• Đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa trình độ
 • 06:59, 23/10/2020
 • Liên kết đào tạo ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến đáng kể, tạo điều kiện cho người học được nâng chuẩn trình độ tại địa phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhiều người...
 • Tăng 88 tổ chức hội khuyến học cơ sở
 • 06:42, 22/10/2020
 • (HG) - Toàn tỉnh đã có 3.716 hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở, tăng 88 tổ chức hội so với năm 2019, với 8.061 hội viên. Cụ thể: có 8 tổ chức hội huyện, thị xã, thành phố, 75 tổ chức
 • Chấn chỉnh đầu năm học
 • 08:21, 21/10/2020
 • Qua kiểm tra thực tế đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có chấn chỉnh một số vấn đề còn tồn tại ở các điểm trường, nhất là công tác quản lý, điều hành và minh bạch trong các khoản thu chi...
 • Toàn tỉnh đạt 205 sinh viên/10.000 dân
 • 09:52, 19/10/2020
 • (HG) - Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm hiện nay, Hậu Giang đã có 205 sinh viên/10.000 dân, với số lượng này đã đạt tỷ lệ 102,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
 • 119 điểm trường được nâng cấp, sửa chữa lớn, xây dựng mới
 • 09:23, 16/10/2020
 • (HG) - Theo thống kê từ phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị, thành phố, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 119 điểm trường được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa lớn để đáp ứng nhu cầu dạy và học, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để công nhận đạt