TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 (Xếp theo vần A, B, C...) ( Tiếp theo)

14/05/2021 | 09:27 GMT+7

Đơn vị bầu cử số 07 (Gồm thị trấn Cây Dương, Búng Tàu và các xã: Tân Bình, Bình Thành, Hòa Mỹ, Hiệp Hưng thuoc huyen Phung Hiep)

 

1. Họ và tên thường dùng: VÕ THỊ MỸ DUNG

2. Họ và tên khai sinh: VÕ THỊ MỸ DUNG

3.Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1981           

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 291, Quốc lộ 61, ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363869666       Ngày cấp: 17/8/2012  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.

-Học vị: Thạc sĩ Quản lý công.          

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1; Thạc sĩ Quản lý công - tiếng Anh.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng phòng Phòng nghiệp vụ.

15.Nơi công tác: Ban Nội chính Tỉnh ủy

Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 14/11/2007         

-Ngày chính thức: 14/11/2008           

-Số thẻ đảng viên: 66.015176

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

12/2004 - 10/2013: Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

10/2013 đến nay: ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang.

 

Kính thưa cô chú, anh chị cử tri !

Tôi rất vui mừng và vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức được rằng: đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Nỗ lực làm tốt vai trò, nhiệm vụ của đại biểu dân cử; thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, phản ánh kịp thời, đầy đủ cho Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành để trả lời cho bà con; nâng chất công tác giám sát của HĐND và các ban HĐND tỉnh.

Là công chức công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, trước hết bản thân tôi không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; tích cực nghiên cứu, tự học, tự rèn, để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành, để trở thành người đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân.

Tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, sẽ phối hợp tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng (tài chính, đất đai, đầu tư công…), chú trọng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với hành vi tham nhũng, tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; tích cực bảo vệ, khuyến khích người tố giác tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy. Phối hợp tham mưu cho Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết lòng phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhưng nếu được cô chú, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện chương trình hành động của mình.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

1.Họ và tên thường dùng:LÊ THỊ HẰNG

2.Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ HẰNG

3.Ngày, tháng, năm sinh: 01/8/1983 

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Khu vực 1, phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Căn cước công dân: 093183000111     Ngày cấp: 11/3/2016  

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế.

-Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

-Lý luận chính trị: Sơ cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1, Toefl 360.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Phòng Dịch vụ và Marketing.

15.Nơi công tác: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 01/12/2011         

-Ngày chính thức: 01/12/2012           

-Số thẻ đảng viên: 66.023623

-Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên Chi bộ số 2.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên Ban Chấp hành.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Tỉnh đoàn Hậu Giang năm 2013.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.     

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/2005 - 12/2018: Bí thư Chi đoàn, Chi ủy viên Chi bộ số 2, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Giao dịch viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

01/2019 - 02/2019: Chi ủy viên Chi bộ số 2, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán và Ngân quỹ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

3/2019 - 02/2021: Chi ủy viên Chi bộ số 2, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dịch vụ và Marketing, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

3/2021 đến nay: Chi ủy viên Chi bộ số 2, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Phòng Dịch vụ và Marketing, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý lãnh đạo các cấp !

Kính thưa quý cô bác anh chị cử tri !

Lời đầu tiên, tôi xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và quý cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Được sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 07, gồm thị trấn Cây Dương, Búng Tàu và các xã Tân Bình, Bình Thành, Hòa Mỹ, Hiệp Hưng thuộc huyện Phụng Hiệp.

Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.

Tôi được sinh ra từ gia đình có truyền thống cách mạng trên mảnh đất Hậu Giang này, tôi xác định Hậu Giang là nơi mà mình phải góp phần đóng góp, dựng xây và cống hiến.

Hơn 16 năm công tác tại Agribank Hậu Giang, tôi tham gia cùng tập thể đơn vị thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp Nhân dân địa phương tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, cũng như các dịch vụ thanh toán văn minh, hiện đại, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, công tác hỗ trợ an sinh xã hội, chương trình tài trợ xóa đói giảm nghèo tại địa phương, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh…

Tôi nhận thấy Hậu Giang nói chung và huyện Phụng Hiệp nói riêng đã có những bước đi lên từng ngày, rõ nét trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân… Nhu cầu tiếp cận nguồn vốn tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn hầu hết được đáp ứng, nguồn vốn giải ngân được sử dụng đúng mục đích, đầu tư có hiệu quả và thanh toán, hoàn trả đúng hạn với ngân hàng.

Huyện Phụng Hiệp có đa số xã thuần nông, thu ngân sách còn ít, xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả còn chậm, chế độ chính sách đãi ngộ đội ngũ cán bộ cơ sở còn bất cập… đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và tôi biết cần có thời gian giải quyết.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xác định chương trình hành động của mình như sau:

 Trước hết, tôi khẳng định tiếp tục làm tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt hơn nữa thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp Nhân dân địa phương tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, cũng như các dịch vụ thanh toán văn minh, hiện đại, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân... Cụ thể hơn là đề xuất tăng thêm/mở rộng đối tượng vay vốn nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi đối với một số loại hình canh tác đặc thù, ưu đãi về lãi suất, thời gian…

Thứ hai, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân kịp thời phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, với các cấp, các ngành để giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà con; cùng với các vị đại biểu đề xuất với HĐND tỉnh có những nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri như: phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, vấn đề vệ sinh môi trường, phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, trật tự an toàn xã hội… Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe toàn dân, chính sách nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, giáo dục, việc làm, các chính sách về an sinh…

Thứ ba, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định; tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri. Tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Góp sức trong xây dựng, củng cố tổ chức đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa được tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà và của địa phương chúng ta.

Xin được gửi đến các đồng chí lãnh đạo địa phương và quý cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HOÀNG KÝ

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀNG KÝ

3.Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1967           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363914242       Ngày cấp: 12/12/2014

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Hành chính.

-Lý luận chính trị: Trung cấp.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch.

15.Nơi công tác: Hội Cựu chiến binh thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 23/02/1991         

-Ngày chính thức: 23/02/1992           

-Số thẻ đang viên: 66.002774

-Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Cây Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1984 - 1988: ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Đội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp,

tỉnh Hậu Giang.

1988 - 1991: Thượng sỹ, Lớp phó sửa chữa ô tô vận tải, Trường Kỹ thuật Hậu cần, Quân khu 9.

1991 - 2012: Chi hội trưởng Nông dân, Tài chính, Phó Trưởng ban Ban nhân dân, Ấp Đội trưởng, Trưởng Công an, Phó Trưởng ấp, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Bí thư Chi bộ ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp,

tỉnh Hậu Giang.

2012 đến nay: Phó Bí thư Chi bộ ấp Hưng Phú, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa cô bác, anh chị cử tri !

Tôi rất vui mừng và vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu, lãnh đạo cơ quan cũng như cử tri nơi cư trú thống nhất cho tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi được biết, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, trả lời những yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân nơi tôi ứng cử và chịu trách nhiệm trước cử tri, trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Tính đến nay đã hơn 15 năm chia tách địa giới hành chính, trong điều kiện còn nhiều khó khăn xuất phát từ điểm thấp, nhưng với truyền thống đoàn kết, ý chí quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân, huyện Phụng Hiệp đã thực hiện đạt được những thành quả rất quan trọng, toàn diện, nổi bật là: chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển đồng bộ, củng cố hơn quốc phòng - an ninh, đời sống của Nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn được khởi sắc.

Tuy nhiên, hiện Phụng Hiệp vẫn còn không ít khó khăn cần được quan tâm như: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chưa xứng tầm với tiềm năng, vị thế của huyện. Một số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới chất lượng còn thấp; giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, chưa có sự liên kết chặt chẽ trong chuỗi sản xuất, tiêu dùng dẫn đến hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa đáp ứng được kỳ vọng của cô bác, anh chị cử tri; cùng với đó là ảnh hưởng tình hình chung của thiên tai, dịch bệnh đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của Nhân dân.

Tôi rất khao khát và rất mong muốn…! Nếu được cô bác, anh chị cử tri tin tưởng tín nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này. Về chức năng của đại biểu và chức vụ hiện nay, bản thân quyết tâm, phấn đấu tham gia tốt hơn việc xây dựng cơ sở vững mạnh, tham mưu tốt và kiến nghị về trên hỗ trợ, tạo điều kiện để huyện khắc phục những khó khăn mà hiện nay còn vướng mắc. Bên cạnh đó, bản thân cũng mạnh dạn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; tập hợp, động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; kiến nghị, đề xuất về chính sách đối với cựu chiến binh và hội viên cựu chiến binh nói chung; kiến nghị với các cơ quan có liên quan để giải quyết những vấn đề bức xúc hoặc những vấn đề quan tâm của Nhân dân. Nhất là quan tâm hơn vấn đề liên kết chặt chẽ với nhà nông, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học trong sản xuất, tiêu dùng hàng nông sản.

Để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ công chức và nghĩa vụ công dân đối với cô bác anh chị cử tri và Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, bản thân tôi sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, thường xuyên nghiên cứu, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ năng lực trong công tác. Gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, Nhân dân chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Tôi cũng rất mong được các đồng chí, cô bác, anh chị góp ý để hoàn thiện bản thân, tiến bộ hơn và làm tròn trách nhiệm được giao.

Xin cảm ơn quý cô bác, anh chị cử tri !

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HOÀNG THANH

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀNG THANH

3.Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1966           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 364226796       Ngày cấp: 18/3/2019  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Đảng-Chính quyền Nhà nước.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.    -           -Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ủy viên Thường trực - Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội.

15.Nơi công tác: Hội đồng nhân dân

tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 25/5/1998           

-Ngày chính thức: 25/5/1999 

-Số thẻ đảng viên: 66.000727

-Chức vụ trong Đảng: Thành viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/1983 - 7/1984: Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

8/1984 - 5/1986: ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

6/1986 - 9/1997: Công tác tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cần Thơ, qua các bộ phận chuyên môn: Trường Đào tạo cán bộ Đoàn - Hội - Đội, Văn phòng, Ban Phong trào.

10/1997 - 11/2000: ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Ban Phong trào, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cần Thơ.

12/2000 - 12/2003: ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Ban Tuyên huấn TTN CTĐ trường học; ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cần Thơ.

01/2004 - 5/2012: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang.

6/2012 - 6/2020: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân

tỉnh Hậu Giang.

7/2020 đến nay: Thành viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy viên Thường trực - Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa bà con cử tri !

Năm 2011, khi còn công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh tôi vinh dự được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Sau đó, tôi được Đảng điều động về công tác tại HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Đã 2 nhiệm kỳ, tôi vinh dự là đại biểu HĐND tỉnh khi được sự tin tưởng và tín nhiệm của bà con cử tri.

Trong nhiệm kỳ HĐND tỉnh 2016-2021 vừa qua, là một đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh, bản thân luôn làm tốt trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của bà con cử tri là thực hiện quyền giám sát các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như trong lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh được phân công. Qua đó, nhận thấy các ngành, các cấp đã thể hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về văn hóa, viáo dục, y tế, nước sạch, điện, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách cho người có công với cách mạng, chính sách cho hộ nghèo… Từ đó đã góp phần nâng cao lợi ích, chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo sự tin tưởng của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền tỉnh nhà. Tuy nhiên, trong quá trình giám sát vẫn còn một vài vấn đề tồn tại, gặp khó khăn nhưng qua giám sát, từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã được góp ý và đã có sự tiếp thu, kịp thời khắc phục và rút kinh nghiệm.

Ý thức được trách nhiệm và sự tín nhiệm của bà con cử tri, Tôi luôn thể hiện hết trách nhiệm của một người đại biểu của Nhân dân, thực hiện tiếp xúc cử tri đúng quy định của pháp luật, trong những lần gặp gỡ, tiếp xúc đó, tôi luôn lắng nghe, ghi nhận đầy đủ để phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của cử tri trước những kỳ họp HĐND tỉnh, đồng thời thông qua các đợt tiếp xúc cử tri cũng đã báo cáo lại và trả lời đầy đủ những vấn đề mà cử tri phản ánh. Vì vậy, ngày càng tạo được sự hài lòng và tín nhiệm của cử tri.

Hiện tại tôi là đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và trong đợt bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tôi được HĐND tỉnh giới thiệu tái cử, đồng thời có được sự thống nhất của cử tri nơi tôi cư trú, được hiệp thương của MTTQ Việt Nam tỉnh, giới thiệu tôi tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Trong lần tái cử này, Tôi kính mong bà con cử tri tiếp tục ủng hộ, tín nhiệm và bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để đại diện cho bà con thể hiện quyền làm chủ của bà con. Nếu trúng cử, Tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt các việc sau đây:

- Tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri, lắng nghe và ghi nhận tâm tư nguyện vọng của cử tri phản ánh một cách trung thực, đầy đủ, kịp thời cho Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành của tỉnh, huyện để trả lời những ý kiến đề đạt của cử tri, nhằm giải quyết và phục vụ những nhu cầu chính đáng cho bà con.

- Tôi sẽ cùng các cấp, các ngành đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch; thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, nước sạch, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.… đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

- Thực hiện tốt chức năng thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình về lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng thời tham gia góp ý thẩm tra các lĩnh vực khác. Thực hiện đúng chức năng giám sát của người đại biểu dân cử trên tất cả các lĩnh vực nhằm mang lại hiệu quả chất lượng trong việc thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước và mang lại lợi ích cho cử tri. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các công tác trên nhất là đề xuất xây dựng các nghị quyết, cơ chế, chính sách phù hợp và có tính khả thi cao.

- Thường xuyên rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Mạnh dạn, thẳng thắn, trung thực trong đấu tranh, góp ý, tự phê bình và phê bình để hạn chế thấp nhất những tiêu cực làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước và Nhân dân.

