Nhiều hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm

23/05/2018 | 08:05 GMT+7

Sáu tháng đầu năm, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Nổi bật là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động. Nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, Mặt trận các cấp vận động chăm lo hộ nghèo, tham gia các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018” và đã hỗ trợ xây dựng, bàn giao dịp tết 96 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 4,8 tỉ đồng; 169.232 phần quà, trị giá trên 54 tỉ đồng, đạt 273% so kế hoạch, tăng tương đương 2 lần so với Tết Nguyên đán 2017.

MTTQ tỉnh bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình khó khăn.

MTTQ tỉnh cũng tích cực tham dự kỳ họp HĐND tỉnh (tháng 1-2018); tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu HĐND các cấp. Qua tham gia hoạt động đối thoại của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Đã tổ chức giám sát việc thực hiện kết luận của đoàn công tác liên ngành về an toàn thực phẩm trong đợt thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2018. Cụ thể, đoàn đã khảo sát thực tế, tiến hành kiểm tra methanol, formol,… trong các nhóm thực phẩm rượu, bún gạo tại 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đồng thời giám sát kế hoạch, báo cáo xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền của Sở Y tế, Sở Công thương. Qua đó, kiến nghị Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh 5 nội dung nhằm đảm bảo việc phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tốt hơn.

MTTQ cũng làm tốt hoạt động đoàn kết lương giáo; tình hình các tổ chức tôn giáo, dân tộc trên địa bàn ổn định. Hoạt động nổi bật là Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức thăm viếng, chúc mừng nhân dịp lễ trọng, tết của bà con dân tộc, tôn giáo như: Lễ Phục sinh năm; Tết Chol Chnam Thmay năm 2018…

Về xây dựng Đảng, các cấp Mặt trận đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025; chi bộ luôn đảm bảo duy trì đúng 100% các cuộc họp lệ; thường xuyên giám sát, nhắc nhở đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm và thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Tỉnh ủy. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện bài bản, tập trung.

Tuy nhiên, trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị những tháng qua của đơn vị có lúc, có việc chưa thực hiện kịp thời; tính năng động, sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên từng lúc chưa phát huy đúng mức… 

Lãnh đạo MTTQ tỉnh cho biết, 6 tháng cuối năm, các cấp Mặt trận trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”.

Sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động “Quỹ vì người nghèo” và Chương trình “An sinh phúc lợi xã hội”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018.

Đổi mới nội dung, phương thức huy động và sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên; khơi dậy, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc, phát huy thế mạnh của từng địa phương; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận, tập trung triển khai tốt công tác tuyên truyền chiều sâu ở cơ sở theo phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực”; đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo gương Bác. MTTQ các cấp cũng sẽ quan tâm hơn nữa công tác phối hợp sắp xếp, kiện toàn bộ máy; phân công giao nhiệm vụ hợp lý cho cán bộ, đảng viên; phát huy những thành tích, thuận lợi sẵn có và khắc phục những hạn chế, khó khăn phát sinh. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên kịp thời, đúng quy trình, quy định…

Bài, ảnh: TRÍ THỨC

Viết bình luận mới