Tiếp tục phát huy ưu điểm về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

09/09/2019 | 08:45 GMT+7

Qua giám sát tại một số sở về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương (từ ngày 1/1/2018 - 30/6/2019), Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá các đơn vị có nhiều nỗ lực trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp để thông qua kết quả giám sát.

Cụ thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 98 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và Nhân dân chuyển đến.

Nội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giải quyết các chế độ, chính sách người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội và giảm nghèo. Bên cạnh đó, Sở cũng tiếp nhận và trả lời cho 864 lượt ý kiến, thắc mắc, phản ánh của người dân qua các buổi tiếp dân, các hội nghị gặp gỡ người có công.

Với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, sau khi nhận được các ý kiến, kiến nghị, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát giải quyết và trả lời đảm bảo theo quy định đến cử tri. Kết quả trả lời, giải quyết 100% ý kiến đúng thời gian quy định. Nội dung trả lời đi vào trọng tâm, cụ thể, rõ ràng, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Sở Y tế tiếp nhận 28 văn bản, đơn thư phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân chuyển đến từ cá nhân và cơ quan HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh…

Nội dung đơn chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực khám, chữa bệnh, chế độ bảo hiểm y tế, an toàn thực phẩm, đơn thư phản ánh liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ và công tác quản lý nhà nước của ngành.

Về kết quả giải quyết, sau khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, lãnh đạo Sở đã phân công đơn vị chuyên môn trực tiếp rà soát, trả lời. Cụ thể, trong tổng số 28 đơn có 16 nội dung thuộc thẩm quyền, đến nay đã ban hành văn bản trả lời 16/16 kiến nghị, phản ánh và đúng thời gian quy định…

Tuy nhiên, Sở Y tế cũng nhìn nhận công tác tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở đôi khi chưa đúng đối tượng lịch phân công; việc bố trí thành viên trong Ban Giám đốc trực, tiếp công dân định kỳ gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do Ban Giám đốc Sở thường xuyên đi công tác, dự họp nên đôi khi không chủ động trong bố trí lãnh đạo tiếp dân định kỳ theo lịch phân công.

Còn Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận 49 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Nội dung tập trung chủ yếu về lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, bến khách ngang sông được phân cấp quản lý.

Kết quả, Sở đã trả lời, giải quyết 49 ý kiến đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Nội dung trả lời đúng trọng tâm, ngắn gọn, được sự đồng thuận cao của cử tri.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận 140 ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung ở lĩnh vực đất đai và môi trường với 49 nội dung; đã giải quyết xong 47 nội dung với 138 ý kiến (đang giải quyết 2 nội dung còn lại).

Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các sở trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có những vấn đề được cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần.

Qua giám sát trực tiếp và giám sát qua văn bản từ ngày 1-1-2018 đến ngày 30-6-2019, Đoàn ghi nhận các đơn vị được giám sát tiếp nhận 1.355 lượt ý kiến, kiến nghị; tất cả đều được trả lời. Đối với văn bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị do Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh gửi đến (từ ngày 1/1/2018 - 30/6/2019), các ngành, địa phương giải quyết 188/191 ý kiến.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế cũng nhận thấy công tác phối hợp với các ngành, cấp huyện đôi lúc chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; ở một số đơn vị, việc sắp xếp lịch cho lãnh đạo cấp sở tiếp công dân còn khó khăn; một số vấn đề đã trả lời nhưng việc giải quyết chưa được dứt điểm…

Đoàn giám sát đề nghị Sở Y tế làm rõ một số nội dung liên quan như đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, công tác khám, chữa bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh…

Kiến nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kiến nghị các sở, ngành tỉnh giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị cử tri nhằm hạn chế đơn thư khiếu nại, phản ánh. Kiến nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Mặt trận cấp huyện trong quá trình tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cần đảm bảo đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, tránh chung chung…

Đoàn giám sát mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được, cố gắng giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị còn kéo dài.

TRƯỜNG SƠN tổng hợp

Viết bình luận mới