Nhiều nội dung mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

25/08/2021 | 10:50 GMT+7

Theo kế hoạch, ngày 26-8 này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức triển khai, quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Thông tin thêm về quy định này, bà Phạm Thị Phượng (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cho rằng:

- Việc triển khai, quán triệt Quy định 22 nhằm giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên trong tỉnh nắm vững nội dung trong Quy định số 22-QĐ/TW, nhất là những điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng như: Bố cục của Quy định 22 đã thay đổi hoàn toàn so với Quy định 30 để phù hợp với thể loại văn bản của Đảng.

Theo đó, Quy định 22 gồm 7 chương, 36 điều, đã cụ thể hóa các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Quy định 30 quy định theo từng điều cụ thể của Điều lệ Đảng, còn Quy định 22 quy định theo từng chương, từng nhóm chuyên đề, có tính chuyên sâu hơn.

Trước hết, về nguyên tắc kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được quy định như thế nào, thưa bà ?

- Quy định 22 nêu rõ: “Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng”.

Đồng thời, mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không có ngoại lệ. Bên cạnh đó, Quy định 22 yêu cầu đối tượng kiểm tra, giám sát không được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình khi làm việc với chủ thể kiểm tra, giám sát, để phòng ngừa việc đối tượng kiểm tra ghi âm, ghi hình lại các nội dung đang trong quá trình kiểm tra, giám sát chưa được phép công khai vì mục đích xấu, bảo đảm giữ bí mật danh tính người tố cáo.

Thưa bà, Quy định 22 còn quy định cụ thể hơn về việc thi hành kỷ luật đảng ?

- Đúng vậy, Quy định 22 quy định rõ hơn về việc xét công nhận đảng viên chính thức đối với đảng viên bị xử lý kỷ luật. Theo đó, đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, khi hết thời hạn dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức. Quy định 22 cũng quy định trách nhiệm của cá nhân liên quan khi kỷ luật tổ chức đảng. Đó là, khi kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng.

Quy định này còn bổ sung thêm thẩm quyền kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên của ban thường vụ đảng ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở. Trong đó, đối với kỷ luật đảng viên, ban thường vụ đảng ủy cơ sở quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ, kể cả đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý nhưng không phải cấp ủy viên cùng cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở quyết định hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ, kể cả cấp ủy viên chi bộ, cấp ủy viên đảng ủy bộ phận, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý nhưng không phải cấp ủy viên cùng cấp.

Đối với kỷ luật tổ chức đảng, ban thường vụ cấp ủy từ cấp cơ sở trở lên có quyền kỷ luật tổ chức đảng cấp dưới theo quy định. Ủy ban kiểm tra các cấp quyết định hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy cấp dưới.

Riêng việc giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện ra sao, thưa bà ?

- Quy định 22 bổ sung thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và thẩm quyền của tổ chức đảng trong việc giải quyết tố cáo đối với các trường hợp cán bộ về hưu bị tố cáo trong thời gian đang đương chức. Cụ thể, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra có nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp ủy cùng cấp; trường hợp đảng viên là cấp ủy viên các cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý đã nghỉ hưu, nếu bị tố cáo vi phạm khi đang công tác thì thẩm quyền giải quyết tố cáo được thực hiện như đang đương chức.

Chưa kể, nguyên tắc giải quyết tố cáo so với Quy định 30, Quy định 22 bổ sung thêm nội dung: “Nếu đơn tố cáo giấu tên, mạo tên nhưng rõ địa chỉ, đối tượng và nội dung tố cáo thì tổ chức đảng có thẩm quyền nắm tình hình để làm cơ sở kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo”.

Thưa bà, đối với thẩm quyền giải quyết khiếu nại cũng như thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa kỷ luật theo Quy định 22 có điểm gì đáng chú ý ?

- Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, Quy định 22 đã bổ sung thẩm quyền giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với ủy ban kiểm tra, ban thường vụ cấp ủy cơ sở. Theo đó, việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng được tiến hành từ ủy ban kiểm tra, ban thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy từ cấp cơ sở trở lên.

Trong khi đó, về thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa kỷ luật, Quy định 22 bổ sung thêm đối với cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở. Cụ thể, ủy ban kiểm tra đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy từ cấp cơ sở trở lên có thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên, tổ chức đảng do tổ chức đảng cấp dưới quyết định.

Để tạo sự thống nhất chung về nhận thức và hành động thì Quy định 22 cần phải được ủy ban kiểm tra các cấp triển khai, quán triệt kịp thời, thưa bà ?

- Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu, giúp cấp ủy cấp mình xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt các nội dung trong Quy định số 22-QĐ/TW đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trong tháng 9-2021. Qua đó, tạo sự thống nhất chung về nhận thức và sớm được triển khai, thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Xin cảm ơn bà !

M.NGHĨA - G.NGUYỄN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>