HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
154,743,082 lượt truy cập
 • Cần chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn
 • 11:42, 16/08/2020
 • Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Dự thảo), cán bộ, đảng viên thị xã Long Mỹ bày tỏ đồng tình cao; về nhiệm vụ phát triển nhiệm kỳ mới, cán bộ, đảng viên địa phương này đề nghị có giải pháp thực hiện chất lượng hơn nữa.
 • Thực hiện nhiều công trình chào mừng đại hội
 • 09:07, 12/08/2020
 • (HG) - Thực hiện Kế hoạch số 49 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy đã vận động thực hiện được nhiều công trình mang ý nghĩa thiết thực.
 • Nghiêm túc, tâm huyết góp ý các dự thảo văn kiện đại hội đảng
 • 19:02, 11/08/2020
 • Kết thúc tổ chức lấy ý kiến đóng góp trong Đảng bộ về các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Ngã Bảy ghi nhận trên 1.000 lượt ý kiến phát biểu thảo luận, đóng góp...
 • Quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới
 • 07:56, 30/07/2020
 • Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có những giải pháp cụ thể, phù hợp để thực hiện, với quyết tâm chính trị cao.