• Trợ lực từ hoạt động khuyến công
  • 06:09, 12/09/2019
  • Hoạt động khuyến công đã tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp tiếp cận chính sách khuyến công, từng bước mở rộng về quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng, góp phần thúc đẩy hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh nhà phát triển.
  • Thu nhập khá từ việc nuôi vịt thả ruộng
  • 08:03, 11/09/2019
  • (HG) - Mùa lũ năm nay, do mực nước còn thấp, ở nhiều khu vực đất thấp không thể sản xuất lúa, nông dân huyện Phụng Hiệp đã thả vịt nuôi, thay vì thả cá như thông lệ.