HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
116,609,368 lượt truy cập

Thành lập Hội đồng Trường Đại học Võ Trường Toản

07/07/2020 | 19:51 GMT+7

(HG) - Hội đồng Trường Đại học Võ Trường Toản, nhiệm kỳ 2020-2025, có 9 thành viên gồm đại diện nhà đầu tư (1 thành viên); thành viên ngoài trường là nhà lãnh đạo, nhà quản lý (1 thành viên); thành viên trong trường đại diện giảng viên, người lao động (7 thành viên). Tiến sĩ Hoàng Kim Thoa, đại diện nhà đầu tư Trường Đại học Võ Trường Toản, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Võ Trường Toản. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, được mời làm thành viên Hội đồng Trường Đại học Võ Trường Toản.

Hội nghị thành lập Hội đồng Trường Đại học Võ Trường Toản, được tổ chức vừa qua.

Tại hội nghị nhà đầu tư Hội đồng trường mới đây, đã tín nhiệm bầu tiến sĩ Dương Đăng Khoa, tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Luật Giáo dục đại học năm 2018: Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của trường. Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hàng năm của trường đại học. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động…

AN NHIÊN

Viết bình luận mới