Tâm huyết đóng góp cho các chỉ tiêu phát triển kinh tế

10/02/2020 | 07:45 GMT+7

Mới đây, Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp Tiểu ban Văn kiện lấy ý kiến (lần 1) đóng góp dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại cuộc họp quan trọng này, Tỉnh ủy đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các thành viên tiểu ban về các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Quốc Ca (đứng), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị cần xác định kỹ căn cứ, cơ sở khoa học chặt chẽ trước khi đưa ra các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế cho sát hợp với tình hình, xu thế phát triển của tỉnh thời gian tới. Như mức thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp đôi, trong khi đến cuối năm 2019 chỉ đạt 49 triệu đồng/người và tỉnh ta vẫn còn là nền kinh tế nông nghiệp.

Đối với chỉ tiêu về tổng thu ngân sách nhà nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng nhìn chung vẫn còn ở mức thấp, chưa thấy sự gia tăng trong thời gian tới. Bởi mức thu bình quân hàng năm hiện đã đạt gần 9.000 tỉ đồng. Chưa kể là theo dự báo tỉnh ta sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng tốt nên cần xem xét điều chỉnh chỉ tiêu này cho phù hợp dựa trên cơ sở tính toán thật kỹ các nguồn có khả năng đóng góp vào ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ mới.

Thống nhất cao với dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhưng ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đề nghị cần xem xét đưa ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế có biên độ dao động ở mức 0,5%, thay vì ở con số cố định như dự thảo văn kiện. Tương tự đối với chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người cũng cần có biên độ dao động từ 75-80 triệu đồng để có sự linh hoạt trong quá trình điều hành, quản lý.

Ngoài giải trình làm rõ thêm cơ sở đưa ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên kiến nghị nên có tính toán, cân đối giữa nguồn lao động và giải pháp kêu gọi đầu tư. Theo đó, phải xem xét lồng ghép vào các nhiệm vụ chủ yếu về việc đảm bảo nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu thu hút, mời gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tương ứng với nhiệm vụ này là thực hiện đồng bộ giải pháp về đảm bảo tỷ lệ tăng dân số, đào tạo nghề cho người lao động phục vụ mục tiêu phát triển tỉnh nhà…

Còn ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, mong muốn Tiểu ban Văn kiện thống nhất với việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế theo biên độ dao động từ 6,3-6,8% nhằm thể hiện khát vọng vươn lên của tỉnh. Khi đó, mức thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng tương ứng hơn 80 triệu đồng. Đây là những con số đều được căn cứ trên cơ sở cân đối hài hòa giữa các mối quan hệ và phù hợp xu thế phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh còn kiến nghị nên xem xét nhiệm vụ đột phá theo hướng phải nghiên cứu phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với nông nghiệp. Riêng, các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 5 năm cần nghiên cứu bổ sung thêm chỉ tiêu phát triển số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn thu hút đầu tư. Bởi đây là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi địa phương nào cũng đều phải thực hiện để thúc đẩy sự tăng trưởng cho nền kinh tế tỉnh nhà.

Bên cạnh các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế, các thành viên tiểu ban còn tập trung đóng góp làm sâu sắc thêm các nội dung trong mục đánh giá chung cũng như bài học kinh nghiệm; phương châm, chủ đề đại hội; phương hướng, nhóm nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như cần xác định rõ tiêu chí đánh giá tỷ lệ hài lòng của người dân vào sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp…

Ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết trên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng yêu cầu các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện tiếp tục tập trung nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị để có sự đóng góp sâu sát hơn nữa trong những lần lấy ý kiến tiếp theo. Tổ Biên tập cũng cần bám theo nội dung kế hoạch, kịp thời tham mưu cho Tiểu ban Văn kiện, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đạt tiến độ đề ra…

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra nhiệm vụ đột phá, đó là tập trung phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị sạch, an toàn gắn nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đẩy mạnh công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo.

 

 Tăng cường cải cách hành chính, tích cực xúc tiến đầu tư; thúc đẩy xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; ưu tiên một số lĩnh vực: nông nghiệp, y tế, du lịch, công nghệ thông tin.

 

Đồng thời, đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm: 6 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế; 6 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; 1 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, nội chính; 3 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể.

 

Trong đó, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,5% (theo số liệu của tỉnh), tương đương với mức tăng trưởng 6,31%/năm (theo số liệu của Tổng Cục Thống kê); GRDP bình quân đầu người là 80 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước (5 năm) từ 44.000-45.000 tỉ đồng; tỷ lệ hài lòng của người dân vào sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đạt 95% trở lên (hiện trạng 88-90%)…

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN 

Viết bình luận mới