HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
116,609,906 lượt truy cập

Hoàn tất đánh giá hồ sơ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

07/07/2020 | 09:03 GMT+7

(HG) - Là yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các phòng giáo dục và đào tạo, các trường THPT, đơn vị trực thuộc. Sở đề nghị lãnh đạo nhà trường quan tâm bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân. Các phòng giáo dục và đào tạo hướng dẫn cụ thể để hiệu trưởng các trường xác nhận chính xác về các tiêu chuẩn để việc xét khen thưởng năm học 2019-2020 được thực hiện đúng quy định, thời gian. Riêng nội dung báo cáo thành tích khen thưởng, cá nhân đề nghị khen phải nêu những việc bản thân đã làm để đạt được thành tích đó, những báo cáo chỉ nêu được kết quả, không thấy được quá trình, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở sẽ loại ra.

Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 31-7. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: 1 bộ (bản giấy), trong đó có tờ trình đề nghị khen thưởng, biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng, danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo tờ trình, danh sách tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức theo mẫu, báo cáo thành tích cụ thể cho từng cá nhân, tập thể đề nghị…

THẢO TRÂN

Viết bình luận mới