• Điểm sáng khoa học và công nghệ Hậu Giang
  • 09:37, 25/05/2021
  • Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã luôn là đầu tàu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giúp hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ của tỉnh diễn ra sôi nổi và mang lại nhiều kết quả tích cực.
  • Đã có cas tử vong do tay - chân – miệng
  • 07:50, 24/05/2021
  • Không chỉ số cas mắc tăng cao mà đã ghi nhận cas tử vong sau nhiều năm không có cas tử vong do bệnh này ở tỉnh. Không thể chủ quan trước tay - chân - miệng là điều người dân phải chú ý.