Trước khi kết lời, rất mong bà con cử tri tiếp tục ủng hộ, tín nhiệm và bầu chọn tôi làm đại biểu của HĐND tỉnh đại diện cho bà con trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin cảm ơn và chúc sức khỏe quý bà con, quý lãnh đạo!

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH TRIỀU

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH TRIỀU

3.Ngày, tháng, năm sinh: 23/11/1968           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

7.Quê quán: Phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 48, đường Tầm Vu, khu vực 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Căn cước công dân: 092068002338     Ngày cấp: 08/11/2018

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kỹ thuật điện - điện tử, Tài chính - Tín dụng.

-Học vị: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp.           

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ C.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc.

15.Nơi công tác: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 20/11/2006         

-Ngày chính thức: 20/11/2007           

-Số thẻ đảng viên: 36.022370

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/1993 - 10/2001: Cán bộ tin học Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

tỉnh Cần Thơ.

11/2001 - 7/2003: Cán bộ tin học Công ty chứng khoán, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

8/2003 - 3/2005: Cán bộ kế toán, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Cần Thơ.

4/2005 - 7/2005: Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán - Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Cần Thơ.

8/2005 - 3/2007: Phó Trưởng phòng phụ trách Kế toán - Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Cần Thơ.

4/2007 - 6/2009: Trưởng phòng Phòng Kế toán - Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Cần Thơ.

7/2009 - 3/2010: Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang kiêm Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Phú,

tỉnh An Giang.

4/2010 - 12/2010: Phó Giám đốc phụ trách

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội

tỉnh Hậu Giang.

01/2011 đến nay: Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa bà con cử tri !

Trước tiên, tôi xin cảm ơn lãnh đạo tỉnh quan tâm và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hiệp thương, giới thiệu tôi tái ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo luật định, tôi xin trình bày Chương trình hành động khi được cử tri tín nhiệm trong nhiệm kỳ tới như sau: 

- Nỗ lực để gần dân, hiểu dân, gắn bó sâu sát và thường xuyên với cử tri: Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, qua đó nắm bắt kịp thời và phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cũng từ đó góp ý cho tỉnh có những nghị quyết sát hợp với thực tế của địa phương như: xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, vấn đề tạo việc làm và giảm nghèo bền vững; chăm lo đời sống cho Nhân dân, tạo ra một diện mạo nông thôn đổi mới gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu HĐND, tôi xin nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các sở, các ngành, các cấp, cùng với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó quan tâm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân qua một số chính sách, chiến lược, chương trình cụ thể: Chính sách nhà ở cho người nghèo và người có thu nhập thấp; Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chính sách dạy nghề và tạo việc làm, trong đó có hợp đồng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để giảm nghèo bền vững. Với vai trò, trách nhiệm của một Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, tôi sẽ nỗ lực hết mình để tranh thủ nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Trung ương và từ ngân sách địa phương để đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

- Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và đồng bào trong tỉnh.

Tôi có niềm tin rằng những gì tôi làm sẽ không phụ lòng tin của bà con của tri !

Cảm ơn bà con cử tri !  

 

1.Họ và tên thường dùng: PHẠM ANH TUẤN

2.Họ và tên khai sinh: PHẠM ANH TUẤN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 13/01/1975           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Phường V, TP.Vị Thanh,

tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Khu vực 1, phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363574461       Ngày cấp: 18/5/2017  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Phong trào.

15.Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 23/5/2001           

-Ngày chính thức: 23/5/2002 

-Số thẻ đảng viên: 66.008919

-Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2007.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1996 - 6/2005: Chi ủy viên Chi bộ, Bí thư Chi đoàn, giáo viên Trường Tiểu học Hỏa Tiến 1, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7/2005 - 12/2007: ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã, Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

01/2008 - 12/2011: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP.Vị Thanh - Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

01/2012 - 12/2012: Phó Chủ tịch Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Vị Thanh,

tỉnh Hậu Giang.

01/2013 - 10/2014: Bí thư Đảng ủy phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

11/2014 đến nay: ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý lãnh đạo các cấp !

Kính thưa quý đại biểu cử tri thân mến !

Bản thân rất vinh dự được lãnh đạo và cán bộ, công chức cơ quan và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành chương trình hành động của mình với các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tôi nhận thức sâu sắc việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện nhiệm vụ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri là nhiệm vụ hàng đầu của người đại biểu dân cử. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ của MTTQ với trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc tiếp công dân theo luật định và theo sự phân công của Thường trực HĐND. Tập hợp những ý nguyện của cử tri để tham gia thảo luận, phản ánh tại các kỳ họp HĐND. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, phản ánh trung thực nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, thực hiện tốt nhiệm vụ của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ và đồng thuận xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân. Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động quỹ “Vì người nghèo” và quỹ “An sinh phúc lợi xã hội”, tham gia hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và phường, thị trấn đạt văn minh đô thị, tham mưu hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện việc vận động, hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Phối hợp triển khai, tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần làm chuyển biến thói quen sử dụng hàng hóa Việt trong sản xuất và tiêu dùng, quảng bá hàng Việt trên thị trường...

Thứ ba, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Gắn nhiệm vụ giám sát của MTTQ với hoạt động giám sát của HĐND, nhất là việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; người nghèo, các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường...

 Trong quá trình hoạt động, bản thân không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, học tập nâng cao trình độ; trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri. Luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Trân trọng kính chào! 

 

 

1.Họ và tên thường dùng: TRƯƠNG CẢNH TUYÊN

2.Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG CẢNH TUYÊN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1969           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

7.Quê quán: Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 243/8, Khu dân cư 351, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 361459592       Ngày cấp: 14/12/2011

Cơ quan cấp: Công an TP.Cần Thơ.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành kế toán.

-Học vị: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.       

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ C.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Thường trực UBND.

15.Nơi công tác: UBND tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 04/4/2000           

-Ngày chính thức: 04/4/2001 

-Số thẻ đảng viên: 66.005967

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng

Ba năm 2013.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/1992 - 02/2000: Chuyên viên Phòng Ngân sách, Sở Tài chính Vật giá tỉnh Cần Thơ.

3/2000 - 3/2001: Chuyên viên Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá tỉnh Cần Thơ.

4/2001 - 12/2003: Phó Trưởng phòng Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá tỉnh Cần Thơ.

01/2004 - 9/2006: Trưởng phòng Phòng Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

10/2006 - 5/2008: Trưởng phòng Phòng Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

6/2008 - 02/2009: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

3/2009 - 11/2010: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.

12/2010 - 02/2013: ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND

tỉnh Hậu Giang.

3/2013 - 4/2015: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

4/2015 - 10/2015: Phó Chủ tịch UBND

tỉnh Hậu Giang.

10/2015 - 10/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

10/2020 đến nay: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý lãnh đạo các cấp !

Kính thưa quý đại biểu cử tri !

