HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
110,516,029 lượt truy cập

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học: chỉ tiêu nhiều, hồ sơ ít

30/03/2020 | 14:57 GMT+7

(HGO) - Phát biểu tại cuộc họp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học vào ngày 30-3, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, yêu cầu cán bộ quản lý các trường học tiếp tục quan tâm, quản lý và tạo điều kiện, hỗ trợ giáo viên trong việc hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ minh chứng xét thăng hạng cho giáo viên. Chỉ tiêu được giao nhiều nhưng số lượng hồ sơ nộp và đạt còn ít. Nguyên nhân do một số giáo viên chưa nắm rõ thủ tục để hoàn thiện hồ sơ. Việc xét thăng hạng chính là ghi nhận những đóng góp tích cực của giáo viên các cấp học đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đóng góp cho sự nghiệp trồng người trên địa bàn tỉnh. Công tác bình xét đã được Hội đồng xét chọn thực hiện đúng quy trình, công tâm, khách quan, theo quy định và điều kiện cụ thể. Sau buổi làm việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các hồ sơ đạt để trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo sơ bộ hồ sơ tham gia xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học.

Qua bỏ phiếu xét chọn của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019 tỉnh Hậu Giang, có 388 hồ sơ giáo viên mầm non, tiểu học đạt các tiêu chuẩn quy định: Cấp mầm non có 128 hồ sơ đạt xét thăng hạng từ IV lên III, 83 hồ sơ đạt thăng hạng từ III lên II; cấp tiểu học có 95 hồ sơ đạt thăng hạn từ IV lên III, 82 hồ sơ đạt xét thăng hạng từ III lên II.

Tổ kiểm phiếu thống kê số phiếu đạt theo quy định.

Tổng chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao Hậu Giang xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ IV lên III là 175 chỉ tiêu, giáo viên nộp 165 hồ sơ; chỉ tiêu hạng III lên hạng II là 163, nhưng chỉ có 150 hồ sơ được nộp. Còn chỉ tiêu xét thăng hạng đối với giáo viên tiểu học từ IV lên III là 135 chỉ tiêu, hồ sơ giáo viên nộp 126; chỉ tiêu xét thăng hạng III lên II là 133 chỉ tiêu, hồ sơ giáo viên nộp 124.

 

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới