• Số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn tỉnh là 16,8 tiêu chí/xã
 • 17:56, 20/07/2021
 • (HG) - Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới, trong 6 tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, địa phương đẩy mạnh chỉ đạo công tác xây dựng các xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí, các xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.
 • Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao
 • 17:54, 20/07/2021
 • Với mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, đề ra nhiều giải pháp và tiếp tục phấn đấu nhiều hơn với quyết tâm cao để về đích theo lộ trình đề ra.
 • Hai nghịch cảnh cho nông sản thời Covid-19
 • 17:49, 20/07/2021
 • Mặc dù nguồn cung các mặt hàng nông sản thiết yếu trên địa bàn tỉnh hiện nay rất dồi dào, nhưng do gặp những vấn đề khó khăn nên tình hình tiêu thụ gặp trở ngại.
 • Về đích sớm cuộc tổng điều tra
 • 17:28, 20/07/2021
 • Huyện Long Mỹ đã về đích sớm hơn so với kế hoạch và trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.