HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
123,257,987 lượt truy cập

Thị xã Long Mỹ: Có 23 thư viện và phòng học bộ môn đạt chuẩn

22/05/2018 | 08:53 GMT+7

(HG) - Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã có 14 thư viện, 9 phòng học bộ môn ở 14 trường tiểu học và THCS được công nhận đạt chuẩn. Chỉ riêng trong năm học 2017-2018, trên địa bàn thị xã Long Mỹ có 6 trường có thư viện và phòng học bộ môn đạt chuẩn. Ở cấp tiểu học thư viện được công nhận ở mức độ đạt và tiên tiến có 2 thư viện, xuất sắc có 4 thư viện và 1 phòng học bộ môn tin học. Riêng ở cấp THCS, thư viện được công nhận ở mức độ đạt và tiên tiến có 1 thư viện, được công nhận ở mức độ xuất sắc có 4 thư viện và có 8 phòng học các môn lý, hóa, sinh, tin học được công nhận đạt chuẩn.

MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới