Các trường đã chọn được sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2020-2021

26/05/2020 | 08:09 GMT+7

(HG) - Thông tin vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết. 162/162 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để sử dụng trong năm học 2020-2021. Bộ sách Cánh diều được lựa chọn nhiều nhất, kế đến là bộ sách kết “Kết nối tri thức với cuộc sống” và bộ sách “Chân trời sáng tạo”. 2 bộ sách: “Cùng học để phát triển năng lực”, “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” không có trường nào lựa chọn. 

Cán bộ, giáo viên tham khảo thông tin các bộ sách trong một hội thảo về sách giáo khoa được tổ chức tại tỉnh.

Để có sự lựa chọn này, các trường đã bám sát danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (5 bộ sách gồm: “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo”, “Cùng học để phát triển năng lực”, “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” (4 bộ này đều của Nhà xuất bản Giáo dục biên soạn) và bộ sách “Cánh diều” (của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm - thuộc Trường Đại học sư phạm Hà Nội tổ chức biên soạn) để lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 dùng trong trường từ năm học 2020-2021 theo đúng quy trình được quy định, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch.

Dự kiến sơ bộ số học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 là 14.693 học sinh với 524 lớp. 

Tin, ảnh: THẢO TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>