Tìm giải pháp gia tăng “năng suất nhân tố tổng hợp” (TFP) của tỉnh nhà

16/09/2021 | 14:02 GMT+7

(HGO) - “Năng suất nhân tố tổng hợp” (gọi tắt là TFP) là chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất mang lại do nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động, nhờ vào tác động của các nhân tố đổi mới công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ lao động... Đề tài “Nghiên cứu giải pháp gia tăng “năng suất nhân tố tổng hợp” (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” sẽ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2021, do TS. Nguyễn Thùy Trang làm chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ là tổ chức chủ trì. Dự kiến đề tài sẽ được thực hiện trong 18 tháng, từ tháng 8-2021 đến tháng 1-2023.

Hội đồng Khoa học Và công nghệ xét duyệt thuyết minh đề tài được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến.

Ngày 16-9, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do ông Huỳnh Trường Vĩnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, làm chủ tịch, đã tư vấn, xét duyệt thuyết minh đề tài. Sau khi được tuyển chọn, nhóm nghiên cứu sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh và bắt tay vào quá trình thực hiện đề tài.

Đề tài sẽ đánh tăng trưởng của Hậu Giang giai đoạn 2010-2020. Cụ thể là đóng góp từ các nhân tố chính của TFP và đổi mới công nghệ vào tăng trưởng, giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng phương pháp tính TFP; chỉ số đổi mới công nghệ, giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao; phần mềm tính TFP và đóng góp của TFP vào GRDP tỉnh Hậu Giang. Từ đó, đề xuất giải pháp gia tăng năng suất của một số nhân tố chính trong TFP; đổi mới công nghệ và gia tăng giá trị sản phẩm công nghệ cao trong mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững theo chiều sâu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Khi thực hiện, đề tài được kỳ vọng sẽ đề xuất nhiều giải pháp gia tăng năng suất của một số nhân tố chính trong TFP. ẢNH MINH HỌA CTV - CHỤP TRƯỚC ĐỢT DỊCH

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>