• Không để dịch chồng dịch
 • (HGO) – Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và phòng, chống dịch Covid – 19 trong mùa đông năm 2020
 • Đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa trình độ
 • 06:59, 23/10/2020
 • Liên kết đào tạo ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến đáng kể, tạo điều kiện cho người học được nâng chuẩn trình độ tại địa phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhiều người...
 • Tăng 88 tổ chức hội khuyến học cơ sở
 • 06:42, 22/10/2020
 • (HG) - Toàn tỉnh đã có 3.716 hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở, tăng 88 tổ chức hội so với năm 2019, với 8.061 hội viên. Cụ thể: có 8 tổ chức hội huyện, thị xã, thành phố, 75 tổ chức
 • Trang bị kỹ năng phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích cho trẻ em
 • 06:41, 22/10/2020
 • Những năm qua, Hậu Giang luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích vẫn còn xảy ra, do đó cần nâng cao nhận thức của các gia đình và đặc biệt là chính bản thân các em, để chủ động phòng tránh.
 • Chấn chỉnh đầu năm học
 • 08:21, 21/10/2020
 • Qua kiểm tra thực tế đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có chấn chỉnh một số vấn đề còn tồn tại ở các điểm trường, nhất là công tác quản lý, điều hành và minh bạch trong các khoản thu chi...
 • Để tai nạn thương tích không ám ảnh trẻ em
 • 09:23, 20/10/2020
 • Thời gian qua, tình hình tai nạn thương tích (TNTT) ở trẻ em xảy ra nhiều. Từ thực tế đó, các cấp chính quyền, ngành chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho các em.