Tập trung kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội

17/02/2020 | 08:57 GMT+7

(HG) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 169 về kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp mình. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đối với 12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các chi bộ, đảng bộ cơ sở được Tỉnh ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn làm điểm chỉ đạo đại hội; kiểm tra, giám sát việc giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là liên quan đến nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới.

Việc kết luận, xử lý vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý mà còn để kéo dài; kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị giới thiệu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; kiểm tra, giám sát tư cách đại biểu sau khi được bầu (theo tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội) cũng là nội dung cần tập trung thực hiện trong Kế hoạch số 169 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

MINH NGHĨA

Viết bình luận mới