HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016

Quán triệt chuyên đề năm 2020

26/02/2020 | 08:30 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có Kế hoạch số 38 để chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các cấp triển khai học tập, thực hiện có chiều sâu chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (chuyên đề năm 2020).

Đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2020 do Mặt trận phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức.

Theo đó, Mặt trận tỉnh yêu cầu Mặt trận các cấp phải quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2020 sâu rộng trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động nề nếp trong hệ thống Mặt trận và Nhân dân gắn với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp còn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, các cơ sở thờ tự và Nhân dân đăng ký học tập và làm theo Bác; đồng thời kịp thời phát hiện, nhân rộng và biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến. Đặc biệt là Mặt trận tỉnh giao Mặt trận mỗi xã, phường, thị trấn tập trung xây dựng ít nhất từ 5 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo chuyên đề năm nay.

Trên cơ sở kế hoạch của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành A đã xây dựng kế hoạch triển khai học tập, thực hiện chuyên đề năm 2020. Mục tiêu hướng tới là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các cuộc tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, tổ, nhóm, các cuộc tọa đàm, giao lưu gắn với nội dung của chuyên đề năm 2020.

Cụ thể hóa mục tiêu trên, UBMTTQ Việt Nam huyện vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2020. Đại biểu tham dự bao gồm các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Mặt trận các xã, thị trấn, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, dân tộc và Nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020, nhất là nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm liên quan đến việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa, chăm chú ngồi nghe và rất tâm đắc với những nội dung về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Út cho biết, góp phần thực hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa đã vận động hỗ trợ hàng ngàn phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hàng năm; đồng thời vận động xây dựng mới một số cây cầu trên địa bàn xã như cầu bê tông ở ấp 1B và ấp 2B…

“Hưởng ứng chuyên đề năm 2020, tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm giảm bớt khó khăn cho những hoàn cảnh bất hạnh và cũng để nhân lên tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng”, ông Út cho biết thêm.

Còn ông Nguyễn Văn Phượng, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp 3B, nói: “Tôi sẽ tích cực tuyên truyền những nội dung tiếp thu được tại hội nghị đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể. Nhất là nói sâu những nội dung mà bà con có thể đăng ký thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác như: tham gia công tác từ thiện xã hội; tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở từng gia đình và khu dân cư”.

Ông Dương Quốc Duy, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành A, thông tin: “Đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2020 do Mặt trận huyện phối hợp tổ chức có nhiệm vụ quán triệt, phổ biến những nội dung được tiếp thu đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Nhất là chú trọng vận động, hướng dẫn bà con đăng ký thực hiện những mô hình, phần việc thiết thực, ý nghĩa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và gia đình mình. Sau hội nghị của huyện, Mặt trận các xã, thị trấn sẽ tổ chức quán triệt rộng rãi chuyên đề năm 2020 thông qua các buổi tuyên truyền theo hình thức: tuyên truyền tập trung, nội dung thiết thực”.

Theo MTTQ tỉnh, Mặt trận các huyện, thị, thành còn lại cũng đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan tích cực, khẩn trương quán triệt, thực hiện chuyên đề năm 2020, góp phần tạo sức lan tỏa trong nhận thức và hành động của đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với học tập và làm theo gương Bác.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới