Tham mưu cơ chế chính sách hỗ trợ cho tổ vệ sinh môi trường

23/08/2021 | 10:23 GMT+7

(HG) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, trong quá trình triển khai phổ biến Đề án Hậu Giang xanh, UBND huyện, thị xã, thành phố có trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc thành lập Tổ vệ sinh môi trường trong đề án. Nhằm hỗ trợ cho các Tổ vệ sinh môi trường ở các địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế chính sách để hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình thành lập, hoạt động của Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, đánh giá, định hướng xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường. Đến nay, đã có 7/8 đơn vị gửi báo cáo. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp để xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường theo quy trình.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>