• Vẫn tranh luận kịch liệt về giờ làm thêm
 • 15:34, 24/10/2019
 • Có đại biểu đã rớt nước mắt khi phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) ngày 23-10. Những quan điểm trái chiều về giờ lao động, khung giờ làm thêm đã được tranh luận quyết liệt.
 • Cán bộ, đảng viên cần hiểu đúng về nợ công
 • 15:32, 24/10/2019
 • Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh, dự báo trong năm 2019 sẽ tăng trưởng vượt mức 6,8%, vào tốp 20 nền kinh tế thúc đẩy tăng trưởng GDP của toàn cầu. Thế nhưng, vẫn có những thông tin không khách quan, xuyên tạc, thổi phồng về nguy cơ nợ công của nền kinh tế Việt Nam. Chính vì vậy, cán bộ, đảng viên cần nhìn nhận đúng vấn đề, từ đó tuyên truyền cho quần chúng nhân dân, tránh nhận thức lệch lạc, sai trái.
 • Đặc biệt chú trọng thực hiện công tác dân vận chính quyền
 • 13:27, 24/10/2019
 • (HG) - Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, từ năm 2016 đến nay, các cấp chính quyền trong tỉnh đặc biệt chú trọng thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, các nội dung, tiêu chí được cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, trong xây dựng chính quyền thân thiện; “Năm dân vận chính quyền” từ tỉnh đến cơ sở đã nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý
 • Nhân rộng mô hình chính quyền thân thiện
 • 13:25, 24/10/2019
 • Nghị quyết năm 2019 và những năm trước của Thị ủy Ngã Bảy luôn nhấn mạnh phải nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó chú trọng xây dựng chính quyền thân thiện để phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. Quyết tâm thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.