9 khu, điểm du lịch đi vào hoạt động

10/09/2018 | 09:01 GMT+7

(HG) - Đó là điểm du lịch cây lộc vừng, Khu du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng (huyện Phụng Hiệp), vùng du lịch cộng đồng khóm Cầu Đúc (Vị Thanh), Vườn dâu Thiên Ân (thị xã Ngã Bảy), Thiền viện Trúc Lâm - Hậu Giang (thị xã Long Mỹ). Cùng với đó là hệ thống di tích lịch sử (trong đó có 1 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đặc biệt, 8 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và 6 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh). Theo đánh giá chung, du lịch Hậu Giang đang có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa ở Hậu Giang chưa có nhiều sản phẩm, công trình phụ để khai thác du lịch, từ đó lượng khách đến Hậu Giang chưa nhiều, chưa có điểm nhấn, sản phẩm du lịch nghèo nàn, cơ sở lưu trú đạt chuẩn rất ít, khó giữ chân du khách. Hậu Giang đang xây dựng các điểm đến để tiến hành kết nối tua; kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tìm kiếm và đầu tư về du lịch, để đưa du lịch Hậu Giang phát triển.

V.TR

Viết bình luận mới