Ra mắt mô hình vận động Nhân dân thực hành tiết kiệm

22/09/2021 | 10:38 GMT+7

(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường IV, thành phố Vị Thanh vừa phối hợp ra mắt mô hình “Ban công tác Mặt trận khu vực 4 vận động Nhân dân thực hành tiết kiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

Mô hình có 9 thành viên tham gia; định kỳ hàng quý tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai học tập sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hành tiết kiệm về sức lao động, thời gian, tiền của, góp phần làm giàu cho bản thân và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

T.S

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>