Tự hào về Đảng, chúng ta cũng tự hào về truyền thống của Đảng bộ Ngã Bảy - Phụng Hiệp

31/01/2020 | 13:43 GMT+7

(HG) - Phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy, nhắc lại lời Bác Hồ: “Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mọc, xé tan màn đêm tối, soi đường dẫn lối cho Nhân dân vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”.

Bí thư Thị ủy Ngã Bảy khẳng định, chặng đường lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành với những mốc son chói lọi, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc, trong niềm tin yêu và hy vọng của mỗi người dân chúng ta đối với Đảng.

Ông Nguyễn Thiện Nhơn còn nhấn mạnh, tự hào về Đảng, chúng ta cũng tự hào về truyền thống của Đảng bộ Ngã Bảy - Phụng Hiệp đã cùng với tỉnh Hậu Giang và cả nước chung tay, góp sức trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, đổi mới của đất nước.

Tiếp nối truyền thống các thế hệ cán bộ đi trước, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình kinh tế thị xã tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá; tiềm năng, lợi thế của địa phương từng bước khai thác có hiệu quả.

Thành tích nổi bật là đã huy động mọi nguồn lực xây dựng thị xã trở thành thành phố thuộc tỉnh, nâng xã Hiệp Lợi thành phường và là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hậu Giang có xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị xã cũng thực hiện hiệu quả đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - du lịch - công nghiệp - nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo từ 24% (năm 2005) giảm còn 0,86% vào cuối năm 2019; tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế tăng hàng năm và đảm bảo theo nghị quyết đề ra; năm 2005, thu nhập bình quân đầu người gần 5,2 triệu đồng, đến nay đạt gần 60 triệu đồng, tăng 11,5 lần so 15 năm trước; quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định.

Năm 2020, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tiếp tục đoàn kết, chủ động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Thực hiện 2 nhiệm vụ đột phá: được công nhận thành phố thuộc tỉnh (đã hoàn thành) và là đơn vị cấp huyện hoàn thành nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch; có giải pháp tích cực để phát triển công nghiệp. Thực hiện có hiệu quả mô hình chuyên canh, tập trung trong nông nghiệp, xây dựng và nâng chất nông thôn mới nâng cao, phường văn minh đô thị; quản lý tốt trật tự xây dựng đô thị.

Địa phương cũng sẽ quan tâm hơn trong xây dựng chính quyền thân thiện, an dân. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện mô hình chính quyền thân thiện. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị…

K.L

Viết bình luận mới