Trong thời gian qua, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tập thể UBND tỉnh và cá nhân tôi đã đạt được một số kết quả cụ thể như:

Tôi đã cùng với tập thể UBND tỉnh không ngừng phấn đấu, tập trung mọi nỗ lực để xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang; thúc đẩy kinh tế tăng trưởng liên tục, đặc biệt năm 2020 là một năm hết sức khó khăn do đại dịch Covid-19 hoành hành, nhưng Hậu Giang đã đạt mục tiêu kép đó là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, và vừa có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (cao nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 20 cả nước); tái cơ cấu nông nghiệp bước đầu đạt được kết quả khả quan: nhiều mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích… đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và phúc lợi xã hội được cải thiện, chính trị - xã hội ổn định.

Tuy nhiên, Hậu Giang vẫn là tỉnh thuần nông với trên 85% diện tích đất sản xuất nông nghiệp và trên 70% dân số nông thôn, vì vậy còn nhiều tồn tại đang đặt ra trong quá trình phát triển, còn nhiều bức xúc trong đời sống của Nhân dân như: chuyển đổi cây trồng, vật nuôi gì có hiệu quả cao (nhất là vùng mía kém hiệu quả trên địa bàn huyện Phụng Hiệp); vấn đề liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; vấn đề xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong nông thôn; vấn đề nâng cấp, sửa chữa các tuyến lộ giao thông nông thôn xuống cấp... mà tôi và tập thể UBND tỉnh phải phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, nhằm giải quyết tốt những vấn đề mà Nhân dân còn phản ánh.

Tôi rất vinh dự khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sau khi hiệp thương lần thứ 3 đã giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số xã, thị trấn của huyện Phụng Hiệp, quê hương giàu truyền thống anh hùng, nhưng còn nhiều khó khăn. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, sẽ dành nhiều thời gian để gặp gỡ, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, đề đạt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Từ những nguyện vọng chính đáng được bà con cử tri trực tiếp phản ánh thông qua tôi. Cùng với chức trách nhiệm vụ được giao, tôi sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, kịp thời ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế địa phương nhằm hỗ trợ kịp thời những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, hợp lý của bà con cử tri.

- Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu HĐND, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng tập thể quyết tâm thực hiện, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, cùng với Nhân dân Hậu Giang tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang năm 2021, cũng như kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Tôi luôn luôn nhận thức sâu sắc rằng, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân như Bác Hồ đã dặn “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, do đó, phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao của bản thân và tập thể, thực hiện mục tiêu cao cả là không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân.

Kính chúc quý vị đại biểu và bà con cử tri luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1976           

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

7.Quê quán: Xã Vĩnh Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 30, đường

Huỳnh Cương, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Căn cước công dân: 092176000616     Ngày cấp: 07/3/2016  

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Công giáo.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Y khoa.

-Học vị: Bác sĩ CK1 ngành Y tế công cộng.   -Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc.

15.Nơi công tác: Bảo hiểm xã hội

tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 13/4/2007           

-Ngày chính thức: 13/4/2008 

-Số thẻ đảng viên: 36.022225

-Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư quản lý, điều hành Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

02/2001 - 12/2002: Bác sĩ, Giám định viên, Bảo hiểm Y tế tỉnh Cần Thơ.

01/2003 - 5/2007: Bác sĩ, Giám định viên, Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ.

5/2007 - 01/2014: Phó Trưởng phòng Phòng Giám định Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ.

02/2014 - 9/2016: ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Trưởng phòng Phòng Giám định Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

10/2016 - 5/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

5/2020 - 8/2020: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

9/2020 - 4/2021: Phó Bí thư quản lý, điều hành Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

01/5/2021 đến nay: Phó Bí thư quản lý, điều hành Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cử tri !

Tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu cho tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Phụng Hiệp. Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn lao. Tôi nhận thức được vai trò của người đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân huyện Phụng Hiệp nơi tôi ứng cử.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt các công việc sau:

- Một là, nỗ lực làm tốt vai trò, nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, phản ánh kịp thời, đầy đủ cho Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh để trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng giám sát của HĐND.

- Hai là, bản thân tôi sẽ góp phần cùng HĐND tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu vì mục tiêu chung là xây dựng tỉnh Hậu Giang nói chung, huyện Phụng Hiệp nói riêng ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.

- Là ứng cử viên của ngành Bảo hiểm xã hội, bản thân luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội như: chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách người có công, người cao tuổi; chính sách viện phí nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân tỉnh Hậu Giang, đặc biệt là người dân huyện Phụng Hiệp. Trong tháng 4-2021 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thống nhất với Sở Y tế về việc Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp có thể chuyển viện cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang hoặc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với mong muốn người dân trên địa bàn được đảm bảo các quyền lợi tốt nhất khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Đồng thời, bản thân sẽ không ngừng rèn luyện, học tập, tu dưỡng và giữ gìn phẩm chất của một đại biểu của Nhân dân; nguyện cống hiến hết sức mình để góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển.

Rất mong quý cử tri ủng hộ cho tôi làm đại biểu đại diện cho quý cử tri nhiệm kỳ 2021-2026!

Xin kính chúc quý cử tri cùng gia đình mạnh khỏe và thành công!

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026  (Xếp theo vần A, B, C...)

Đơn vị bầu cử số 08 (Gồm các xã: Phụng Hiệp, Tân Long, Long Thạnh, Thạnh Hòa, Tân Phước Hưng thuộc huyện Phụng Hiệp)

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN BẢY

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN BẢY

3.Ngày, tháng, năm sinh: 03/3/1970 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Phước Thuận,

thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành,

tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363688811      

Ngày cấp: 19/6/2008  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn hóa.

-Lý luận chính trị: Cử nhân.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Huyện ủy.

15.Nơi công tác: Huyện ủy Phụng Hiệp,

tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 18/01/1989         

-Ngày chính thức: 18/01/1990           

-Số thẻ đảng viên: 66.003134

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp,

tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân: tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 và huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

3/1986 - 12/1987: Thư ký Tập đoàn 10,

ấp Phú Lễ, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.

01/1988 - 10/1993: Phụ trách Văn phòng Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Văn phòng UBND xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.

11/1993 - 10/1994: Học viên Lớp Trung cấp Chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Cần Thơ.

11/1994- 11/1997 Phó Bí thư Chi bộ, Cán bộ nghiên cứu tổng hợp Văn phòng Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.

11/1997 - 11/2000: Học viên Lớp Cử nhân Chính trị tại phân viện TP.Hồ Chí Minh.

12/2000 - 12/2003: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.

01/2004 - 3/2008: ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

4/2008 - 6/2010: ủy viên Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

7/2010 - 6/2011: Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

6/2011 - 11/2014: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

11/2014-7/2015: Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

7/2015 - 02/2019: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

3/2019 - 5/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy Hậu Giang.

5/2020 đến nay: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa bà con cử tri !

Tôi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tín nhiệm của cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là vinh dự lớn, tự hào, song cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân trước Nhân dân tỉnh nhà.

Những năm qua, huyện Phụng Hiệp cũng như tỉnh Hậu Giang có tốc độ phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập của người dân tăng lên hàng năm; lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giáo dục - đào tạo và giải quyết các chế độ chính sách được chú trọng... Tuy nhiên, trong quá trình công tác, tôi nhận thấy còn khá nhiều điều đáng phải quan tâm, những điều ấy rất cần sự chung tay, góp sức giải quyết của nhiều cấp, nhiều ngành, trong đó tôi cũng phải có trách nhiệm. Đó là phải giảm được hộ nghèo, giải quyết việc làm phù hợp cho người dân; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp hơn, nhất là việc tiêu thụ hàng hóa; về phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; phát triển hơn các vùng nông thôn về diện mạo và nâng cao mức sống người dân; phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ…

Nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi hứa sẽ làm tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Cụ thể: 

- Tham gia tốt các kỳ họp, phiên họp HĐND và các đợt giám sát. Sẽ thường xuyên gắn bó với địa phương, gần gũi, giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tích cực giám sát, đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết những kiến nghị của cử tri đầy đủ theo luật định. Đối với những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị, trong điều kiện, khả năng, cương vị công tác của mình, tôi sẽ tích cực giải quyết và trả lời kịp thời. Bên cạnh đó tôi cũng tăng cường theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đặt ra tại các kỳ họp.

- Tôi cũng sẽ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025 trên địa bàn huyện. Tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi đảm bảo thích ứng biến đổi khí hậu, kết hợp giao thông gắn sản xuất nông nghiệp bền vững.

- Quan tâm hơn đến các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân như công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các chế độ chính sách xã hội; các chính sách trực tiếp liên quan đến cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; tập trung làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

- Tôi cũng không ngại khó, ngại khổ, dám nghĩ, dám làm để làm tốt hơn nữa chức trách là đại diện Nhân dân; tích cực đóng góp công sức trong việc xây dựng chính quyền địa phương thêm hiệu lực, hiệu quả, góp phần phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bản thân rất mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của bà con cử tri để có cơ hội là người đại diện cho Nhân dân, nói lên tâm tư, nguyện vọng của bà con và đề đạt, kiến nghị những tâm tư, nguyện vọng đó đến chính quyền các cấp giải quyết kịp thời.

Trân trọng cảm ơn bà con cử tri !

 

1.Họ và tên thường dùng: LÊ TIẾN CHÂU

2.Họ và tên khai sinh: LÊ TIẾN CHÂU

3.Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1969           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

7.Quê quán: Xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

8.Nơi đăng ký thường trú: 0506, Cao ốc Đất Phương Nam, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện nay: Khu nhà Công vụ UBND tỉnh, số 34, đường 1/5, khu vực 1, phường I, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

9.Số Căn cước công dân: 038069016666    

Ngày cấp: 23/01/2021

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ chuyên ngành Luật.

-Học vị: Tiến sĩ

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ C.

16.Ngày vào Đảng: 07/01-1998         

-Ngày chính thức: 07/01/1999           

-Số thẻ đảng viên: 40.011876

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chủ tịch danh dự Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chủ tịch danh dự Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.     

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/1994 - 12/2009: Giảng viên, Bí thư Đoàn, Đảng ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh.

01/2010 - 4/2013: Chuyên viên, Chuyên viên chính, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng - Phó trưởng Cơ quan đại diện tại TP.Hồ Chí Minh, Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

5/2013 - 8/2014: Chuyên viên cao cấp,

Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

9/2014 - 02/2015: ủy viên Ban Cán sự Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

02/2015 - 01/2016: ủy viên Ban Cán sự Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

01/2016 - 6/2016: ủy viên Ban Cán sự Đảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

6/2016 - 3/2018: ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

3/2018 - 5/2018: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

5/2018 - 8/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

8/2020- 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

11/2020 - 01/2021: Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

02/2021 đến nay: ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

 

Kính thưa các đồng chí và đồng bào cử tri thân mến !

Từ tháng 3-2018, tôi được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển từ Bộ Tư pháp về giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Qua hơn 2 năm công tác, cống hiến và trưởng thành ở quê hương Hậu Giang, tháng 10-2020, Tôi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Nay được sự giới thiệu của Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang và sự tín nhiệm của đồng bào cử tri, tôi rất vinh dự tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Theo quy định, tôi xin trình bày Chương trình hành động, nếu được đồng bào cử tri tín nhiệm bầu chọn làm đại biểu HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

Thứ nhất, bản thân tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, nỗ lực hết mình trong việc thực hiện trách nhiệm của một đại biểu HĐND tỉnh, giữ liên hệ mật thiết, gần gũi, lắng nghe và chịu sự giám sát của đồng bào cử tri địa phương; thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc, định kỳ báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND tỉnh. Phản ảnh trung thực ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền và trả lời yêu cầu, kiến nghị của cử tri đến HĐND tỉnh, đồng thời, đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh và giám sát hoạt động của chính quyền địa phương theo đúng quy định.

Thứ hai, để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, Tôi xin trình bày một số định hướng sẽ đóng góp cho hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần phát triển tỉnh Hậu Giang ở các nhóm vấn đề như sau:

(1) Về định hướng phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Hậu Giang

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Hậu Giang đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thủy bộ, đồng thời kiến nghị với Trung ương quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, nhưng kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp.

Vì vậy, với vai trò một đại biểu HĐND tỉnh, Tôi sẽ kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh dành nhiều nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông huyết mạch nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông nội địa của tỉnh; xây dựng các tuyến đường tỉnh đấu nối với các tuyến quốc lộ dự mở, áp dụng thực hiện các dự án BOT, thu hút các nguồn lực từ xã hội để đầu tư hạ tầng giao thông, cụ thể như: dự án mở rộng nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã ba Vĩnh Tường đến thị xã Long Mỹ), 61C nối Vị Thanh với thành phố Cần Thơ; dự án đường Tỉnh 931 (đoạn từ thị trấn Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt); dự án đường Tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; dự án đường nối thị trấn Ngã Sáu đến Nam Sông Hậu (3B); 3 dự án đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A, Phú Hữu, Phú Tân; dự án đường Tỉnh 927 (đoạn từ xã Phương Bình đến thị trấn Cây Dương); dự án đường Tỉnh 925B (đoạn từ Quốc lộ 61C, tại cầu Ba Liên đến thị trấn Ngã Sáu). Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông thủy nội địa phục vụ việc vận chuyển hàng hóa (chủ yếu là các loại nông sản của nông dân).

 (2) Về cải cách hành chính Nhà nước

Những năm qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh Hậu Giang đạt nhiều kết quả nổi bật, các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đều tăng điểm qua từng năm; riêng Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2019 từ nhóm trung bình lên nhóm khá. Tỉnh đã áp ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ công, nổi bật như: ra đời ứng dụng di động Hậu Giang (HauGiangApp), qua đó đã tiếp nhận và xử lý những phản ánh kiến nghị của Nhân dân mọi lúc, mọi nơi trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội; thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp…

Thời gian tới, Tôi sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến để chính quyền tỉnh thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, gắn với xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh, kinh tế số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội.

