Nỗ lực thực hiện công tác giám sát

09/10/2019 | 07:57 GMT+7

Đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Vị Thanh có nhiều nỗ lực thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó, tập trung giám sát đối với những vấn đề được dư luận quan tâm.

Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Vị Thanh có nhiều nỗ lực thực hiện công tác giám sát từ đầu năm đến nay.

Trong năm, Mặt trận phường I đề ra chỉ tiêu thực hiện 1 cuộc giám sát, nội dung là việc sử dụng kinh phí hỗ trợ phường văn minh đô thị. Trên cơ sở đó, Mặt trận phường xây dựng kế hoạch thực hiện và xin ý kiến Đảng ủy phường về nội dung giám sát.

Qua giám sát cho thấy, UBND phường sử dụng kinh phí đúng mục đích và có đầy đủ chứng từ chứng minh. Tuy nhiên, việc sử dụng kinh phí chưa được công khai rộng rãi để người dân biết nên đoàn giám sát kiến nghị UBND phường khắc phục hạn chế này.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường I Hứa Quang Minh cho biết, Mặt trận phường luôn thực hiện đạt các chỉ tiêu về giám sát hàng năm. Nội dung giám sát được lựa chọn cẩn thận, là những vấn đề người dân quan tâm. Qua giám sát thì thẳng thắn góp ý những mặt mà đối tượng được giám sát thực hiện chưa tốt.

Không riêng phường I, các xã, phường còn lại của thành phố đã nỗ lực thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giám sát đề ra trong năm.

Có được kết quả đó là do Mặt trận các xã, phường căn cứ vào hướng dẫn của Mặt trận thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện giám sát trên các lĩnh vực. Như giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi; giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng… Qua đó, góp ý đối với những vấn đề mà cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện chưa tốt để có điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

Đáng chú ý là các đoàn thể trên địa bàn cũng thực hiện hiệu quả công tác giám sát theo sự hướng dẫn của Mặt trận thành phố. Nổi bật là Hội Cựu chiến binh giám sát việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế; Hội Nông dân giám sát việc thực hiện dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT); Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố giám sát các điểm nuôi giữ trẻ và cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn phường I theo quy định của Luật Trẻ em…

Riêng UBMTTQ thành phố đã và đang thực hiện 3 cuộc giám sát gồm: giám sát việc chấp hành Kết luận số 63 ngày 28/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác thu, chi tài chính; giám sát việc chấp hành Kết luận số 90 ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giám sát việc chấp hành Quy định số 124 ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Phát huy hiệu quả công tác giám sát, thời gian tới, Mặt trận thành phố tiếp tục yêu cầu Mặt trận các xã, phường chú trọng giám sát thường xuyên khi phát hiện vụ việc nào đó ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của Nhân dân, hay những biểu hiện chưa đúng mực của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Ông Phan Hoàng Liệt, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh, cho biết thêm: “Khi giám sát thì chọn nội dung trọng tâm, phù hợp, tiêu biểu và vừa sức với mình, tránh tình trạng giám sát dàn trải, không hiệu quả. Đặc biệt là quan tâm đến kết quả hậu giám sát, theo dõi kết quả giải quyết của ngành chức năng. Có như vậy thì người dân mới ngày càng tin tưởng vào chức năng giám sát của Mặt trận”.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới