ động ứng phó thiên tai
 • 09:28, 29/10/2020
 • Do mưa bão và triều cường dâng cao, đã gây ngập cục bộ tại nhiều nơi, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.
 • Ưu tiên nhiệm vụ phòng, chống thiên tai
 • 06:52, 23/10/2020
 • Thị xã Long Mỹ đã và đang chủ động thực hiện tốt kế hoạch phòng chống, hạn chế thấp nhất tác động xấu của thiên tai; hỗ trợ kịp thời các trường hợp bị ảnh hưởng trong mùa mưa, bão...
 • Bốn nhóm giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu
 • 17:44, 21/10/2020
 • (HG) - Để hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hậu Giang đã lựa chọn bốn nhóm giải pháp trọng tâm để thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải nhà kính. Đối với nhóm giải pháp thích ứng, tỉnh quy hoạch
 • Nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường
 • 17:36, 21/10/2020
 • (HG) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngành đề ra hành động thực hiện bảo vệ môi trường (BVMT) trong giai đoạn 2021-2025. Theo đó, để triển khai các nhiệm vụ, ngành đã đề ra 7 nhóm giải pháp thực hiện trong giai đoạn này.