(3) Về các chính sách an sinh xã hội cho người dân tỉnh nhà

Hậu Giang là tỉnh có xuất phát điểm xây dựng kinh tế và đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Ngay khi thành lập tỉnh (năm 2004), Tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến những đối tượng chính sách, người nghèo; thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhằm tạo điều kiện để người dân bắt nhịp với sự phát triển chung.

Với vai trò đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của những thế hệ lãnh đạo đi trước quan tâm hỗ trợ, chăm lo cho những đối tượng chính sách, người nghèo, người có công thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thông qua các hoạt động cụ thể như: Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Cá nhân sẽ tích cực kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp các tổ chức tham gia đóng góp vào các Chương trình “An sinh phúc lợi xã hội” và Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện tốt chương trình hành động của mình, bản thân Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân để xứng đáng với sự tin cậy, tín nhiệm của đồng bào cử tri.

Xin chân thành cám ơn những tình cảm quý báu mà đồng bào cử tri đã ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ để tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua và tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn trong thời gian tới.

Chúc các đồng chí và đồng bào cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

 

1.Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ THU HUYỀN

2.Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ THU HUYỀN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 13/8/1986 

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hỏa Tiến, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Hỏa Tiến, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Khu vực 1, phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 364087898      

Ngày cấp: 11/7/2016  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Ngữ văn.

-Học vị: Thạc sĩ Ngữ văn.      

-Lý luận chính trị: Trung cấp.

Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Chánh Văn phòng.

15.Nơi công tác: Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 03/02/2012         

-Ngày chính thức: 03/02/2013           

-Số thẻ đảng viên: 66.026181

-Chức vụ trong Đảng: Không.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên Ban Chấp hành.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

11/2008 - 3/2010: Nhân viên Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang.

4/2010 - 9/2015: Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

10/2015 - 3/2017: Chuyên viên Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang.

4/2017 - 7/2018: ủy viên Ban Chấp hành, Chuyên viên Văn phòng Hội Nông dân

tỉnh Hậu Giang.

8/2018 - 8/2019: ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang.

9/2019 đến nay: ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Nông dân

tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cử tri !

Tôi rất vinh dự nhận được sự giới thiệu của cơ quan, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác cũng như nơi cư trú, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi nhận thức rằng, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Người đại biểu HĐND là cầu nối quan trọng giữa nguyện vọng, ý chí của Nhân dân với các cơ quan quyền lực Nhà nước. Nếu được cử tri tin tưởng, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi quyết tâm thực hiện tốt các việc sau đây:

- Thường xuyên tham gia tiếp xúc cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu và đại diện cho cử tri để cùng tập thể đại biểu HĐND tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, để xứng đáng với niềm tin của cử tri.

- Với công việc đang đảm nhiệm, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu nắm bắt tình hình, phấn đấu góp phần cùng Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đưa công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà ngày càng phát triển. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm thiệt hại cho Nhà nước và Nhân dân.

Dù ở vị trí công tác nào tôi cũng sẽ nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, kính mong nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quý cử tri.

Xin kính chúc sức khỏe quý cử tri !

 

1.Họ và tên thường dùng: LÊ TRUNG KIÊN

2.Họ và tên khai sinh: LÊ TRUNG KIÊN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1966 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vị Tân, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 2/13, ấp 3, xã Vị Tân, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 364059028      

Ngày cấp: 29/02/2015

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Chăn nuôi - Thú y; Đại học Hành chính.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch.

15.Nơi công tác: Liên minh Hợp tác xã

tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 06/5/2002           

-Ngày chính thức: 06/5/2003 

-Số thẻ đảng viên: 66.006222

-Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

11/1992- 12/1995: Kỹ thuật viên, Trạm Thú y huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ.

01/1996 - 5/2008: Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

5/2008 - 10/2009: ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

10/2009 - 8/2010: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

8/2010 - 8/2012: Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã

tỉnh Hậu Giang.

9/2012 - 10/2014: Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Phát triển kinh tế hợp tác, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.

10/2014 - 6/2015: Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.

6/2015 đến nay: Phó Bí thư, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa bà con cử tri !

Trong nhiệm kỳ qua với vai trò vừa là lãnh đạo đơn vị, vừa là đại biểu HĐND và thành viên Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, tôi đã cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Đó là, cùng với lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX); cùng với Ban Kinh tế Ngân sách thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, nhất là các Nghị quyết về phát triển lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là phát triển khu vực KTTT, HTX. Kết quả trong thời gian qua, khu vực kinh tế này có nhiều chuyển biến tích cực như chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, HTX được nâng lên; số lượng thành viên tham gia ngày càng tăng; xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả cao…

Lần này được tổ chức phân công và giới thiệu tái cử, nếu tiếp tục được sự tín nhiệm của bà con cử tri bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thì ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, bản thân sẽ ưu tiên tiếp tục thực hiện một số công việc như sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND theo luật định. Bản thân sẽ dành nhiều thời gian để gần gũi, gắn bó, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và luôn mong mỏi nhận được sự quan tâm góp ý, giúp đỡ của bà con cử tri để bản thân thực hiện tốt công việc mà bà con cử tri tin tưởng giao cho. Đó là, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của bà con cử tri về những vấn đề bức xúc trước HĐND tỉnh.

Thứ hai, bằng kiến thức, kinh nghiệm và khả năng của mình, sẽ tham gia đóng góp ý kiến một cách tích cực vào các dự thảo nghị quyết, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống hàng ngày của bà con cử tri nhằm đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của đa số cử tri.

Thứ ba, như bà con cử tri được biết, mặc dù khu vực KTTT, HTX của tỉnh ta trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực như tôi đã nêu ở trên. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn những hạn chế, yếu kém như số lượng tổ hợp tác, HTX hoạt động hiệu quả thấp còn khá nhiều do chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường hiện nay.

Nhận thấy được điều đó, với vai trò và trách nhiệm của mình vừa là lãnh đạo đơn vị chuyên môn, vừa là đại biểu HĐND, căn cứ vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương sẽ cùng với lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện những chương trình, kế hoạch phát triển khu vực KTTT, HTX. Trong đó, đưa ra những giải pháp cụ thể, sát hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh. Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chính sách mà nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành và sẽ ban hành trong nhiệm kỳ 2021-2026 một cách có hiệu quả nhất để phát triển khu vực KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh nói chung và của huyện Phụng Hiệp nói riêng, làm cho khu vực kinh tế này ngày càng phát triển ổn định và bền vững nhằm tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ gia đình, nhất là khu vực nông thôn để góp phần xây dựng nông thôn mới.

Thứ tư, bản thân tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tích cực học tập trang bị thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Trên đây là những nội dung cơ bản Chương trình hành động của tôi, cho dù được trúng cử hoặc không trúng cử, tôi xin hứa với bà con cử tri là sẽ cùng với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói chung và của huyện Phụng Hiệp nói riêng.

