Thiết thực các phong trào thi đua

14/07/2020 | 04:42 GMT+7

Phong trào thi đua yêu nước do các cấp công đoàn của tỉnh phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao và chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Để đạt được kết quả tích cực đó, hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xây dựng chương trình, nội dung, giao chỉ tiêu thi đua và các tiêu chuẩn xét thi đua để làm cơ sở thi đua cuối năm cho các cấp công đoàn trực thuộc. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thi đua của công đoàn, thi đua do chính quyền phát động gắn với những nội dung, hình thức, giải pháp thiết thực cũng như mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả”.

Lan tỏa sâu rộng trong công đoàn viên, người lao động

Theo bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trong 5 năm qua (giai đoạn 2016-2020), phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp công đoàn của tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, tạo ra nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn ở các địa phương, đơn vị.

Đáng ghi nhận là các phong trào thi đua đều có sức lan tỏa sâu rộng trong công đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Cụ thể như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng; tập hợp, thu hút được đông đảo người lao động tham gia.

Nổi bật qua 5 năm phát động, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, các cấp công đoàn của tỉnh đã vận động cán bộ, CNVCLĐ đăng ký thực hiện hơn 2.000 công trình, sản phẩm và phần việc thi đua; hơn 3.500 đề tài, giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng trị giá hơn 550 tỉ đồng, ước tính làm lợi cho Nhà nước hơn 30 tỉ đồng để góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Cũng trong giai đoạn này, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã trở thành nét đẹp truyền thống của nữ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ đối với sự tiến bộ, phát triển của bản thân, gia đình và cộng đồng. Hàng năm, có 97% nữ CNVCLĐ đăng ký và được xét công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” vào cuối năm đạt 98%...

Bà Lê Thị Thanh Lam khẳng định: “Các phong trào thi đua được các cấp công đoàn trong tỉnh phát động và tổ chức thực hiện thời gian qua đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhất là đời sống vật chất và tinh thần của CNVCLĐ được cải thiện, tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua trong các cấp công đoàn; củng cố và xây dựng tổ chức công đoàn tỉnh nhà thêm vững mạnh”.

Cần tiếp tục phát huy các phong trào thi đua

Cũng theo LĐLĐ tỉnh, trong thực hiện các phong trào thi đua, công đoàn đã bám sát các quy định của pháp luật và quán triệt quy chế dân chủ cơ sở để vận động phong trào thi đua trong CNVCLĐ, đặc biệt là đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhờ vậy, các phong trào thi đua của tỉnh luôn phát huy hiệu quả thiết thực, tích cực đồng hành vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ lần thứ V (2020-2025) do LĐLĐ tỉnh tổ chức mới đây, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá trong 5 năm qua, tổ chức Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tổ chức, động viên, khích lệ đội ngũ CNVCLĐ vượt qua khó khăn, ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Đồng thời, không ngừng cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và điều hành, quản lý với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đất nước, của tỉnh. Trong đó, phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn phát triển sâu rộng, đã góp phần đưa 35/53 xã và 3 huyện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

Trong xu thế hội nhập và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa  đất nước, đặc biệt trước Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng, các hiệp định thương mại thế hệ mới đã và sắp có hiệu lực, nhiệm vụ đặt ra với tổ chức công đoàn là rất lớn. Vì vậy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng.

 “Các cấp công đoàn trong tỉnh Hậu Giang xem thi đua là việc làm thiết thực gắn với công việc hàng ngày của mỗi người, vì lợi ích của bản thân, những người thân, cộng đồng và của đất nước. Do đó, cần tiếp tục tổ chức và phát huy sáng tạo, chất lượng các phong trào thi đua mà nòng cốt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” để thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia”, ông Nguyễn Đình Khang lưu ý.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nói: “Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ do tổ chức công đoàn phát động không ngừng phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần vào thành tựu chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ tỉnh Hậu Giang”.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>