• Hậu phương quân đội vững chắc
 • 12:56, 01/12/2019
 • Mười năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
 • Khi phong trào của tuổi trẻ được phát huy
 • 09:08, 29/11/2019
 • Nhận thức được tầm quan trọng của thanh niên, thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Phước, huyện Châu Thành, luôn phát huy vai trò là lực lượng tuổi trẻ, nòng cốt, xung kích trong các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
 • Tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính
 • 09:07, 29/11/2019
 • (HG) - Năm 2019, huyện Long Mỹ thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị để đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả; sắp xếp ổn bộ máy cán bộ không chuyên trách cấp xã, ấp và các chức danh khác theo Nghị quyết 01, 02 của HĐND tỉnh.
 • Cải cách thể chế được quan tâm
 • 09:01, 29/11/2019
 • (HG) - Công tác cải cách thể chế trong cải cách hành chính năm 2019 của thị xã Long Mỹ đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, công tác thẩm định, góp ý, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật (VBQPPL) luôn chặt chẽ.