Thẩm tra các tờ trình và nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa X

24/11/2021 | 09:14 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 23-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa X. Dự cuộc họp có ông Đoàn Quốc Thật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại đây, Sở Nội vụ thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo dự thảo, biên chế công chức toàn tỉnh năm 2022 là 1.471, trong đó các sở, ban, ngành tỉnh là 848 biên chế; UBND các huyện, thị xã, thành phố là 623. Biên chế sự nghiệp toàn tỉnh là 14.073 (giữ nguyên so với năm 2021) trong đó sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 9.818 biên chế, sự nghiệp y tế 2.530 biên chế; sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch 143 biên chế; sự nghiệp nghiên cứu khoa học 20 biên chế; sự nghiệp khác khối sở, ban, ngành tỉnh 1.112 biên chế…

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất thông qua nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc giao biên chế, tuy nhiên, đề nghị các cơ quan tham mưu cần điều chỉnh một số phần bố cục, bổ sung căn cứ pháp lý và giải trình một số vấn đề liên quan.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp, đề xuất của các sở, ban, ngành, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết theo ý kiến đóng góp của đại biểu, đảm bảo phục vụ tốt cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

- Sáng ngày 23-11, HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết và báo cáo lĩnh vực Ban Văn hóa - Xã hội trình tại Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp có ông Đoàn Quốc Thật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.

Ông Đoàn Quốc Thật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Buổi làm việc đã thông qua 6 tờ trình dự thảo nghị quyết và báo cáo ở các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trong đó, có 3 tờ trình về lĩnh vực giáo dục: Dự thảo nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030; Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trợ cấp đối với trẻ em đang học ở cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, trong dự thảo nghị quyết này, đối tượng áp dụng là giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn cấp huyện, nơi có khu công nghiệp; trẻ em đang học ở cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là con công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Dự kiến định mức hỗ trợ là 20 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập (cơ sở có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp); hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng (không quá 9 tháng/năm học); 800.000 đồng/tháng đối với giáo viên làm việc tại các cơ sở mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp có trình độ đào tạo đạt chuẩn đang làm việc có ký kết hợp đồng lao động hợp pháp.

Cuộc họp cũng tiến hành thẩm tra 2 tờ trình về bãi bỏ, bổ sung Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 7/2/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019-2025; Dự thảo Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 5/4/2017 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định đối tượng cho vay vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đóng góp ý kiến cho các dự thảo nghị quyết và báo cáo. Đối với Dự thảo nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, yêu cầu rà soát lại các chỉ tiêu sát với tình hình thực tế địa phương, bổ sung thêm nội dung hàng năm, lãnh đạo các cấp phải tổ chức ít nhất một cuộc đối thoại với thanh niên.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh thống nhất thông qua các tờ trình dự thảo nghị quyết và báo cáo tại buổi thẩm tra lần này. Yêu cầu các đơn vị xây dựng nghị quyết và báo cáo tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, sớm chỉnh sửa hoàn thiện các tờ trình và gửi lại trong tuần này.

Đ.BẢO - MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>