HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
110,517,681 lượt truy cập

Sắp xếp khung chương trình, xây dựng bài học theo hướng tinh gọn

31/03/2020 | 08:05 GMT+7

(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế hiện nay khi học sinh nghỉ học dài ngày để phòng, chống dịch Covid-19. Các tổ, nhóm bộ môn hướng dẫn giáo viên có thể điều chỉnh một số bài học, một số chương trình các chủ đề, chuyên đề với các yêu cầu: xác định rõ mục tiêu cần đạt, tóm lược lý thuyết, kiến thức trọng tâm, cốt lõi, nội dung bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, theo hướng phát triển năng lực học sinh, có đầy đủ bài tập mẫu, bài tập đề nghị và hướng dẫn tự học tại nhà cho học sinh…

Giáo viên Trường THPT chuyên Vị Thanh hướng dẫn sử dụng kho bài giảng E- Learning cho học sinh.

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên, học sinh tham khảo lịch phát sóng các bài học (do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng) trên kênh VTV7 và một số kênh khác được công bố trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn), kho bài giảng E- Learning của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn... Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình.

CAO OANH

Viết bình luận mới