HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
154,733,808 lượt truy cập
 • Nỗ lực giảm nghèo
 • Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với ý chí tự lực vươn lên của hộ nghèo, công tác giảm nghèo của Hậu Giang trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra.
 • Nền tảng để nhiệm kỳ mới thành công
 • 08:18, 08/09/2020
 • Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, triển khai thực hiện chỉ tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ mới, được Đảng bộ thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A) thực hiện tốt.
 • Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân
 • 09:23, 03/09/2020
 • Là quyết tâm của Đảng bộ xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Thực hiện nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ
 • 13:54, 30/08/2020
 • Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Châu Thành đã thể hiện sự quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.
 • Tiếp thu, làm rõ nhiều nội dung góp ý văn kiện
 • 17:21, 24/08/2020
 • Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng góp ý văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 mới đây, nhiều đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những nội dung đóng góp của các bộ, ban, ngành Trung ương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 • Sôi nổi những công trình chào mừng đại hội
 • 13:38, 23/08/2020
 • Để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều công trình, dự án đã được tăng tốc tiến độ thi công, về đích sớm.
 • Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
 • 06:28, 21/08/2020
 • Thời gian qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn đổi mới lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, góp phần khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng.
 • Chủ động, tích cực tổ chức lấy ý kiến đóng góp báo cáo chính trị
 • 19:35, 19/08/2020
 • Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành đã chủ động, tích cực tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.