HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016

Tích cực giám sát và góp ý theo quy định

10/07/2019 | 07:09 GMT+7

(HG) - Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đầu năm đến nay, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch giám sát và phản biện xã hội.

Đến nay, đã tổ chức giám sát được 55 cuộc, trong đó cấp tỉnh 1 cuộc, cấp huyện 16 cuộc và cấp xã 38 cuộc. Ban thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát 36 cuộc; thành lập 13 ban giám sát đầu tư của cộng đồng để giám sát 13 công trình đầu tư…

Trong thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và đoàn thể tỉnh đã tham gia góp ý kiến 4 dự thảo luật và 22 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh…

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới