TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV (Xếp theo vần A, B, C...)

10/05/2021 | 07:49 GMT+7

Đơn vị bầu cử số 01: (Gồm thành phố Vị Thanh và các huyện: Vị Thủy, Châu Thành và Châu Thành A)

1.Họ và tên thường dùng: NGÔ THỊ LỆ HẰNG

2.Họ và tên khai sinh: NGÔ THỊ LỆ HẰNG

3.Ngày, tháng, năm sinh: 18/3/1993 

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Mỹ I, xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363725905      

Ngày cấp: 08/5/2009  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11. Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.        

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư.

15.Nơi công tác: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường V, TP.Vị Thanh,

tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 05/7/2017           

- Ngày chính thức: 05/7/2018

-Số thẻ đảng viên: 66.033580

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường V nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

6/2015 - 4/2017: Nhân viên Văn phòng - Thống kê phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

4/2017 - 6/2018: Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

6/2018 đến nay: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý lãnh đạo, quý cử tri !

Tôi rất vinh dự được cử tri tại đơn vị công tác và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tín nhiệm lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đây là niềm vinh dự, song cũng là trách nhiệm rất lớn của tôi trước Nhân dân và toàn thể cử tri cả nước.

Tôi ý thức được rằng, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra; thực hiện chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nếu được quý vị cử tri tin tưởng tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, chính là tạo điều kiện cho tôi kết nối được mối quan hệ giữa Trung ương với địa phương trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật. Tôi xin hứa với Nhân dân và toàn thể cử tri sẽ nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Trước hết, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử, luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng hữu quan và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị đến nơi đến chốn và đạt hiệu quả cao nhất. Thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đại biểu nhân dân, mọi hoạt động trước hết phải vì lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Thứ hai, có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại của công dân, kịp thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. Có trách nhiệm vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ ba, Tôi sẽ chủ động đề xuất và tích cực tham gia cùng với Quốc hội tiến hành giám sát, khảo sát những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm để kịp thời phát hiện ra những thiếu sót, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định còn chưa phù hợp, gây cản trở cho sự phát triển chung của đất nước và của Nhân dân… Đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm. Đây là một trong những vấn đề rất bức xúc hiện nay và được cử tri rất quan tâm, để qua đó góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Thứ tư, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ và trong các tầng lớp Nhân dân, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, không tham nhũng, tiêu cực, không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, không phụ lòng mong đợi và kỳ vọng của cử tri đối với bản thân.

Thứ năm, luôn quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của thanh thiếu niên và trẻ em, huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn học tập và phát triển toàn diện; cùng tham gia vun đắp, kết nối nguồn lực, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng. Thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề giới thiệu việc làm, đào tạo cho thanh niên. Đề ra các giải pháp quan trọng để tập hợp thanh niên, hỗ trợ và xây dựng các mô hình làm ăn có hiệu quả, giúp các thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay. Với trách nhiệm của mình, cùng các đại biểu khác, chúng tôi sẽ luôn hướng tới việc lồng ghép vấn đề giới vào hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương giúp cho việc thực thi đem lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới.

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên, khích lệ để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Xin gửi đến quý lãnh đạo và quý cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt !

 

1.Họ và tên thường dùng: PHẠM TIẾN HOÀI

2.Họ và tên khai sinh: PHẠM TIẾN HOÀI

3.Ngày, tháng, năm sinh: 13/3/1981 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

7.Quê quán: Xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp,

tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: số B6-12, Khu Dân cư Nam Long, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

9.Số Căn cước công dân: 092081002946    

Ngày cấp: 21/6/2017  

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Điều khiển tàu biển; Đại học Giao thông

vận tải TP.Hồ Chí Minh.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Thịnh và Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạnh Nguyên; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

15.Nơi công tác: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: Không.   

- Ngày chính thức: Không.    

-Số thẻ đảng viên: Không.

-Chức vụ trong Đảng: Không.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2020.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.     

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/2004 - 11/2008: Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thuốc Thú y 2/9 Cần Thơ.

12/2008 - 6/2014: Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu Phú Thịnh.

7/2014- 11/2015: Kinh doanh tại nhà.

12/2015 - 01/2019: Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Thịnh.

01/2019 - 3/2019: Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Thịnh và Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạnh Nguyên.

3/2019 - 6/2019: Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Thịnh và Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạnh Nguyên; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

6/2019 - 01/2021: Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Thịnh và Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạnh Nguyên; ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

01/2021 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Thịnh và Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạnh Nguyên; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý vị cử tri!

Được sự giới thiệu của Ủy ban bầu cử tỉnh và sự tín nhiệm của quý vị cử tri, tôi rất vinh dự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tôi xin trình bày Chương trình hành động cụ thể như sau:

Thứ nhất, với vai trò là người đại biểu của Nhân dân tôi luôn lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng, khó khăn, tâm tư của quý vị cử tri để phản ánh kịp thời với chính quyền địa phương, với Trung ương và với Quốc hội; đồng thời giám sát chặt chẽ việc trả lời của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo những kiến nghị của quý vị cử tri được xử lý, giải quyết kịp thời.

Thứ hai, là người làm việc trong ngành chế biến nông sản xuất khẩu đã đầu tư ở Hậu Giang trên 10 năm, tôi nhận thấy rằng Hậu Giang chúng ta có thế mạnh rất lớn là trên 70% diện tích đất dành cho sản  xuất nông nghiệp và trên 70% người dân làm nghề nông, dù những năm qua ngành nông nghiệp của tỉnh tương đối phát triển nhưng bà con nông dân còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo quản nông sản, khó khăn trong tìm đầu ra và tình trạng được mùa mất giá vẫn cứ tái diễn; trong khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp và cây giống ngày càng tăng cao…

Hiểu được các khó khăn của bà con nông dân trên 10 năm qua, ngoài việc đầu tư cho ngành chế biến nông sản thông qua Công ty Tiến Thịnh (mua mãng cầu xiêm ở Hợp tác xã Thuận Hòa, Hòa Mỹ, mua khóm ở Cầu Đúc; xoài, tắc ở Châu Thành A…), mới đây nhất Tôi còn mạnh dạn đầu tư 1 Trung tâm nông sản xuất khẩu đặt tại Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành. Nơi đây như là chợ đầu mối nông sản xuất khẩu, có hệ thống kho lạnh bảo quản nông sản sức chứa trên 100.000 tấn sẽ giải quyết khó khăn về việc bảo quản nông sản của nông dân, tăng thời gian bảo quản nông sản từ 10 ngày lên 2-3 tháng, giải quyết được tình trạng được mùa mất giá. Đây còn là nơi tập trung rất nhiều thương nhân kinh doanh nông sản, rất nhiều nhà sản xuất, nhà nhập khẩu nên bà con nông dân sẽ bán được giá hợp lý hơn, công bằng hơn so với công sức mình bỏ ra và sẽ không còn tình trạng bị ép giá.

Ngoài ra, với kinh nghiệm trong ngành chế biến thực phẩm tôi nhận thấy rằng các sản phẩm OCOP của tỉnh chúng ta rất ngon và rất đặc trưng, vì vậy tôi đã mạnh dạn đầu tư 1 chuỗi phân phối các sản phẩm OCOP của Hậu Giang. Mô hình showroom OCOP Hậu Giang là nơi tập hợp trưng bày, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh tại các thành phố trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Phú Quốc, Vị Thanh. Mô hình này sẽ kết nối các doanh nghiệp Hậu Giang, đặc biệt là các doanh nghiệp OCOP tạo thành một liên minh sức mạnh tập thể để phát triển thương hiệu sản phẩm thoát khỏi cấp độ phường xã để trở thành đặc sản quốc gia vươn tầm Hậu Giang và xa hơn nữa là định hướng đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Với vai trò là người làm trong ngành nông sản và với quyết tâm phát triển ngành nông sản của địa phương, nếu được quý vị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ kiến nghị với Trung ương, với Quốc hội có thêm những chính sách cụ thể hơn hỗ trợ cho bà con nông dân để phát triển ngành nông sản của tỉnh ta nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Thứ ba, với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang, trong thời gian vừa qua tôi luôn kêu gọi các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư về Hậu Giang để tạo công ăn việc làm cho con em chúng ta; càng có nhiều việc làm tại địa phương thì sẽ không còn tình trạng con em chúng ta phải lên Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai mưu sinh hay đi nước ngoài lao động mà họ sẽ về làm việc trên mảnh đất quê hương của mình.

Bên cạnh đó, tôi luôn ý thức rằng lợi ích doanh nghiệp phải gắn với hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động, từ đó tôi luôn tuyên truyền, vận động các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thực hiện tốt pháp luật lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nếu được quý vị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ kiến nghị với Trung ương, với Quốc hội có thêm nhiều chính sách hỗ trợ cho người lao động để cải thiện và nâng cao hơn nữa cuộc sống của họ.

Bằng tất cả tình cảm lòng nhiệt huyết, tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của quý vị cử tri.

Xin chân thành cảm ơn quý vị cử tri!

 

1.Họ và tên thường dùng: TRẦN THANH MẪN

2.Họ và tên khai sinh: TRẦN THANH MẪN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 12/8/1962 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 81B, đường Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Nơi ở hiện nay: số 53, đường Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

9.Số Căn cước công dân: 092062000539     Ngày cấp: 01/9/2016  

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-Học vị: Tiến sĩ.

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế.

-Lý luật chính trị: Cử nhân.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

15.Nơi công tác: Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

16.Ngày vào Đảng: 25/8/1982           

- Ngày chính thức: 25/8/1983

 -Số thẻ đảng viên: 36.001602

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa X; ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.           

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2017.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

22.Là đại biểu HĐND huyện Châu Thành (1986); tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1989 - 1994; TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2009.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

7/1979 - 12/1982: Cán bộ Huyện đoàn Châu Thành, Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành; ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

01/1983 - 12/1987: Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn; Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành.

01/1988 - 6/1994: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ.

7/1994 - 11/1999: ủy viên UBND tỉnh, ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ.

12/1999 - 12/2003: Tỉnh ủy viên, ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

01/2004 - 3/2008: ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa X; ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

3/2008 - 12/2010: ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ.

01/2011 -9/2015: ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

10/2015 - 3/2016: ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII; ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4/2016 - 6/2017: ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

7/2017 - 01/2021: ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

02/2021 - 3/2021: ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4/2021 đến nay: ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV.

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cấp của tỉnh Hậu Giang !

Kính thưa cử tri !

Được trưởng thành từ quê hương Hậu Giang, là nơi giàu truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa, tôi rất vui mừng khi thấy Hậu Giang từng ngày đổi mới, phát triển; Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”.

Tuy nhiên, các đồng chí lãnh đạo các cấp của tỉnh và cử tri còn nhiều trăn trở: đó là thu nhập bình quân đầu người còn khiêm tốn; đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn; việc tiêu thụ, giá cả các mặt hàng nông - thủy sản của địa phương còn bấp bênh; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội có lúc chưa thật ổn định; tác động của biến đổi khí hậu; môi trường, đời sống văn hóa, việc khám, chữa bệnh, học hành, giao thông đi lại chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng của Nhân dân.

Trên cương vị công tác của mình, là đại biểu Quốc hội khóa XIII và khóa XIV, tôi luôn xác định trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, đại biểu Quốc hội; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gần gũi, gắn bó với Nhân dân, hết mình với công việc, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy: “Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, những đại biểu một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và phục vụ chủ nghĩa xã hội”, vì vậy, tôi xác định rõ ràng trách nhiệm của mình. Nếu được cử tri của tỉnh Hậu Giang tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong thực hiện các nội dung quan trọng là:

- Thảo luận và quyết định những vấn đề về lập Hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân với Quốc hội và các cơ quan của Đảng, Nhà nước; tiếp nhận, phối hợp giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri và Nhân dân.

- Có điều kiện để gặp gỡ, trao đổi, thăm hỏi, động viên, nắm tình hình Nhân dân nhiều hơn; kịp thời báo cáo tới cử tri và Nhân dân về tình hình đất nước, về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, tôi sẽ thường xuyên quan tâm theo dõi, nắm tình hình cả nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng, cùng động viên, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển trong các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách; phát huy tiềm năng, lợi thế, liên kết vùng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Hậu Giang và cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công !

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN QUÂN

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN QUÂN

Ngày, tháng, năm sinh: 08/3/1980    

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, tỉnh

Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 20 đường Nguyễn Văn Siêu, phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363817779

Ngày cấp: 06/7/2011  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-Học vị: Thạc sĩ Luật.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc.

15.Nơi công tác: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 18/5/2006           

- Ngày chính thức: 18/5/2007

-Số thẻ đảng viên: 66.013144

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.     

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/2004 - 10/2006: Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

10/2006-4/2011: ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Phó Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

4/2011 - 3/2012: ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

3/2012 - 02/2015: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

02/2015 - 12/2019: ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

12/2019 - 10/2020: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

10/2020 đến nay: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cử tri !

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình cha là công chức, mẹ nông dân; là người con Hậu Giang, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri.

Như cử tri đã biết, Quốc hội là cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực nhà nuớc cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, đại biểu Quốc hội cũng có nhiều nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó có tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề lập Hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Do vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi xin dự kiến chương trình hành động như sau:

Một là, tiếp tục phấn đấu góp sức thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh nhà. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, hách dịch; riêng tôi sẽ gương mẫu trong công tác, sinh hoạt.

Hai là, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Ba là, có ý thức trách nhiệm tiếp công dân, khi nhận được kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thì nghiên cứu giải quyết kịp thời. Nếu không thuộc thẩm quyền thì chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc theo dõi việc giải quyết đơn thư và yêu cầu người có thẩm quyền thông báo cho mình biết kết quả. Cương quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân.

Bốn là, với cương vị Giám đốc Sở Tư pháp, tôi sẽ giải quyết các thủ tục liên quan đến ngành một cách công khai, minh bạch, hiệu quả, đảm bảo thời gian cho các tổ chức, cá nhân. Với trách nhiệm được giao, những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo và những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để làm tốt nhiệm vụ của Giám đốc Sở cũng như nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội.

Để làm được những việc nêu trên của đại biểu Quốc hội, một lần nữa xin khẳng định trên hết cả là khi làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cử tri đến với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm của Trung ương. Thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri trước, trong và sau các kỳ họp.

Kính chúc quý cử tri và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống !

 

1.Họ và tên thường dùng: THÁI THU XƯƠNG

2.Họ và tên khai sinh: THÁI THU XƯƠNG

3.Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/1975           

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành,

tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Căn cước công dân: 093175006666   

Ngày cấp: 23/01/2021

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.        

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân

Hành chính học.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.  

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

12.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

13.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch.

14.Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

15.Ngày vào Đảng: 01/8/2002           

- Ngày chính thức: 01/8/2003

-Số thẻ đảng viên: 66.005221

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

16.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên.

17.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

18.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010.

19.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

20.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

21.Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

6/1994 - 8/2002: Chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.

9/2002 - 5/2003: Cán bộ chuyên trách Dân số - Gia đình và Trẻ em xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tinh Cần Thơ.

6/2003 - 12/2003: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.

01/2004 - 10/2004: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

11/2004-6/2008: ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

7/2008 - 6/2009: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

7/2009 - 4/2010: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

5/2010 - 4/2015: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

5/2015- 11/2015: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang.

12/2015 - 5/2019: ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang.

6/2019 - 8/2019: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

9/2019 - 3/2020: ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

4/2020 đến nay: ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý lãnh đạo các cấp !

Kính thưa quý đại biểu cử tri thân mến !

Tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Mặt trận Tổ quốc các cấp, cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã tín nhiệm hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Bản thân tôi nhận thức được đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trọng trách rất lớn trước cử tri và Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành chương trình hành động của mình với các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, bản thân tích cực tham gia có chất lượng, hiệu quả vào các vấn đề lập Hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Không ngừng học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp và các vị đại biểu Quốc hội; trau dồi, rèn luyện để nâng cao kiến thức, năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh của người đại biểu nhân dân. Tôi nhận thức sâu sắc việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện nhiệm vụ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri là nhiệm vụ hàng đầu của người đại biểu dân cử, vì vậy bản thân sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu, xứng đáng là cầu nối quan trọng để truyền tải ý kiến, nguyện vọng chính đáng của quý cử tri và của địa phương đến nghị trường Quốc hội.

Thứ hai, tăng cường các hoạt động phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan trong việc hoạch định chính sách để thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ lập Hiến, lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương; cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời đường lối đổi mới toàn diện của Đảng bằng việc tham gia thảo luận, đóng góp và quyết định những chính sách chung về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, như quan tâm đề xuất nhiều đến chiến lược phát triển kinh tế vùng, miền; công tác giảm nghèo, vấn đề y tế, giáo dục, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,… Qua đó để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương Hậu Giang ngày thêm giàu, đẹp.

Thứ ba, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bản thân sẽ phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ và đồng thuận xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Gắn nhiệm vụ giám sát của Mặt trận Tổ quốc với hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, nhất là việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; người nghèo, các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường...

Thứ tư, là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm và tích cực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, phát triển. Trong đóng góp xây dựng pháp luật tôi sẽ tham gia lồng ghép giới trong các dự án luật thông qua các kỳ họp Quốc hội. Trong đó, tập trung những vấn đề về cơ chế, chính sách bảo đảm quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em, như về sức khỏe, sinh sản, giáo dục - đào tạo, lao động - việc làm,… góp phần thúc đẩy mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc.

Rất mong được sự tin tưởng và tín nhiệm của quý lãnh đạo địa phương cùng với quý vị cử tri. Xin cảm ơn và xin chúc các đồng chí lãnh đạo, quý cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công !

