HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch Covid-19

26/02/2020 | 08:29 GMT+7

Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang về những hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh góp phần phòng, chống dịch Covid-19, ông Lê Văn Sơn (ảnh), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết:

- Sau khi quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 32, ngày 03/02/2020 về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Trong kế hoạch này, Mặt trận tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Mặt trận các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch đến khu dân cư. Trong đó, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn đến từng người dân hiểu rõ tác hại của dịch Covid-19 và các biện pháp dự phòng, chống dịch lây lan nhằm ngăn chặn và hạn chế thấp nhất tác hại của dịch nguy hiểm này.

Cùng với đó, Mặt trận chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và các ban, ngành tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tính chất nguy hiểm, các tác hại nghiêm trọng của dịch. Trong đó, chú trọng các nhà nghỉ, khách sạn, các doanh nghiệp có đông công nhân, các điểm du lịch tập trung đông người. Mặt trận các cấp cũng góp phần giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đến nay, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã thực hiện đạt những kết quả nổi bật gì trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thưa ông ?

- Đến thời điểm này, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá rất cao vai trò của Mặt trận các cấp trong tỉnh trong việc chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh vào cuộc quyết liệt để cùng với cả hệ thống chính trị và cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt là Mặt trận phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân hiểu rõ tác hại của dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch lây lan nhằm ngăn chặn và hạn chế thấp nhất tác hại của dịch bệnh.

Nhiệm vụ tuyên truyền được chúng tôi triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội đoàn thể, phát tờ rơi, tờ bướm. Bên cạnh đó, Mặt trận còn phối hợp vận động kinh phí xã hội hóa để cấp phát khẩu trang y tế và xà bông diệt khuẩn cho người dân. Kết quả, đã tuyên truyền được 1.268 cuộc, có 52.656 lượt người dự; phát 123.402 tờ rơi, 70.570 khẩu trang y tế miễn phí, 920 xà bông diệt khuẩn, 25kg cloramin B. Mặt trận các cấp cũng tích cực kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường và phun hóa chất đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy định đề ra.

Đáng chú ý là Mặt trận các cấp tranh thủ phối hợp với các vị ủy viên, các tổ chức tôn giáo tuyên truyền người dân theo đạo về tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh. Nhiều cơ sở thờ tự còn tổ chức phát khẩu trang, xà phòng, dung dịch diệt khuẩn; khuyến cáo người dân không nên tập trung đông người trong thời gian phòng dịch.

Theo dự báo, diễn biến của dịch Covid-19 sẽ còn phức tạp. Vậy Mặt trận các cấp trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì để tiếp tục góp sức cùng cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh phòng ngừa dịch hiệu quả, thưa ông ?

- Trước diễn biến của dịch Covid-19 sẽ còn phức tạp, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, cơ quan chức năng thường xuyên cập nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin chính thống như: Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Báo Hậu Giang, Đài PT&TH Hậu Giang; tích cực đấu tranh, ngăn chặn với các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Mặt khác, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh. Để từ đó giúp mọi người nâng cao nhận thức, ý thức tự dự phòng và các biện pháp chủ động phòng, chống dịch.

Phối hợp giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng ngừa dịch bệnh trong các nhà nghỉ, khách sạn, các doanh nghiệp có đông công nhân, các điểm du lịch tập trung đông người; tiếp tục góp sức giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm Covid-19…

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới