HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
100,507,649 lượt truy cập

Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông

04/06/2019 | 07:50 GMT+7

(HG) - Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh vừa có kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2019.

Nội dung thi đua là nâng cao vai trò của ban ATGT các cấp trên địa bàn tỉnh trong lãnh đạo, điều hành thực hiện bảo đảm trật tự ATGT; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT bằng nhiều hình thức, chú trọng về chiều sâu. Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT; nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức giao thông, bảo đảm ATGT. Xây dựng mô hình mới, phù hợp, nhân rộng mô hình có hiệu quả về công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Mục tiêu, yêu cầu của thi đua là đoàn kết, trách nhiệm, hiệu quả, chất lượng; quyết tâm kéo giảm từ 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2018.

Qua đó, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong công tác bảo đảm trật tự ATGT một cách sôi nổi, rộng khắp, tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động ATGT, góp phần kéo giảm số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2018.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới