TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 (Xếp theo vần A, B, C...) (Tiếp theo)

12/05/2021 | 08:26 GMT+7

Đơn vị bầu cử số 03 (Gồm thị trấn Nàng Mau và các xã: Vĩnh Thuận Tay, Vị Thuy, Vị Thang, Vĩnh Tường thuoc huyen Vị Thuy)

1.Họ và tên thường dùng: HUỲNH THỊ TRÚC LY

2.Họ và tên khai sinh: HUỲNH THỊ TRÚC LY

3.Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1988           

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

7.Quê quán: Xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 17B, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Nơi ở hiện nay: số 139B, đường Nguyễn Trãi, phường IV, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

9.Số Căn cước công dân: 083188000338     Ngày cấp: 13/11/2017

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản lý nghề cá.

-Học vị: Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản.

-Lý luận chính trị: Trung cấp.

Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp.

15.Nơi công tác: Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 31/7/2006           

- Ngày chính thức: 31/7/2007

- Số thẻ đảng viên: 36.020663

- Chức vụ trong Đảng: Không.

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.           

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2016.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.      22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

12/2010-01/2011: Chuyên viên Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Hậu Giang.

02/2011 - 02/2012: Bí thư Chi đoàn, Chuyên viên Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Hậu Giang.

3/2012 - 3/2014: ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Chi đoàn, Phó Trưởng phòng Thanh tra, Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Hậu Giang.

4/2014 - 5/2016: Phó Bí thư Chi đoàn, Phó Trưởng phòng Thanh tra, Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

tỉnh Hậu Giang.

6/2016 - 8/2017: Phó Bí thư Chi đoàn, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng, Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Hậu Giang.

9/2017 - 12/2018: Chi ủy viên Chi bộ, Phó Bí thư Chi đoàn, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng, Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Hậu Giang.

01/2019 - 8/2020: Phó Trưởng phòng Phòng Chuyển giao kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang.

9/2020 - 10/2020: Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang.

11/2020 đến nay: Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang.

 

Kính thưa quý bà con cử tri thân mến !

Tôi rất vinh dự khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang hiệp thương giới thiệu và nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri nơi công tác cũng như nơi cư trú đề cử tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi, vì tôi biết rằng là đại biểu HĐND là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan nhà nước, có trách nhiệm giám sát, đôn đốc các cơ quan thực hiện nhu cầu chính đáng của cử tri.

Để có cơ sở vững chắc giúp tôi đạt nguyện vọng là trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bằng tình cảm và trách nhiệm thể hiện trong lá phiếu của mỗi cử tri.

Như chúng ta đã biết, Hậu Giang là tỉnh thuần nông; Nhân dân Hậu Giang có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, sáng tạo. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII và đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế đang được cử tri quan tâm đó là sản xuất nông nghiệp phát triển thiếu bền vững; tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài đã làm cho tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; đầu ra cho nông sản còn bấp bênh.

Để giải quyết được những tồn tại nêu trên cần có những chính sách tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tăng cường liên kết trong tiêu thụ sản phẩm theo hướng liên kết chuỗi giá trị nhằm ổn định đầu ra cho nông sản.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu dân cử đồng thời là một viên chức ngành khuyến nông thực hiện các hoạt động về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, xây dựng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến thông qua các mô hình trình diễn đến với bà con nông dân, tôi xin hứa:

Thứ nhất: Có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Thứ hai: Giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, thông qua đó, tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri thông qua việc đề xuất kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền về các chế độ, chính sách phù hợp với các đối tượng cử tri; lắng nghe và đề đạt những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến với HĐND cũng như các cấp, các ngành có liên quan có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Thứ ba: Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu dân cử. Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng Nghị quyết HĐND sát, đúng, phù hợp với thực tế mà cử tri quan tâm.

Thứ tư: Trong công tác chuyên môn, với vai trò, trách nhiệm của một viên chức khuyến nông, sẽ tích cực đề xuất với cấp có thẩm quyền tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề cho người dân về kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tăng cường xây dựng và chuyển giao các mô hình nông nghiệp hiệu quả áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ứng dụng cơ giới hóa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất và giảm giá thành sản phẩm; tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp hướng tới việc ổn định đầu ra cho nông sản.

Trên đây là nội dung chương trình hành động của tôi, nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu chọn trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để thực hiện trọng trách là người đại diện cho Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân nhằm xây dựng quê hương Hậu Giang thêm phát triển.

Xin chân thành cảm ơn quý bà con cử tri !

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN THÍCH

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN THÍCH

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): BA THÍCH

3.Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1969           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363805714       Ngày cấp: 24/01/2011

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Kế toán.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Giám đốc

kiêm Kế toán trưởng.

15.Nơi công tác: Hợp tác xã Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: Không.   

-Ngày chính thức: Không.      

-Số thẻ đảng viên: Không.

-Chức vụ trong Đảng: Không.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

Tên tổ chức đoàn thể: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang, Liên minh Hợp tác xã

tỉnh Hậu Giang.

Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên Ban Chấp hành.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2020.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/2018 - 11/2020: Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Hợp tác xã Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

11/2020 đến nay: Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Hợp tác xã Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang; ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa cô bác, anh chị cử tri !

Tôi rất vui, may mắn và vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu, lãnh đạo cơ quan, cũng như cử tri nơi cư trú thống nhất cho tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Là thành viên Hợp tác xã, tôi ý thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm quyền hạn của HĐND rất quan trọng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu HĐND nhiệm kỳ này, với chức năng của đại biểu dân cử và nhiệm vụ hiện nay, tôi xin trình bày chương trình hành động sau đây:

Thứ nhất: Tham gia quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp thành vùng kinh tế nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học - kỹ thuật công nghệ cao, chuyển đổi mô hình sản xuất, canh tác nông nghiệp truyền thống nhỏ lẻ thành kinh tế tập thể; liên kết vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu chủ lực của địa phương là cây lúa, cắt giảm chi phí đầu vào,  nâng cao giá trị sản phẩm đầu ra, theo chuỗi giá trị an toàn bền vững.

 Thứ hai: Tham mưu các cơ quan chức năng đầu tư kết nối hạ tầng giao thông nông thôn, liên kết vùng trồng, xây dựng nhà kho, nhà máy sấy lúa, phục vụ cho sản phẩm nông nghiệp địa phương, tiếp tục đổi mới quy trình canh tác, sản xuất hàng hóa nông sản khép kín thích ứng với biến đổi khí hậu giúp bà con nông dân an tâm sản xuất, không còn lo ngại thời tiết, bị ép giá nông sản...

Thứ ba: Về an sinh xã hội, thành lập một Hội thiện nguyện để giúp bà con nghèo trong địa phương, đặc biệt các em học sinh hiếu học gặp hoàn cảnh khó khăn như: hỗ trợ xe đạp cho các em, khen thưởng học bổng cho học sinh có thành tích vượt khó, chắp cánh ước mơ cho các em đến trường.

Thứ tư: Tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà bà con cử tri yêu cầu. Kiến nghị hỗ trợ những chính sách ưu đãi cho bà con nông dân sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Vận động bà con cử tri giữ gìn môi trường trong lành, xanh sạch đẹp, cùng nhau xây dựng nông thôn mới, phát triển phồn vinh, văn minh, ấm no hạnh phúc.

Xin cảm ơn cô bác, anh chị cử tri !

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TIẾM

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ TIẾM

3.Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1980           

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 202, ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363916274       Ngày cấp: 07/02/2010

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.

-Học vị: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.       

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

15.Nơi công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 19/5/2011           

-Ngày chính thức: 19/5/2012 

-Số thẻ đảng viên: 66.022842

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân

tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên Ban Chấp hành.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2020.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

7/2009 - 5/2014: ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

tỉnh Hậu Giang.

5/2014 - 4/2016: Phó Bí thư Chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị thuộc Đảng bộ Văn phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

4/2016 - 6/2016: Trưởng phòng Phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

4/2016 đến nay: ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý lãnh đạo !

Kính thưa cô, bác cử tri !

Tôi rất vinh dự được Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cũng như nơi công tác đã giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 03 trên địa bàn huyện Vị Thủy.

Trước hết bản thân ý thức mình là người con của quê hương Vị Thủy, được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, giúp đỡ của cô, bác quê mình nên luôn thấu hiểu được những khó khăn, khổ cực của người dân. Từ khi tham gia công tác đến nay tôi đã không ngừng phấn đấu học tập để được cống hiến và phục vụ Nhân dân.

Tôi ý thức được rằng: Vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND là rất quan trọng. Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân. Cho nên được tham gia ứng cử lần này là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Nếu được cô, bác cử tri tin tưởng, tín nhiệm và bầu chọn tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh để tôi có điều kiện được đóng góp công sức, trí tuệ của mình và góp phần vào sự phát triển chung của quê hương. Sau đây tôi xin được trình bày những suy nghĩ của mình, như sau:

Thứ nhất, bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

Thứ hai, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND, các cuộc tiếp xúc cử tri. Dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Từ đó tổng hợp đầy đủ, trung thực những ý kiến, kiến nghị cử tri và phản ánh với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết những ý kiến chính đáng của cử tri quan tâm.

Thứ ba, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang nói chung và huyện Vị Thủy nói riêng phát triển mạnh hơn, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, đồng thời sẽ thực hiện chức năng giám sát của người đại biểu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ tư, tham mưu xây dựng chương trình và cùng Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất để kịp thời tiếp nhận và kiến nghị các ngành, các cấp giải quyết kịp thời những yêu cầu, thắc mắc của người dân một cách thỏa đáng. Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Từ những nhiệm vụ trên, tôi rất mong muốn nhận được sự đồng tình  của cô, bác cử tri và bầu chọn tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Xin cảm ơn và kính chúc quý cô bác cử tri và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc !

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN VUI

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN VUI

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 6 VUI

3.Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/1964 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 29, đường Lê Thị Hồng Gấm, khu vực 3, phường IV, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: số A10 - 22, đường số 4, Khu dân cư 586, phường VII, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363789799      

Ngày cấp: 06/7/2011  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông học.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy.

15.Nơi công tác: Huyện ủy Vị Thủy,

tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 27/4/1995           

-Ngày chính thức: 27/4/1996 

-Số thẻ đảng viên: 66.009950

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy,

tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì

năm 2016.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/1983 - 01/1984: Cán bộ kỹ thuật Phòng Nông nghiệp huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ.

01/1984 - 4/1986: Cán bộ kỹ thuật Công ty Vật tư nông nghiệp, huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ.

4/1986 - 9/1991: Cán bộ kỹ thuật Phòng Nông nghiệp huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ.

9/1991 - 9/1999: Tổ trưởng Tổ Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp huyện Vị Thanh,

tỉnh Cần Thơ.

9/1999 - 7/2007: Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

7/2007 - 5/2011: Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

6/2011 -4/2019: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

5/2019 đến nay: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa các đồng chí và bà con cử tri !

Được sự tín nhiệm của cử tri, với tư cách là đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND tỉnh, hơn 15 năm qua, bản thân đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân, kinh tế của huyện có nhiều khởi sắc, an ninh trật tự luôn được giữ vững. Đạt được kết quả trên là nhờ sự hỗ trợ tích cực của các cấp và sự ủng hộ, tín nhiệm của bà con cử tri trong và ngoài huyện.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn tôi tiếp tục làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ sau đây:

- Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, lắng nghe các phản ánh, kiến nghị của cử tri. Những kiến nghị của bà con thuộc thẩm quyền của địa phương sẽ chỉ đạo giải quyết trong thời gian sớm nhất; những vấn đề vượt thẩm quyền, bản thân sẽ tổng hợp, báo cáo về trên xin ý kiến, phối hợp xử lý theo luật quy định.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Trong đó, ưu tiên đầu tư chỉnh trang bộ mặt nội ô thị trấn Nàng Mau, sạch đẹp, khang trang hơn, xây dựng xã Vĩnh Thuận Tây đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, xây dựng mô hình sản xuất mới có hiệu quả, bền vững, xây dựng thêm nhiều sản phẩm OCOP.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đảm bảo thích ứng biến đổi khí hậu, kết hợp giao thông gắn sản xuất nông nghiệp. Nâng cao các chỉ số cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tập trung làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Bản thân không ngại khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những việc khó khăn, những việc mình làm miễn có lợi cho Nhân dân. Sẵn sàng đối thoại, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của bà con cử tri để bản thân tiếp tục là người đại diện cho Nhân dân nói lên những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của bà con và đề đạt, kiến nghị những tâm tư, nguyện vọng đó đến chính quyền các cấp xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất theo luật định.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

 

1.Họ và tên thường dùng: THÁI THU XƯƠNG

2.Họ và tên khai sinh: THÁI THU XƯƠNG

3.Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/1975           

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Căn cước công dân: 093175006666     Ngày cấp: 23/01/2021

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Hành

chính học.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch.

15.Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 01/8/2002           

-Ngày chính thức: 01/8/2003 

-Số thẻ đảng viên: 66.005221

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

6/1994 - 8/2002: Chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.

9/2002 - 5/2003: Cán bộ chuyên trách Dân số - Gia đình và Trẻ em xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.

6/2003 - 12/2003: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.

01/2004 - 10/2004: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

11/2004 - 6/2008: ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

7/2008 - 6/2009: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

7/2009 - 4/2010: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

5/2010 - 4/2015: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

5/2015 - 11/2015: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang.

12/2015 - 5/2019: ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang.

6/2019 - 8/2019: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

9/2019 - 3/2020: ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

4/2020 đến nay: ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý lãnh đạo các cấp !

Kính thưa quý cử tri thân mến !

Bản thân tôi nhận thức được sự giới thiệu và tín nhiệm của MTTQ và cử tri nơi công tác, nơi cư trú giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trọng trách rất lớn trước cử tri và Nhân dân tỉnh nhà. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành chương trình hành động của mình với các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, bản thân tích cực tham gia có chất lượng, hiệu quả vào các vấn đề xây dựng thể chế, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh. Không ngừng học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp và trau dồi, rèn luyện để nâng cao kiến thức, năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh của người đại biểu nhân dân. Tôi nhận thức sâu sắc việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện nhiệm vụ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri là nhiệm vụ hàng đầu của người đại biểu dân cử, vì vậy bản thân sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu, xứng đáng là cầu nối quan trọng để truyền tải ý kiến, nguyện vọng chính đáng của quý cử tri và của địa phương đến các kỳ họp HĐND tỉnh.

Thứ hai, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp và quyết định những chính sách chung về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như quan tâm đề xuất nhiều đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác giảm nghèo, vấn đề y tế, giáo dục, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Qua đó để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương Hậu Giang ngày thêm giàu, đẹp.

Thứ ba, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bản thân sẽ phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Gắn nhiệm vụ giám sát của MTTQ với hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, nhất là việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; người nghèo, các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường...

Thứ tư, là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm và tích cực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, phát triển. Trong đóng góp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án, dự án sẽ tập trung thảo luận đóng góp những vấn đề về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, như về sức khỏe, sinh sản, giáo dục - đào tạo, lao động - việc làm… góp phần thúc đẩy mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Rất mong được sự tin tưởng và tín nhiệm của quý lãnh đạo địa phương cùng với quý vị cử tri. Xin cảm ơn và xin chúc các đồng chí lãnh đạo, quý cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026  (Xếp theo vần A, B, C...)

Đơn vị bầu cử số 04 (Gồm các xã, phường thuộc thị xã Long Mỹ)

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TRUNG CHÁNH

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TRUNG CHÁNH

3.Ngày, tháng, năm sinh: 06/8/1977 

4. Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 291, ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363769825      

Ngày cấp: 14/7/2010  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc.   

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.

-Học vị: Thạc sĩ Luật Kinh tế.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng ban Ban Pháp chế.

15.Nơi công tác: Hội đồng nhân dân

tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 28/6/2003           

-Ngày chính thức: 28/6/2004 

-Số thẻ đảng viên: 66.009880

-Chức vụ trong Đảng: Không.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1998- 11/1999: Cán sự Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ.

11/1999 - 3/2000: Cán sự Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ.

3/2000 - 9/2009: Cán sự Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

9/2009 - 12/2010: Chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

12/2010 - 8/2013: Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

tỉnh Hậu Giang.

8/2013 - 9/2013: Phó Trưởng phòng Phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

tỉnh Hậu Giang.

9/2013 - 01/2016: Trưởng phòng Phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

01/2016 - 6/2016: Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

6/2016 đến nay: Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý đại biểu !

Kính thưa bà con cử tri thân mến !

Trước hết tôi trân trọng cảm ơn bà con cử tri đã tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và lần này Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu tôi tiếp tục tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ qua, công tác tại HĐND tỉnh, tôi luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, trong tiếp xúc cử tri thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập, ghi nhận và phản ảnh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của bà con đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết thỏa đáng cho bà con. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhiều cử tri quan tâm cũng được mang đến tại các kỳ họp để chất vấn trực tiếp các sở, ngành và địa phương.

Với vai trò Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, tôi đã tham mưu cho Trưởng ban và cùng với thành viên của Ban thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đã tham mưu cho HĐND tỉnh thông qua và ban hành rất nhiều Nghị quyết quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong đó có các Nghị quyết về công nhận thị xã Long Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại 3; Nghị quyết về chế độ chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp…

Tham mưu cho Ban tổ chức 10 đoàn với 48 cuộc giám sát, khảo sát hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các nội dung giám sát tập trung, đúng vấn đề cử tri quan tâm và được UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các kiến nghị sau các đợt giám sát, khảo sát. Đồng thời, thực hiện thẩm tra 100 báo cáo, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực của Ban phụ trách trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Tôi rất phấn khởi và vinh dự khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cũng như nơi công tác đã giới thiệu tôi tiếp tục được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị thị xã Long Mỹ. Đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm rất lớn của mình trước cử tri.

Hôm nay tôi rất vui được gặp gỡ bà con cử tri và cũng rất mong được bà con tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND. Nếu được bà con cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi hứa tiếp tục nỗ lực, rèn luyện phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu, đồng thời phấn đấu thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tham gia có trách nhiệm và đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đề xuất của bà con cử tri để phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đầy đủ, không để chậm trễ, không để kéo dài các kiến nghị chính đánh của cử tri theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Phát huy kết quả đạt được, tôi cùng với các cơ quan chuyên môn của UBND, các ban HĐND không ngừng học hỏi cách làm hay, hiệu quả để tham mưu cho HĐND đưa ra các quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan đến đời sống thiết thực của Nhân dân cũng như quyết định các vấn đề giám sát nhằm thúc đẩy sự phát triển của địa phương góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử.

Thứ ba: Tham mưu xây dựng chương trình công tác và có biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Tích cực tham mưu cho HĐND tỉnh quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng, những nghị quyết hiệu lực, hiệu quả hơn và sát hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Thứ tư: Luôn tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ, luôn rèn luyện đạo đức, phẩm chất cá nhân, vận động người thân và gia đình luôn sống giản dị chan hòa, đoàn kết với mọi người, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương

Tôi xin trân trọng cảm ơn và xin kính chúc quý lãnh đạo và bà con cử tri luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

 

1.Họ và tên thường dùng: KHUẤT VĂN ĐỆ

2.Họ và tên khai sinh: KHUẤT VĂN ĐỆ

3.Ngày, tháng, năm sinh: 22/6/1960 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Thạnh An - Phong Dinh.

7.Quê quán: Phú Thọ - Hà Nội.

8.Nơi đăng ký thường trú: Khu vực 2, phường I, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363540609

Ngày cấp: 29/9/2006  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Công giáo.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm; Dược sĩ Trung học.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Mua bán.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ủy viên Trung ương ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực.

15.Nơi công tác: ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: Không.   

-Ngày chính thức: Không.      

-Số thẻ đảng viên: Không.

-Chức vụ trong Đảng: Không.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2018.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

11/1979- 1997: Giáo viên Trường Trung học Y tế Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ; học viên Đại học Sư phạm tại chức Cần Thơ năm 1982.

1997 - 2000: Kiểm soát viên Ngân hàng TMCP Thạnh Thắng - Chi nhánh Vị Thanh; ủy viên ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Cần Thơ.

2000 - 2002: Cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Vị Thanh; ủy viên ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Cần Thơ.

2002 - 2018: Tư vấn viên Bảo Việt nhân thọ Cần Thơ - Hậu Giang; Thư ký - ủy viên Thường trực ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

tỉnh Hậu Giang.

2018 đến nay: ủy viên Trung ương ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cử tri kính mến !

Tôi rất vinh dự được cử tri tại đơn vị công tác và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tín nhiệm lựa chọn giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự, song cũng là trách nhiệm rất lớn của tôi trước Nhân dân và toàn thể cử tri trong tỉnh.

Tôi ý thức được rằng, HĐND là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra, quyết định các vấn đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh nhà. Tỉnh Hậu Giang chúng ta với nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, trong những năm qua dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra từng giai đoạn, chúng ta đã nhận thấy được sự thay đổi và phát triển rất rõ nét so với trước đây.

Bản thân tôi với công việc là chiếc cầu nối giữa chính quyền với người có đạo trong và ngoài tỉnh nhưng tôi luôn tâm niệm “Trước khi là người Công giáo, tôi đã là người Việt Nam”, vì vậy không chỉ là cầu nối giữa tôn giáo và chính quyền, tôi còn phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương với chính quyến khi có điều kiện, vì người theo đạo cũng là những công dân Việt Nam.

Nếu được quý vị cử tri tin tưởng tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, chính là tạo điều kiện cho tôi kết nối được mối quan hệ chặt chẽ không chỉ với người có đạo trong tỉnh mà còn với cả Nhân dân địa phương nói chung, trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật. Tôi xin hứa với toàn thể quý cử tri sẽ nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Trước hết, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử, luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND các cấp, các cơ quan chức năng hữu quan và giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị đến nơi đến chốn và đạt hiệu quả cao nhất. Thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đại biểu nhân dân, mọi hoạt động trước hết phải vì lợi ích chính đáng của Nhân dân tỉnh nhà.

Thứ hai, có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại của công dân, kịp thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ ba, luôn quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của các tầng lớp Nhân dân địa phương, nhất là với những đối tượng còn gặp khó khăn trong cuộc sống, góp ý, đề xuất để địa phương có biện pháp giúp đỡ. Thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Với trách nhiệm của mình, cùng các đại biểu khác, chúng tôi sẽ luôn hướng tới việc vận động người dân sống và hành động theo Hiến pháp, tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào khác do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, để đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất của người dân trong tỉnh được phát triển đồng bộ, sánh vai với Nhân dân các tỉnh khác trong khu vực.

Thứ tư, với bản thân sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ và trong các tầng lớp Nhân dân, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, không tham nhũng, tiêu cực, không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, không phụ lòng mong đợi và kỳ vọng của cử tri đối với bản thân.

Bản thân tôi nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên, khích lệ để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đã được phân công.

Xin được gửi đến quý cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ GIANG

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ GIANG

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): THỦY TRlỀU

3.Ngày, tháng, năm sinh: 24/01/1977           

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Khu vực 1, phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 364226116      

Ngày cấp: 21/02/2019

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông học.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Giám đốc.

15.Nơi công tác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 28/3/2006           

-Ngày chính thức: 28/3/2007 

-Số thẻ đảng viên: 66.012559

-Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.      22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

4/2004 - 4/2007: Phó Bí thư Đoàn ủy; Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

5/2007 - 12/2008: ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ; ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

01/2009 - 12/2014: Phó Bí thư Chi bộ; ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Nông nghiệp; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

01/2015 - 10/2019: Bí thư Chi bộ; ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở; ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Nông nghiệp; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

11/2019 - 5/2020: Bí thư Chi bộ; ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

6/2020 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở; ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cử tri !

Được sự chấp thuận của tổ chức, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi rất vinh dự được tham gia ứng cử HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu được trúng cử, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tỉnh nhà, có điều kiện hơn để đóng góp công sức của mình cùng bà con xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tham mưu đề xuất tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách thông qua các chương trình, đề án, nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho hộ dân, góp phần đạt chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tuy nhiên, tổ chức sản xuất nông nghiệp chậm đổi mới, chưa tiếp cận sâu vào thị trường; nông sản được sản xuất thông qua liên kết và tiêu thụ còn thấp; tỷ lệ sản phẩm được chứng nhận chất lượng, an toàn chưa cao; hiệu quả hoạt động của đa số hợp tác xã nông nghiệp còn thấp.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất, luôn gần gũi, lắng nghe và thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân phản ánh kịp thời với HĐND; đề đạt các ý kiến về những vấn đề cử tri quan tâm với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Thứ hai, cùng với các đại biểu HĐND thực hiện đầy đủ vai trò của HĐND, để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân bầu, chịu trách nhiệm trước Nhân dân.

Thứ ba, với trách nhiệm của mình, tôi sẽ thường xuyên nghiên cứu, theo dõi thực trạng tình hình sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nông dân; những băn khoăn, trăn trở của nông dân trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, hạn, mặn, sạt lở và dịch bệnh trên động, thực vật; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện một số cơ chế chính sách của tỉnh để tham mưu chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, đơn vị chuyên môn cấp huyện, tổ kỹ thuật nông nghiệp cấp xã thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn hỗ trợ nông dân chủ động ứng phó, phòng ngừa; phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan hữu quan các cấp khi phát hiện những biểu hiện vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường.

Từng bước xây dựng nông nghiệp theo hướng đổi mới về tư duy, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp theo nhu cầu thị trường; tích cực phối hợp các ngành tổ chức hướng dẫn, tập huấn, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ mới để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất cho nông dân; phối hợp tìm giải pháp đầu ra cho nông sản, làm cầu nối để các doanh nghiệp có năng lực liên kết, hợp tác với nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể theo Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và Chương trình hành động phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Thứ tư, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chính sách hộ nghèo, gia đình chính sách và phụ nữ để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Là người con quê hương, tôi luôn mong muốn được đóng góp xây dựng quê hương phát triển. Nên dù có được cử tri tín nhiệm hay không, tôi luôn xem đây là động lực để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!

 

1.Họ và tên thường dùng: TRẦN MINH LÂM

2.Họ và tên khai sinh: TRẦN MINH LÂM

3.Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1980           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Phụng Sơn, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp,

tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363811823      

Ngày cấp: 21/4/2011  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Sư phạm Sinh.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp.

15.Nơi công tác: Ban Dân vận

Tỉnh ủy Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 26/8/2005           

-Ngày chính thức: 26/8/2006 

-Số thẻ đảng viên: 66.012038

-Chức vụ trong Đảng: Không.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

02/1999 - 7/2007: Giáo viên - Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn Trường THCS Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

7/2007 - 5/2010: ủy viên Ban Chấp hành, Chuyên viên, Phó Trưởng ban Ban Thanh thiếu nhi - Trường học, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang.

5/2010 - 6/2012: ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Thanh thiếu nhi - Trường học, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang.

6/2012- 11/2012: ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức - Kiểm tra, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

tỉnh Hậu Giang.

11/2012- 11/2014: ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang.

11/2014- 12/2016: ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và Đô thị, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang.

12/2016 - 4/2020: Chánh Văn phòng, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang.

4/2020 đến nay: Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Dân vận

Tỉnh ủy Hậu Giang.

 

Kính thưa quý lãnh đạo các cấp, quý cử tri kính mến !

Bản thân được tập thể cán bộ, công chức cơ quan giới thiệu, được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm và được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước tập thể cơ quan, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

Trước hết, là người con quê hương Hậu Giang, được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, bảo bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của bà con, cô bác quê mình. Tôi luôn nhận thức phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương Hậu Giang của chúng ta nói chung ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ quyết tâm thực hiện chương trình hành động của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử với các nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.

Thứ hai, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Thứ ba, tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách theo chức năng nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Thứ tư, bản thân luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của người cán bộ đó là: “Trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Thứ năm, với vai trò, trách nhiệm là một đại biểu HĐND, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn, dành nhiều thời gian để làm tròn nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử.

Thông qua chương trình hành động của bản thân, tôi rất mong nhận được sự đồng tình ủng hộ, sự tin tưởng và tín nhiệm của quý cử tri.

Kính chúc quý lãnh đạo các cấp, quý cử tri luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THIỆN NHƠN

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THIỆN NHƠN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1967 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 77 - 79, ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Căn cước công dân: 093067006666     Ngày cấp: 23/01/2021

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến trúc sư.

-Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B2.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng ban.

15.Nơi công tác: Ban Tổ chức

Tỉnh ủy Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 07/5/1999           

-Ngày chính thức: 07/5/2000 

-Số thẻ đảng viên: 66.005991

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân TP.Ngã Bảy nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

7/1994 - 6/1999: Chuyên viên Phòng Xây dựng cơ bản, Sở Xây dựng tỉnh Cần Thơ.

7/1999 - 6/2002: Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Quy hoạch, Sở Xây dựng

tỉnh Cần Thơ.

7/2002 - 01/2003: Quyền Trưởng phòng Phòng Quản lý Quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Cần Thơ.

02/2003 - 12/2003: Trưởng phòng Phòng Quản lý Quy hoạch, Sở Xây dựng

tỉnh Cần Thơ.

01/2004 - 10/2006: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

11/2006-6/2013: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

tỉnh Hậu Giang.

7/2013 - 01/2015: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

02/2015 - 6/2015: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thị ủy Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

7/2015 - 5/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang; đại biểu HĐND TP.Ngã Bảy nhiệm kỳ 2016-2021.

6/2020 - 10/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

11/2020 đến nay: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

 

Kính thưa các cô chú, anh chị cử tri !

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu; được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm rất lớn trước Tỉnh ủy, trước cử tri và Nhân dân toàn tỉnh; trong đó, có các cô chú, anh chị cử tri thị xã Long Mỹ.

Hôm nay, được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND của Đơn vị bầu cử số 04 tổ chức cho đoàn ứng cử viên, trong đó có bản thân tôi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, ở 4 phường: Thuận An, Bình Thạnh, Vĩnh Tường và Trà Lồng; 5 xã: Long Bình, Long Trị, Long Trị A, Long Phú và Tân Phú thuộc thị xã Long Mỹ. Trước hết, xin được trân trọng gửi đến Ban tổ chức hội nghị, lãnh đạo các cấp và toàn thể bà con cử tri lời chúc mạnh khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất!

Tôi ý thức được rằng: HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Cho nên, nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi cố gắng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; thật sự là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Hai là, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động Nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ba là, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, để đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Bốn là, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các giới cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, tinh thần của Nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ và quyền lợi; là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Hậu Giang.

Tôi xin cảm ơn và kính chúc các cô chú, anh chị cử tri, quý đại biểu mạnh khỏe và thành công!

 

1.Họ và tên thường dùng: TRÀNG

2.Họ và tên khai sinh: SƠN NGỌC THÀNH

3.Ngày, tháng, năm sinh: 15/4/1980 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

7.Quê quán: Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi ở hiện nay: Ấp 10, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

9.Số Chứng minh nhân dân: 385200701       Ngày cấp: 01/4/2008  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bạc Liêu.

10.Dân tộc: Khmer.   

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Hóa học.

-Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục.    

-Lý luận chính trị: Trung cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B2.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Hiệu trưởng.

15.Nơi công tác: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 04/10/2013         

-Ngày chính thức: 04/10/2014           

-Số thẻ đảng viên: 66.028274

-Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú

tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/2006-01/2011: Giáo viên Trường THPT Trần Văn Bảy, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

01/2011 - 10/2015: Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang.

10/2015 đến nay: Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa bà con cử tri !

Nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND tỉnh, tôi được giới thiệu tái ứng cử, nếu trúng cử, tôi hứa sẽ thực hiện tốt các công việc sau:

 - Là cán bộ quản lý gương mẫu để giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh của Trường noi theo; đồng hành cùng với các chương trình học bổng giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học của Trường cũng như các trường trên địa bàn thị xã Long Mỹ.

- Thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử như ghi nhận và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của bà con cử tri đến HĐND tỉnh, cơ quan chức năng để có báo cáo, trả lời các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri đã gửi gắm.

- Tham gia đề xuất các ý kiến với HĐND tỉnh về các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân; chống biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới; vấn đề điện, nước sạch, vệ sinh môi trường và các vấn đề về giáo dục.

Xin cảm ơn bà con cử tri !

 

1.Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ DlỄM THI

2.Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ DlỄM THI

3.Ngày, tháng, năm sinh: 02/7/1988 

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Hòa Long B, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp,

tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

9.Số Chứng minh nhân dân: 364178979      

Ngày cấp: 16/4/2018  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Giáo dục chính trị.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã, Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

15.Nơi công tác: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 01/7/2011           

-Ngày chính thức: 01/7/2012 

-Số thẻ đảng viên: 66.022988

-Chức vụ trong Đảng: Không.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nạn nhân chất độc da cam thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên Ban Chấp hành.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2020.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/2009- 11/2009: ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

11/2009 - 8/2016: ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, Giáo viên - Tổng phụ trách đội Trường THCS Trịnh Văn Thì, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

8/2016 đến nay: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Long Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý bà con cử tri !

Tôi rất vinh dự được MTTQ Việt Nam tỉnh, cơ quan và bà con cử tri nơi cư trú giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ tỉnh Hậu Giang và Nhân dân toàn tỉnh.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân tại quê hương thị xã Long Mỹ, được học tập và làm việc tại cơ quan Thị đoàn. Là một nữ ứng cử viên trẻ, nếu được bà con cử tri thị xã Long Mỹ tín nhiệm bầu chọn tôi trở thành đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa:

Một là, tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng Đảng, chính quyền, đặc biệt là phối hợp với các ngành, các cấp quan tâm, chăm lo đời sống của Nhân dân và lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân, nói đi đôi với làm, bản lĩnh, quyết đoán, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và trước Nhân dân.

Hai là, luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, nhất là tiếp xúc cử tri đầy đủ theo luật định và ngay trong suốt quá trình công tác tại cơ sở, mang ý kiến nguyện vọng của bà con cử tri phản ánh trung thực, kịp thời đến với HĐND tỉnh và mang những ý kiến trả lời của HĐND tỉnh đến trả lời với bà con cử tri.

Phát huy hiệu quả kênh thông tin, tuyên truyền, tiếp thu, chọn lọc ý kiến của cử tri, đặc biệt là cử tri trẻ thông qua mạng xã hội do đơn vị quản lý. Bản thân cố gắng thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền.

Ba là, tích cực đề xuất những cơ chế, giải pháp với tỉnh, tham mưu, phối hợp đẩy mạnh các chương trình khởi nghiệp, tranh thủ các nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình, các mô hình làm ăn có hiệu quả cho đối tượng đoàn viên, thanh niên và gia đình trẻ, chăm lo thiếu nhi gắn với xây dựng nhiều khu vui chơi, giải trí; phối hợp với các đơn vị chuyên môn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho thanh niên trực tiếp lao động, sản xuất và chúng ta tin rằng vẫn có nhiều cơ hội để người dân có thể làm giàu trên chính quê hương mình.

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Nếu được quý cử tri thị xã Long Mỹ tín nhiệm, trao cho cơ hội - bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có nhiều điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu.

Tôi xin chân thành cảm ơn bà con cử tri !

 

1.Họ và tên thường dùng: MAI LÝ TƯỞNG

2.Họ và tên khai sinh: MAI LÝ TƯỞNG

3.Ngày, tháng, năm sinh: 17/02/1980           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363825777       Ngày cấp: 09/8/2011  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng cầu đường.

-Học vị: Thạc sĩ Quản lý xây dựng.   

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ, Phó Chủ tịch.

15.Nơi công tác: UBND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 26/10/2001         

-Ngày chính thức: 26/10/2002           

-Số thẻ đảng viên: 66.008698

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

7/1998 - 3/1999: Nhân viên kỹ thuật Phòng Công nghiệp huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ.

4/1999 - 12/2000: Nhân viên kỹ thuật Phòng Xây dựng huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ.

01/2001 - 01/2005: Cán sự Phòng Giao thông - Xây dựng - Địa chính huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

02/2005 - 4/2008: Cán sự Phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

5/2008 - 7/2009: Cán sự Phòng Công thương nghiệp huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

8/2009 - 9/2010: Phó Trưởng phòng Phòng Công thương nghiệp huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

10/2010 - 12/2012: Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị huyện Long Mỹ,

tỉnh Hậu Giang.

01/2013 - 4/2014: Phó Chủ tịch UBND thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

4/2014 - 02/2015: Chủ tịch UBND thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

3/2015 - 3/2019: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

3/2019 - 9/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Bí thư Đảng ủy phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

9/2020 đến nay: ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cử tri !

Được sự tín nhiệm của cơ quan và nơi cư trú giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương chính thức giới thiệu vào danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 04, gồm các xã, phường thuộc thị xã Long Mỹ.

Tôi nhận thức rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Việc chọn các đại biểu thật sự xứng đáng để bầu vào HĐND các cấp là vấn đề hết sức quan trọng. Nếu được quý cử tri tín nhiệm, Tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Hai là, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp HĐND tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nhất là các biện pháp tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay như: Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, vấn đề giao thông, vấn đề quy hoạch, vấn đề vệ sinh môi trường; thực hiện đồng bộ Chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội...

Ba là, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, giản dị, gần dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Thường xuyên rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, để xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của quý cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Xin kính chúc quý cử tri nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

(Còn tiếp)

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>