 

Đơn vị bầu cử số 02: (Gồm thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và các huyện: Phụng Hiệp, Long Mỹ)

 

1.Họ và tên thường dùng: LÊ TIẾN CHÂU

2.Họ và tên khai sinh: LÊ TIẾN CHÂU

3.Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1969           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

7.Quê quán: Xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

8.Nơi đăng ký thường trú: 0506, Cao ốc Đất Phương Nam, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện nay: Khu nhà Công vụ UBND tỉnh, số 34, đường 1 Tháng 5, khu vực 1, phường I, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

9.Số Căn cước công dân: 038069016666    

Ngày cấp: 23/01/2021

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ

chuyên ngành Luật.

-Học vị: Tiến sĩ.          

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ C.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

15.Nơi công tác: Tỉnh ủy Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 07/01-1998         

- Ngày chính thức: 07/01/1999          

-Số thẻ đảng viên: 40.011876

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

- Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chủ tịch danh dự Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chủ tịch danh dự Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.      22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/1994 - 12/2009: Giảng viên, Bí thư Đoàn, Đảng ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh.

01/2010 - 4/2013: Chuyên viên, Chuyên viên chính, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng - Phó trưởng Cơ quan đại diện tại TP.Hồ Chí Minh, Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

5/2013 - 8/2014: Chuyên viên cao cấp, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

9/2014 - 02/2015: ủy viên Ban Cán sự Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

02/2015 - 01/2016: ủy viên Ban Cán sự Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

01/2016 - 6/2016: ủy viên Ban Cán sự Đảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

6/2016 - 3/2018: ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

3/2018 - 5/2018: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

5/2018 - 8/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

8/2020- 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

11/2020 - 01/2021 Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

02/2021 đến nay: ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

 

Kính thưa các bác, cô, chú, anh chị cử tri !

Được sự giới thiệu của Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang và sự tín nhiệm của cử tri, tôi rất vinh dự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, Tôi sẽ tập trung làm tốt một số việc sau đây:

Thứ nhất, bản thân tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, nỗ lực hết mình trong việc thực hiện trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, giữ liên hệ mật thiết, gần gũi, lắng nghe và chịu sự giám sát của cử tri; thực hiện đầy đủ chế độ hội họp, tiếp xúc, định kỳ báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội. Phản ảnh trung thực ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền, đến Quốc hội và giám sát chặt chẽ việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm công tác trong ngành tư pháp và thực tiễn tại địa phương, Tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của Quốc hội trong việc lập Hiến, lập pháp, quyết định những chính sách quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tỉnh Hậu Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những kiến nghị của bà con cử tri sẽ được tôi ghi nhận đầy đủ, khái quát lại để chuyển hóa thành những kiến nghị khi tham gia góp ý xây dựng pháp luật và các chính sách phát triển địa phương.

Thứ hai, về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Tỉnh Hậu Giang có nhiều lợi thế phát triển kinh tế dựa trên nền tảng nông nghiệp nhưng lại đang gặp nhiều nút thắt đó là chịu ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, sạt lở đất; địa hình chia cắt bởi sông ngòi chằng chịt, rất khó để đẩy mạnh cơ giới hóa, sản xuất tập trung, quy mô lớn; điều kiện giao thông, trung chuyển hàng hóa, hành khách khó khăn… Chính vì vậy, để khai thông những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, tỉnh Hậu Giang cần có những hướng đi phù hợp, kịp thời và thực chất.

Tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, có chính sách, định hướng, hỗ trợ phát triển đối với khu vực nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng, trọng điểm là: (1) tăng cường đầu tư cho hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh, nhất là một số tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ huyết mạch, cấp thiết (*); (2) đẩy mạnh chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng thuận thiên (phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng), gỡ những nút thắt trong phát triển liên quan đến quản lý đất đai, nhất là đất trồng lúa; hỗ trợ nhiều hơn người nông dân trong sản xuất (kinh tế nông nghiệp không chỉ bao gồm nông nghiệp thuần túy mà còn bao gồm cả công nghiệp chế biến nông sản, dịch vụ hậu cần nông sản…); (3) đầu tư các dự án giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, như hệ thống cống ngăn mặn, đê bao chống sạt lở… (4) Đặc biệt, Tôi cũng sẽ kiến nghị và trực tiếp triển khai thực hiện những giải pháp cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, quan tâm hơn nữa đến gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với các mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ ba, nâng cao chất lượng giáo dục.

Để phát triển bền vững thì nền giáo dục phát triển là vấn đề tất yếu và cấp thiết. Tuy nhiên, trình độ giáo dục khu vực là vùng trũng của cả nước và chưa được quan tâm thích đáng. Do đó, với vai trò là đại biểu Quốc hội, Tôi sẽ cùng với địa phương kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm, dành nhiều nguồn lực hơn nữa đến công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của khu vực và tỉnh Hậu Giang (xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, quan tâm giáo dục ở khu vực nông thôn), điều này có ý nghĩa sống còn, quyết định sự phát triển bền vững của Khu vực.

Thứ tư, thực hiện cải cách hành chính, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Những năm qua, Nhà nước đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, coi đó là một khâu quan trọng trong thực hiện chương trình cải cách nền hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Nhiều địa phương trong đó có Hậu Giang đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ công: ra đời ứng dụng di động (HauGiangApp), thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực cho người dân và doanh nghiệp… Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập: dịch vụ hành chính công hoạt động kém hiệu quả do chịu sự cản trở và tác động của chính các yếu tố của bộ máy quan liêu chậm được đổi mới, quy trình cung ứng dịch vụ qua nhiều tầng nấc, phòng, ban, các quy trình khác nhau.

Thời gian tới, Tôi sẽ tiếp tục kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có những giải pháp đổi mới nhận thức về chức năng của Nhà nước, về nền hành chính phục vụ Nhân dân, bảo đảm sự tiếp cận dễ dàng và công bằng của công dân đối với dịch vụ hành chính công. Đưa yếu tố “phục vụ” vào sứ mệnh tổ chức của hành chính công, tạo môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của người dân. Đồng thời, tích cực, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Thứ năm, phát triển đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về phát triển nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, nhưng đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng của khu vực chưa tương xứng với yêu cầu đề ra, đặc biệt, hạ tầng giao thông đường bộ và đường thủy yếu kém, dẫn đến năng lực vận chuyển, kết nối, lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn, thời gian, chi phí vận chuyển các loại hàng hóa tăng cao; cùng với đó, liên kết vùng trong thời gian vẫn chưa thực hiện tốt, mỗi địa phương định hướng phát triển một cách tự phát từ đó dẫn đến việc xung đột lợi ích.

Với vai trò một đại biểu Quốc hội, Tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu xây dựng một bản quy hoạch chung, cùng cơ chế, chính sách điều phối vùng đủ mạnh, đủ thẩm quyền để vùng đồng bằng sông Cửu Long hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ dành nhiều nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông mang tính kết nối liên vùng và của tỉnh Hậu Giang. Việc có một cơ chế liên kết vùng hiệu quả cùng với hệ thống hạ tầng giao thông khu vực thuận lợi, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Là người con quê hương Tây Ninh, sinh ra trong gia đình truyền thống cách mạng; trải qua nhiều cương vị công tác từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là đang sinh sống và làm việc cống hiến cho quê hương Hậu Giang là điều kiện thuận lợi giúp Tôi và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cử tri tỉnh, huyện và xã nhà. Do đó, Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý các bác, các cô chú, anh chị cử tri đối với bản thân Tôi, để Tôi có nhiều điều kiện cống hiến cho đất nước và tỉnh Hậu Giang.

Tôi xin hứa, nếu được trúng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XV, Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình, làm tất cả những gì có thể để mang lại lợi ích cho đất nước, cho cử tri tỉnh Hậu Giang.

Xin chân thành cám ơn những tình cảm quý báu mà cử tri đã ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ để tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua và tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn trong thời gian tới.

Xin chúc các bác, cô, chú, anh, chị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công !

(*) Quốc lộ 61C (đường nối Cần Thơ - Vị Thanh); Đường tỉnh 926B kết nối Quốc lộ 61C với Quản lộ Phụng Hiệp; Quốc lộ 61B nối ngã ba Vĩnh Tường - thị xã Long Mỹ; Đường tỉnh 931 nối thị trấn Vĩnh Viễn với cầu Xẻo Vẹt; Đường tỉnh 925B nối Quốc lộ Nam Sông Hậu đến Quốc lộ 61C.

 

1.Họ và tên thường dùng: PHẠM THANH HlẾU

2.Họ và tên khai sinh: PHẠM THANH HlẾU

3.Ngày, tháng, năm sinh: 19/8/1986 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Khu vực 5, phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Khu vực 5, phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 364218329       Ngày cấp: 19/10/2018

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11. Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         - Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Công nghệ thông tin.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch.

15.Nơi công tác: Hội Nông dân phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 03/9/2011           

- Ngày chính thức: 03/9/2012

-Số thẻ đảng viên: 66.023117

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh

Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở phường III, Hội Khuyến học phường III, Hội Chữ thập đỏ phường III.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường III nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

6/2007 - 3/2008: Dân quân tự vệ khu vực 5, phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3/2008 - 5/2008: Bộ đội tại Tiểu đoàn Hậu Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang.

6/2008 - 9/2009: Bộ đội tại Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hậu Giang.

10/2009 - 6/2012: Xuất ngũ về địa phương, công tác đoàn tại khu vực 5, phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7/2012 - 4/2015: Cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo Đảng ủy phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

4/2015 - 5/2016: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Cán bộ tuyên giáo Đảng ủy phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

5/2016 - 8/2016: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Cán bộ Tuyên giáo, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

8/2016 - 01/2018: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Cán bộ Tuyên giáo, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

01/2018 đến nay: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường III, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý vị cử tri thân mến !

Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang và cử tri khu vực 5, phường III, thành phố Vị Thanh tín nhiệm, đề cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tôi biết rằng, làm đại biểu Quốc hội là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân cả nước, đặc biệt là Nhân dân, cử tri của tỉnh Hậu Giang nói chung, nơi tôi ứng cử nói riêng.

Hậu Giang là một trong những trung tâm lúa gạo của miền Tây Nam bộ. Tỉnh có thế mạnh về cây lúa và cây ăn trái các loại, có nguồn thủy sản phong phú chủ yếu tôm, cá nước ngọt và chăn nuôi gia súc; có hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và có các biện pháp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Đây là những điều kiện để Hậu Giang thuận lợi phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên những năm gần đây, tình hình nông nghiệp giá bấp bênh, khí hậu biến đổi phức tạp; tình hình ngập mặn còn đang diễn ra; đầu ra nông sản còn có nhiều trung gian; tình hình nông dân làm ăn xa rất nhiều. Do vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin dự kiến chương trình hành động gồm 5 nội dung cụ thể như sau:

Một là, tham gia đầy đủ các các phiên họp của Quốc hội, thường xuyên liên hệ, gặp gỡ với Nhân dân nơi ứng cử và nơi cư trú, qua đó tìm hiểu, ghi nhận, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cử tri để chuyển tải, phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội. Đồng thời, kiên trì bảo vệ trước Quốc hội những ý kiến đề xuất, những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Hai là, với kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn từ công tác Hội Nông dân ở cơ sở, tôi có điều kiện để nghiên cứu thực tế, tham mưu và đề xuất với Quốc hội các đường lối, chính sách phát triển về nông nghiệp sát với tình hình thực tế, chuyển đổi mô hình sản xuất bền vững, hiệu quả. Đồng thời, đề xuất áp dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp, vận động nông dân vào các hợp các hợp tác xã, sản xuất theo chuỗi giá trị đưa doanh nghiệp thu mua đến tận nơi nông dân sản xuất, giúp đầu ra ổn định, tăng thu nhập người dân; đề xuất hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi; mở các lớp tập huấn về khoa học - kỹ thuật, chính sách đầu tư và phấn đấu đưa Hậu Giang trở thành một trung tâm nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Ba là, đề xuất nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và thúc đẩy việc lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Kiến nghị các biện pháp phòng và chống xâm nhập mặn như: nâng cấp các công trình đê bao ngăn mặn, xây dựng các hồ chứa nước ngọt, các trạm cấp nước, nhà máy cung cấp nguồn nước ngọt, chuyển đổi mô hình sản xuất hiệu quả cho nông dân.

Bốn là, đề xuất thực hiện chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao đời sống Nhân dân. Chăm lo, chăm sóc và phụng dưỡng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và giúp hội viên nông dân nghèo làm kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Năm là, nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh về chương trình giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. Trong đó, tập trung giám sát các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách về phát triển nông nghiệp; chính sách hỗ trợ và vay vốn ưu đãi cho nông dân sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn; chú trọng giám sát chế độ của người có công cách mạng, bảo trợ xã hội, chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và chế độ bảo hiểm y tế.

Trên đây là dự kiến chương trình hành động của cá nhân tôi, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, với cương vị và trọng trách mới, tôi xin hứa sẽ đem hết công sức để cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước, cũng như tôi có thêm cơ hội để có thể giúp cho tỉnh nhà ngày càng phát triển, giúp nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri.

Kính chúc quý vị cử tri dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, được mùa trúng giá và vạn sự đều như ý !

 

1.Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ THANH LAM

2.Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ THANH LAM

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1974          

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7. Quê quán: Xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

8. Nơi đăng ký thường trú: số 499, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường I, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: số 5, đường Lý Nam Đế, khu vực 4, phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

9. Số Chứng minh nhân dân: 363725083      Ngày cấp: 17/12/2014

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10. Dân tộc: Kinh.      

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh.

- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế.       

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch.

15. Nơi công tác: Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

16. Ngày vào Đảng: 22/12/1998        

- Ngày chính thức: 22/12/1999          

-Số thẻ đảng viên: 66.000758

- Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.           

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên Ban Chấp hành.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019, Chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2017.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/1991 - 7/1993: Nhân viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ.

8/1993 - 6/1995: Phó Bí thư Đoàn ấp 7, thị trấn Vị Thanh, huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ.

7/1995 - 6/1999: Phó Bí thư Đoàn thị trấn Vị Thanh, huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ.

7/1999 - 6/2001: Bí thư Đoàn phường I, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ.

7/2001 - 11/2003: ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ.

12/2003 - 6/2008: ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Ban Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

7/2008 - 10/2010: ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

11/2010-3/2012: ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

4/2012-9/2014 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Vị Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

9/2014-7/2015 ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

7/2015 đến nay: ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý lãnh đạo !

Kính thưa toàn thể cử tri !

Lời đầu tiên, tôi xin gửi đến toàn thể quý lãnh đạo và quý cử tri lời chào trân trọng và lời thăm hỏi ân cần nhất !

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình cha là công chức, mẹ là nông dân, gắn bó với quê hương Hậu Giang nghèo khó, nhưng giàu truyền thống anh hùng. Vì vậy, tôi luôn thấu hiểu được những khó khăn vất vả của người dân. Từ khi tham gia công tác đến nay, trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau như: trung tâm văn hóa thông tin - thể thao, Đoàn thanh niên, Bí thư Đảng ủy xã Hỏa Lựu (thành phố Vị Thanh), Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang... tôi đã không ngừng phấn đấu học tập, công tác, đem hết khả năng của mình để cống hiến, phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, với vai trò Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, tôi luôn quan tâm đến vấn đề đời sống, việc làm và thu nhập của công nhân lao động. Chính vì vậy, tôi đã cùng với cơ quan nhà nước, Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ chức kinh tế - xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và góp phần cho tỉnh Hậu Giang ngày một phát triển. Hàng năm, tôi cùng tập thể Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vận động xây dựng trên 100 căn nhà Mái ấm công đoàn và tổ chức trao hàng ngàn phần quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, con em đoàn viên vượt khó học giỏi. Riêng trong năm 2020, tổ chức trao trên 1.000 phần quà nhân dịp Tết sum vầy; 2.667 suất học bổng “Tấm lòng vàng”; 96 xe đạp, hỗ trợ tặng tập, cặp cho các em học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới và hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tôi luôn xác định, được cử tri tín nhiệm, được tổ chức hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vừa là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước cử tri và Nhân dân. Nếu được quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm, bầu chọn, Tôi xin cam kết thực hiện Chương trình hành động của mình như sau:

Thứ nhất: Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của người đại biểu Quốc hội trong thời kỳ mới, tôi tâm nguyện phải luôn đem hết khả năng của mình nhằm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội, nêu cao tinh thần học hỏi, rèn luyện để không ngừng nâng cao bản lĩnh và kiến thức chuyên môn, nhằm tham gia có chất lượng trong các hoạt động của Quốc hội như đóng góp xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội; tham gia đóng góp các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là các quyết sách quan trọng của đất nước liên quan đến phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long (trong đó có Hậu Giang).

Thứ hai: Thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri, lắng nghe, thu thập ý kiến của cử tri, phân tích thông tin và phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội, cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét giải quyết những tâm nguyện bức xúc chính đáng của Nhân dân. Đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật; nhất là các chính sách đối với người có công; chính sách đối với người cao tuổi; chính sách chăm lo cho phụ nữ và trẻ em; chính sách đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động…

Thứ ba: Luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang trong xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, bản thân phải luôn gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tuân thủ sự giám sát của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và của cử tri trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và như Chương trình hành động đã trình bày.

Tôi rất mong nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của quý cô bác, anh chị cử tri bầu chọn tôi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, để tôi có điều kiện được đóng góp sức lực, trí tuệ và những hiểu biết của mình, cống hiến nhiều hơn nữa cho hoạt động của Quốc hội và quê hương Hậu Giang.

Kính chúc quý đại biểu, quý cử tri và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống !

 

1.Họ và tên thường dùng: DƯƠNG BÍCH LOAN

2.Họ và tên khai sinh: DƯƠNG BÍCH LOAN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 08/01/1979           

4. Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Khu vực 1, phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363528345       Ngày cấp: 12/8/2019  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kỹ thuật

Điện - Điện tử.

- Học vị: Thạc sĩ Giáo dục học.         

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

15.Nơi công tác: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

16. Ngày vào Đảng: 13/01/2009        

-Ngày chính thức: 13/01/2010           

-Số thẻ đảng viên: 66.018369

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ 2 thuộc Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu cố): Không.           

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên Ban Chấp hành.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2020.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.     

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

            4/2005 - 9/2009: Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang; Bí thư Chi đoàn; ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

            10/2009 - 4/2016: Phó Trưởng phòng Phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang; Bí thư Chi bộ 2; ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Chi đoàn; ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

            5/2016 - 8/2020: Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ 2; ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

            9/2020 đến nay: Trưởng phòng Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ 2; ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Kính thưa quý lãnh đạo các cấp !

Kính thưa quý cử tri thân mến !

Được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh qua các lần hiệp thương giới thiệu cho Tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đây là vinh dự đối với cá nhân, đối với cơ quan, đồng thời là trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng.

Tôi là người con sinh ra và lớn lên trên quê hương Hậu Giang, một vùng đất hiền hòa và giàu truyền thống cách mạng, với xuất thân từ gia đình ba mẹ đều làm nông dân và tôi đã có hơn 15 năm gắn bó với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách hỗ trợ, trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế, chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động,… Vì vậy, tôi càng thấu hiểu hơn những khó khăn, vất vả của các cô, các chú, các bác, các anh, chị đã trải qua, với mong muốn cho quê mình ngày càng giàu đẹp hơn; tôi đã sớm nhận thức được mình cần phải làm được nhiều hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao để phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang và cuộc sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Tôi nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; là đại biểu Quốc hội sẽ có điều kiện cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tham gia đóng góp với Quốc hội trong các hoạt động lập Hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nếu được sự tín nhiệm của cử tri bầu cho Tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, Tôi sẽ cố gắng tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

Trước hết, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, sâu sát với Nhân dân, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, thông qua công tác chuyên môn và tiếp xúc với Nhân dân trong mối quan hệ thường ngày để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cử tri. Cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang phản ánh trung thực, có trách nhiệm những ý kiến đó với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết cũng như thường xuyên thông tin cho người dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước thông qua các quyết định của Quốc hội để tạo sự tin tưởng, ủng hộ và đồng thuận của Nhân dân đối với các chính sách, pháp luật được ban hành.

Thứ hai, luôn quan tâm đề xuất và kiến nghị thực hiện các chính sách như: Chính sách ưu tiên hợp lý nhằm giải quyết tốt và có hiệu quả hơn những vấn đề xã hội như: Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, chính sách với người có công, người nghèo, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, chế độ, chính sách đối với nhà giáo, nhân viên, người lao động, các chính sách bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thứ ba, dành nhiều sự quan tâm đến giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay quý cử tri quan tâm như: Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng căn cứ cách mạng, vùng đặc biệt khó khăn; chương trình xây dựng nông thôn mới, các chính sách lớn về dân tộc, tôn giáo, y tế, văn hóa, giáo dục, việc làm cho người lao động… Kiến nghị, đề xuất những giải pháp thực tiễn, khả thi để Quốc hội và Chính phủ giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri quan tâm, giúp cho việc xây dựng các cơ chế, ban hành chính sách pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Thứ tư, là ứng cử viên nữ, tôi mong muốn tham gia những vấn đề có liên quan đến gia đình, vấn đề bình đẳng giới, phòng chống xâm hại trẻ em, vấn đề lao động, việc làm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của gia đình, đem lại hạnh phúc ấm no cho cả phụ nữ và nam giới.

Đồng thời, Tôi sẽ luôn phấn đấu nỗ lực học tập nâng cao trình độ các mặt; rèn luyện, tu dưỡng để luôn giữ đạo đức trong sạch, gần gũi Nhân dân, sâu sát cơ sở; tận tâm; tận lực với công việc để không phụ lòng tin và sự tín nhiệm của cử tri; thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm một người cán bộ công chức.

Để làm tốt chương trình hành động, tôi hy vọng và mong muốn sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt là cử tri, Nhân dân nơi cư trú, nơi công tác và những địa phương mà tôi ứng cử. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu Tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc chương trình hành động mà tôi đã báo cáo với quý cử tri; kính mong quý cử tri tin tưởng, ủng hộ để bản thân được đóng góp công sức của mình cho đất nước nói chung, đặc biệt là cho sự phát triển quê hương Hậu Giang nói riêng.

Tôi xin cảm ơn và xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị cử tri và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống !

 

1.Họ và tên thường dùng: LÊ MINH NAM

2.Họ và tên khai sinh: LÊ MINH NAM

3.Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1975           

4. Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

7.Quê quán: Xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

8.Nơi đăng ký thường trú: Tổ 9, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Căn hộ 708, Tòa Nam, Chung cư E1 (Chelsea Park), phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

9.Số Căn cước công dân: 038075000293    

Ngày cấp: 29/02/2016

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11. Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán.

- Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công.         

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, khung B2 châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Lãnh đạo quản lý; chuyên môn kiểm toán; đào tạo và quản lý báo chí.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán kiêm Tổng Biên tập Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán.

15. Nơi công tác: Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

16. Ngày vào Đảng: 02/10/2001        

- Ngày chinh thức: 02/10/2002          

-Số thẻ đảng viên: 92.021964

- Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước; Bí thư Đảng ủy Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.           

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Khoa học kinh tế Hà Nội.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên Ban Chấp hành.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2018.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.     

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/1995 - 10/1995: Cán bộ hợp đồng Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tổ chức - Lao động thuộc UBND TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

11/1995 - 3/2004: Kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước; ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước.

4/2004 - 3/2008: Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ III, Bí thư Chi bộ (2007), Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

4/2008 - 6/2009: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ II, Bí thư Chi đoàn cơ sở Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

6/2009 - 3/2012: Kiểm toán viên chính, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ II, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

4/2012 - 9/2019: Kiểm toán viên cao cấp, Phó Kiểm toán trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

10/2019 đến nay: Kiểm toán viên cao cấp, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Trường; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học Kiểm toán Nhà nước; ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học kinh tế Hà Nội.

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cấp của tỉnh Hậu Giang !

Kính thưa quí vị cử tri và Nhân dân !

Được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu và được Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang chấp thuận cho tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hậu Giang là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của bản thân tôi trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri tỉnh nhà.

Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, nếu được tín nhiệm bầu chọn, tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện để làm tốt nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; luôn giữ quan hệ mật thiết với cử tri; nỗ lực đóng góp, cống hiến vì sự phát triển của đất nước và của tỉnh Hậu Giang.

Được về ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Hậu Giang, tôi đã nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội; tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc và tâm tư, nguyện vọng của cử tri để xây dựng chương trình hành động báo cáo với cử tri tỉnh nhà.

Trước hết, nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ chủ động, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những ý kiến đóng góp, kiến nghị và thay mặt bà con kịp thời chuyển tải đến diễn đàn Quốc hội. Nếu trúng cử, tôi sẽ làm đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, theo đó sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong việc đề xuất, kiến nghị các vấn đề mà cử tri quan tâm để Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cấp chính quyền xem xét giải quyết.

Đặc biệt, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, tôi có điều kiện dành toàn bộ thời gian làm việc để tập trung thực hiện nhiệm vụ đại biểu; được toàn tâm, toàn ý làm cầu nối thường xuyên, liên tục giữa cử tri với Quốc hội và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri một cách trọn vẹn, đầy đủ theo suốt 5 năm của nhiệm kỳ.

Thứ hai, trong công tác xây dựng pháp luật, tôi sẽ nghiêm túc nghiên cứu để tham gia xây dựng, sửa đổi các đạo luật có liên quan đến đời sống của người dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Tôi tin rằng, với kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong 26 năm kiểm toán lĩnh vực quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công quốc gia và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm soạn thảo văn bản luật, kinh nghiệm đào tạo cán bộ, quản lý báo chí sẽ giúp tôi tham gia hoạt động thẩm tra, góp ý kiến xây dựng các dự án luật, pháp lệnh tốt hơn, có chất lượng, khả thi trong thực tiễn, qua đó từng bước góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Đối với Hậu Giang của chúng ta, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu sâu thêm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách đã và đang tồn tại trên địa bàn, từ đó đề xuất, kiến nghị sửa đổi hoặc ban hành các quy định cho phù hợp với đặc thù của địa phương; góp sức cùng các cơ quan trong tỉnh tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương cho đầu tư phát triển.

Thứ ba, trong tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tôi sẽ nghiên cứu kiến nghị với Quốc hội, các cơ quan hữu quan xem xét thận trọng các biện pháp giữ vững chủ quyền quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên của đất nước; tập trung ngân sách để ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống Nhân dân; thúc đẩy các chương trình xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ, chăm sóc người có công... đúng đối tượng, thiết thực.

Thứ tư, về hoạt động giám sát, tôi sẽ đề nghị Quốc hội tập trung giám sát có hiệu quả để bảo đảm cho chính sách, pháp luật được thực hiện nghiêm, các chủ trương chính sách hợp lòng dân được đi vào cuộc sống. Theo đó, tôi sẽ đề nghị tập trung giám sát việc thực hiện chính sách về nông nghiệp - nông dân - nông thôn; giám sát giải quyết tình trạng được mùa rớt giá, về chuỗi giá trị nông sản; các vấn đề về an toàn thực phẩm; đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng (như phân bón, thuốc trừ sâu giả…); giám sát việc thực hiện các quy định cũng như giải pháp bảo vệ môi trường nhằm ngăn chặn hậu quả của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gìn giữ nguồn nước sinh hoạt…

Là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Quốc hội, tôi có điều kiện thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương. Với lợi thế đó, tôi sẽ tìm hiểu để chuyển tải ý kiến, đề nghị của cử tri tỉnh nhà đến đúng địa chỉ - từ cơ quan xây dựng ban hành chính sách cho đến đơn vị trực tiếp thực hiện; đồng thời đôn đốc, theo dõi, giám sát và đeo bám quyết liệt để yêu cầu giải quyết những vấn đề mà cử tri kiến nghị, qua đó kịp thời tiếp nhận kết quả giải quyết để sớm báo cáo tới cử tri.

Qua tìm hiểu tôi nhận thấy Hậu Giang là một tỉnh còn nhiều tiềm năng để phát triển. Mấy năm gần đây, Hậu Giang đã được Trung ương quan tâm quyết định nâng cấp, đầu tư một số trung tâm hành chính như việc mở rộng thành phố Vị Thanh; thành lập thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ. Để tiếp tục phát triển, tỉnh cần nhiều nguồn lực đầu tư cũng như cơ chế, chính sách để tạo đà bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hậu Giang là tỉnh giàu truyền thống cách mạng và còn nhiều khó khăn, cần nhiều nguồn lực, kể cả từ ngân sách nhà nước và từ nguồn xã hội hóa để chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách, người có công, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội...

Từ những hiểu biết ban đầu đó, nếu được cử tri bầu chọn, tôi sẽ dành thời gian tìm hiểu sâu thực tế, tìm tòi nghiên cứu và báo cáo, đề xuất các cấp chính quyền có cơ chế tạo vốn, nguồn lực, các giải pháp để cùng với các cấp chính quyền và Nhân dân trong tỉnh xây dựng Hậu Giang ngày càng giàu đẹp hơn.

Tôi xin hứa, nếu được cử tri, Nhân dân tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thường xuyên liên tục; giữ vững phẩm chất đạo đức, gắng sức thực hiện tốt chương trình hành động để xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của đồng bào, cử tri.

Trân trọng kính chúc các đồng chí lãnh đạo các cấp của tỉnh Hậu Giang, toàn thể quý vị cử tri luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt !

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>