Trân trọng cảm ơn bà con cử tri !

 

1.Họ và tên thường dùng: THẠCH THỊ THANH LOAN

2.Họ và tên khai sinh: THẠCH THỊ THANH LOAN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1984           

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363873823      

Ngày cấp: 28/12/2012

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Khmer.   

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Ngữ văn.

-Lý luận chính trị: Sơ cấp.     

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên.

15.Nơi công tác: Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 07/5/2018           

-Ngày chính thức: 07/5/2019 

-Số thẻ đảng viên: 66.035147

-Chức vụ trong Đảng: Không.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

4/2014 đến nay Chuyên viên Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cử tri !

Tôi vinh dự được tập thể cơ quan, cử tri nơi cư trú và MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại 5 xã (gồm xã Phụng Hiệp, Tân Long, Long Thạnh, Thạnh Hòa, Tân Phước Hưng thuộc huyện Phụng Hiệp). Tôi biết rằng làm đại biểu HĐND tức là làm người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân và do dân bầu ra.

Tôi được biết Nhân dân huyện Phụng Hiệp của chúng ta rất cần cù lao động, bà con có nhiều sáng tạo trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi nên đời sống ngày càng khấm khá hơn. Tuy nhiên, những năm gần đây do tình hình dịch Covid-19, hạn, mặn xâm nhập, thiếu nguồn nước sạch, thiếu vốn sản xuất, vấn đề sạt lở, tình trạng triển khai xây dựng khu dân cư có lúc chậm, vấn đề giao thông (một số tuyến đường xuống cấp, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, nạn đua xe đôi lúc vẫn còn), giá cả nông sản: mít thường xuyên rớt giá, giá cả mía bấp bênh; một số hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả, người nghiện ma túy còn nhiều... Nếu được bà con tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ kiến nghị với cấp trên để giải quyết những khó khăn của cử tri vừa nêu, và thực hiện các vấn đề quan trọng sau:

- Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; sẽ báo cáo những ý kiến của cử tri đến các kỳ họp HĐND và sau các kỳ họp sẽ gặp gỡ cử tri để thông báo nội dung, kết quả kỳ họp và kết quả những vấn đề cử tri đề xuất trước kỳ họp.

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp theo quy định; thảo luận, chất vấn và thể hiện chính kiến của mình trong biểu quyết các vấn đề quan trọng, đặc biệt những vấn đề cử tri đang quan tâm và bức xúc.

- Tham gia tổ chức huy động quỹ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Cùng với các cấp đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Là ứng cử viên nữ, tôi luôn quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động, việc làm và chăm sóc sức khỏe. Tôi luôn trăn trở khi nghe có chị em bị bạo lực gia đình, là nạn nhân của hành vi buôn bán phụ nữ và trẻ em. Theo tôi, nên có những điều luật xử thật nghiêm những tổ chức và cá nhân vi phạm, đồng thời Nhà nước, địa phương cần tạo công ăn việc làm chính đáng, phù hợp cho phụ nữ. Chúng ta cần thống nhất rằng, phải thành lập các trung tâm tư vấn miễn phí cho phụ nữ về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…

Từ trước đến nay, với vai trò là cán bộ làm trong cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ tham mưu với cấp ủy, chính quyền về quản lý báo chí và tình hình hoạt động báo chí của địa phương, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, kiểm tra việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo… tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; năm 2017 được nhận giấy khen của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, 2 năm liền được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh… Nếu được làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thì tôi sẽ có điều kiện nhiều hơn để quan tâm, giúp đỡ người dân, kiến nghị giải quyết những vấn đề mà bà con chúng ta quan tâm, bức xúc.

Tôi xin hứa sẽ luôn giữ mối liên hệ tốt với bà con cử tri và làm tốt vai trò của người đại biểu, rất mong bà con cử tri ủng hộ và bỏ phiếu cho tôi!

Kính chúc cô bác, anh chị cử tri mạnh khỏe!

 

1.Họ và tên thường dùng: HOÀNG CHÍ NGUYỆN

2.Họ và tên khai sinh: HOÀNG CHÍ NGUYỆN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 21/02/1985           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

7.Quê quán: Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp 15, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Nơi ở hiện nay: Khu vực 5, phường IV, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

9.Số Hộ chiếu: B7923876      

Ngày cấp: 29/7/2014

Cơ quan cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Ngữ văn.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Nhà báo.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội.

15.Nơi công tác: Báo Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 08/8/2009           

-Ngày chính thức: 08/8/2010 

-Số thẻ đảng viên: 66.020225

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Công đoàn cơ sở Báo Hậu Giang; Chi đoàn Báo Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh;

ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn Báo Hậu Giang.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

11/2009 - 5/2016: Phóng viên

Báo Hậu Giang.

5/2016 đến nay: ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội, Báo Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cử tri !

Tôi được phân bổ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 08, gồm 5 xã: Phụng Hiệp, Tân Long, Long Thạnh, Thạnh Hòa, Tân Phước Hưng thuộc huyện Phụng Hiệp.

Là một nhà báo và từng đảm trách nhiệm vụ tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp, nên tôi có ít nhiều hiểu biết về lĩnh vực này. Tôi không sinh ra tại Phụng Hiệp, Hậu Giang, nhưng với tôi Hậu Giang là quê hương thứ hai. Riêng với huyện Phụng Hiệp, tôi đã đến nhiều ấp vùng nông thôn sâu để tuyên truyền những điển hình trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, những điển hình người tốt - việc tốt, các tập thể tiêu biểu, nên bản thân tôi có ít nhiều hiểu biết về vùng đất này, là địa bàn rộng, dân số đông và còn nhiều khó khăn so với những địa phương khác, nhưng tôi luôn trân trọng những người dân mến khách, nghĩa tình, chí thú làm ăn để đưa huyện Phụng Hiệp khởi sắc mỗi ngày…

Với tôi, nhiệm vụ của một đại biểu dân cử rất khó khăn và nặng nề. Một người còn trẻ như tôi, kinh nghiệm có thể chưa nhiều, nhưng tôi thấy mình có sự đồng cảm với người dân. Chương trình hành động của tôi xin được tóm gọn ở 3 nội dung nếu đắc cử:

Thứ nhất: Trách nhiệm và Thẳng thắn - Trách nhiệm với những vấn đề chung của tỉnh Hậu Giang nói chung và các địa phương ở huyện Phụng Hiệp nói riêng. Trách nhiệm trong việc bàn và thảo luận những vấn đề phục vụ sự phát triển của Hậu Giang, cũng như quê hương Phụng Hiệp. Trách nhiệm với các hoạt động do Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức và thẳng thắn chất vấn, bày tỏ hay ghi nhận những vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Thứ hai: Tận tâm - Tận tâm với nhiệm vụ một đại biểu dân cử nếu đắc cử. Sẽ luôn lắng nghe, tổng hợp những vấn đề kiến nghị, phản ánh chính đáng của quý cử tri, để phản ánh với các cơ quan công quyền có trách nhiệm. Sẽ là cầu nối để góp phần tạo sự đồng thuận giữa người dân và chính quyền.

Thứ ba: Hiểu biết - Nếu là đại biểu dân cử, tôi sẽ tiếp tục vun bồi tri thức mỗi ngày, tìm hiểu đa dạng các vấn đề, để khi cử tri phản ánh hoặc bản thân thấy những vấn đề bức xúc, có thể kiến nghị cụ thể hoặc bàn cách giải quyết, tháo gỡ khó khăn nếu gặp phải.

Xin trân trọng cảm ơn quý cử tri !

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HỒNG QUÂN

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỒNG QUÂN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 08/7/1977 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Vị Thanh, huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Mỹ Thuận II, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Khu vực 1, phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363549063       Ngày cấp: 15/6/2009  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Điện tử -

Viễn thông.

-Học vị: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công.   -Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ủy viên Thường trực

-Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách.

15.Nơi công tác: Hội đồng nhân dân

tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 20/11/2004         

-Ngày cìnnh thức: 20/11/2005           

-Số thẻ đảng viên: 66.010836

-Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

6/2002 - 01/2004: Làm việc tại cơ quan thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cần Thơ.

01/2004 - 4/2008: Bí thư Chi đoàn, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

4/2008 - 4/2009: Bí thư Chi đoàn, Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

4/2009 - 12/2010: Trưởng phòng Phòng Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

12/2010 - 12/2015: Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

12/2015 - 7/2016: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân

tỉnh Hậu Giang.

7/2016 - 7/2020: Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

7/2020 đến nay: Bí thư Chi bộ Văn phòng, ủy viên Thường trực - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cử tri thân mến !

Tôi rất vui mừng được cơ quan và cử tri nơi cư trú tiếp tục giới thiệu cho Tôi ra tái cử đại biểu HĐND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, bản thân đã rất cố gắng trong việc thực hiện chức năng người đại biểu, phối hợp cùng với tập thể HĐND tỉnh đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dân cử, làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh nhà Hậu Giang.

Trong nhiệm kỳ qua, bà con đã đóng góp cho HĐND tỉnh nhiều ý kiến xác đáng, vì sự phát triển của tỉnh, có những vấn đề đó được đưa vào chương trình nghị sự của HĐND tỉnh, và đã trở thành những chính sách chung của tỉnh, như là:

- Về đê bao, trạm bơm, giống, phát triển hợp tác xã, phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Về xây dựng khu, cụm công nghiệp; đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Về đầu tư xây dựng xã nông thôn mới - đô thị văn minh, xây dựng đường ô tô về trung tâm xã, phát triển mạng lưới điện - nước cho nông thôn.

Và nhiều chính sách khác nữa, trong nhiệm kỳ qua HĐND tỉnh đã ban hành hơn 276 nghị quyết về các chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu nhiều hoạt động đổi mới hướng về Nhân dân, như là:

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”.

- Phối hợp với Báo Hậu Giang xây dựng chuyên trang “Đồng hành cùng với cử tri”.

- Mở đường dây nóng trong các phiên chất vấn tại các kỳ họp.

- Bố trí lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng.

Các hoạt động này đã góp phần rất lớn trong việc giải đáp, phúc đáp, thực hiện những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, của cử tri.

Nếu đươc cử tri tín nhiệm làm đại biểu, Tôi sẽ xem đây là trách nhiệm, là trọng trách mà cử tri giao cho tôi. Cụ thể:

- Trước tiên, tôi sẽ phát huy những cái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của HĐND tỉnh.

- Hai là, sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu HĐND như luật định.

- Ba là, tiếp tục sâu sát với bà con cử tri, làm cầu nối đáng tin cậy của Nhân dân, tham mưu để đưa những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri thành những chính sách của tỉnh, phục vụ cho tỉnh nhà phát triển.

- Bốn là, tiếp tục tham mưu đổi mới trong hoạt động HĐND phải hướng về Nhân dân, hướng về cử tri, vì dân đổi mới, nhằm phục vụ tốt nhất lợi ích của Nhân dân.

Trong điều kiện có hạn không thể nói hết những dự định của chương trình hành động được, nhưng dù ở cương vị nào, tôi cũng cố gắng làm tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xin chúc quý cử tri vui khỏe, đời sống ngày một tốt hơn!

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN KIM THÙY

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN KIM THÙY

3.Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1974           

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363832769      

Ngày cấp: 20/12/2019

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ giáo dục phổ thông: 9/12 phổ thông.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội đồng quản trị

kiêm Giám đốc.

15.Nơi công tác: Hợp tác xã Kỳ Như.

16.Ngày vào Đảng: Không.   

-Ngày chính thức: Không.      

-Số thẻ đảng viên: Không.

-Chức vụ trong Đảng: Không.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thành viên.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2020.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1993 - 2013: Chủ cơ sở hộ chăn nuôi các sản phẩm nông nghiệp.

2014 - 2015: Chủ cơ sở sản xuất hộ gia đình về sản phẩm nông nghiệp.

2016-2018: Tổ trưởng Tổ hợp tác liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp.

2019 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Kỳ Như.

 

Kính thưa cô, bác, anh chị cử tri !

Được sự giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, toi vinh dự va phan khởi được ứng cử đai bieu HĐND tỉnh nhiem ky 2021-2026. Như vay, neu trung cử, toi se co cơ hoi la người đai dien cho y chí, nguyen vong cua Nhan dan que nha, co đieu kien hơn đóng góp phần nhỏ bé của mình cùng bà con xây dựng quê hương phát triển.

Tôi cũng ý thức được rằng, HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tôi xin được trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

- Trước hết, tôi là người con quê hương của tỉnh Hậu Giang, được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của bà con, cô bác quê mình, tôi luôn nhận thấy phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương chúng ta ngày càng giàu mạnh.

- Tỉnh Hậu Giang là tỉnh nông nghiệp, nhưng hiện nay còn thiếu những công ty chuyên về nông nghiệp, đầu ra nông sản còn hạn chế, tôi luôn trăn trở về vấn đề này.

- Với vai trò là Giám đốc Hợp tác xã tôi mong muốn làm sao có thể giúp được càng nhiều càng tốt. Thời gian tới, tôi sẽ tăng cường liên kết với các hợp tác xã bạn cũng như các Tập đoàn Vingroup, hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh… để đưa nông sản Hậu Giang vươn ra cả nước và xuất khẩu.

- Và với vai trò của người đại biểu dân cử tôi sẽ tự tin hơn trong việc đàm phán với đối tác cũng như là các doanh nghiệp khác để có thể tiêu thụ sản phẩm nhiều hơn.

- Đồng thời, để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi cần phải:

+ Gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

+ Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Chúc bà con sức khỏe, được mùa, hạnh phúc!

(Còn tiếp)

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>