Triển khai, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác

28/10/2020 | 07:39 GMT+7

Bốn năm qua, Đảng bộ huyện Châu Thành A luôn chủ động quán triệt và tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng.

- Thông tin thêm về kết quả trên, ông Trần Văn Chính (ảnh), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành A, cho rằng, qua 4 năm với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ huyện đã triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII có hiệu quả, đồng bộ.

Cùng với đó là có lộ trình, các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm và có kiểm tra việc thực hiện của tập thể gắn với nhiệm vụ chính trị, với các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nên ngày càng đạt được những kết quả quan trọng.

Thưa ông, những kết quả quan trọng đó là gì ?

- Sau 4 năm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng đã tạo được chuyển biến trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn huyện.

Chưa kể là nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được tăng cường, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên.

Ngoài ra, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, có nội dung trao đổi, thảo luận và đề ra các giải pháp thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phù hợp với tình hình của chi bộ và nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Quan trọng là tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, thưa ông ?

- Rõ ràng, kết quả quan trọng từ việc học tập và làm theo gương Bác đã giúp ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ nét, đáp ứng được yêu cầu  nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể là đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện tiếp tục có bước trưởng thành về nhiều mặt, luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc.

Mặt khác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ thể hiện tinh thần vì Nhân dân phục vụ, tận tụy với công việc, quý trọng thời gian cũng như có thái độ ân cần, lịch sự, văn minh trong tiếp xúc và giải quyết nhanh gọn các yêu cầu chính đáng của Nhân dân, nhất là thực hiện tốt cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

Thưa ông, đó còn là kết quả của việc triển khai, thực hiện bài bản, nghiêm túc ?

- Thật vậy, để quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; xây dựng kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 05 và kế hoạch thực hiện chuyên đề theo từng năm đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện khâu đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các kế hoạch của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Trung ương, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Cũng trong chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo trong tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng là của cấp ủy các cấp, trực tiếp là bí thư cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt; đồng thời, triển khai, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương cũng như chỉ thị, quy định của Tỉnh ủy.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 cũng được thực hiện rộng rãi, đồng bộ. Những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng việc triển khai, thực hiện đòi hỏi kết hợp giữa “xây” và “chống”, thưa ông ?

- Bên cạnh chú trọng việc làm theo Bác bằng những hành động và việc làm cụ thể, thì trong quá trình thực hiện còn quan tâm kết hợp giữa “xây” với “chống”, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, qua triển khai, học tập, quán triệt 100% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu với chi bộ. Cuối năm chi bộ có nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên và lấy kết quả đó để xem xét đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong huyện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua ở địa phương luôn được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng đạt được kết quả cao.

Nhờ vậy mà xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay cần nhân rộng, thưa ông ?

- Trong 4 năm qua, cấp ủy các cấp và cơ quan, ban, ngành trong toàn huyện tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu như mô hình: “Cần, kiệm trong Nhân dân”; “Chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo học tập và làm theo Bác”; “Tổ đoàn kết lương giáo phát triển kinh tế gia đình”; “Tôn giáo với môi trường xanh”; “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân”; “Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ”…

Thời gian này, với hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được cấp tỉnh, cấp huyện biểu dương, khen thưởng. Theo đó, đã có 85 tập thể và 1.141 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; đề nghị cấp tỉnh khen thưởng 4 lượt tập thể và 11 cá nhân. Nhờ vậy đã góp phần đưa phong trào học và làm theo gương Bác ngày càng được lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

Thưa ông, thông qua những kết quả đạt được sẽ là cơ sở, động lực để Đảng bộ huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị 05 thời gian tới ?

- Có thể nói, với những kết quả đạt được trong 4 năm qua chính là cơ sở, động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin cảm ơn ông !

GIA NGUYỄN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>