Trả lời kiến nghị của cử tri

20/07/2020 | 08:45 GMT+7

Cử tri kiến nghị

Cử tri kiến nghị điều chỉnh lại các chức danh không chuyên trách cấp xã vì hiện nay 1 người kiêm 2 nhiệm vụ nên không thể hoàn thành; tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp.

Sở Nội vụ trả lời

Căn cứ Nghị định 34/2019 của Chính phủ quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khu vực, giảm rất nhiều so với Nghị định 92/2009.

Cụ thể, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã loại 1 là 14 người, loại 2 là 12 người, loại 3 là 10 người và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực chỉ có 3 chức danh là Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp và Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Do đó trong năm 2019, để đảm bảo số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khu vực theo quy định của Trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ghép chức năng, nhiệm vụ và giảm một số chức danh để đảm bảo số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực theo quy định.

Hiện nay, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện đúng theo quy định của Trung ương. Do đó, tại thời điểm hiện tại chưa thể điều chỉnh hoặc tăng thêm theo đề nghị của cử tri.

Về đề nghị tăng mức phụ cấp, trợ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khu vực:

Hiện nay, tổng mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực theo quy định tại Nghị quyết số 27/2019 của HĐND tỉnh được Sở Tài chính cân đối cao hơn so với tổng mức khoán quỹ phụ cấp quy định tại Nghị định số 34/2019 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tỉnh còn trích một phần ngân sách để trợ cấp thêm cho lực lượng dân quân tự vệ, công an viên và người trực tiếp tham gia hoạt động ở các đoàn thể ấp, khu vực. Do đó, nguồn kinh phí của tỉnh gặp nhiều khó khăn, Sở Tài chính chưa cân đối được nguồn ngân sách để tăng mức phụ cấp, trợ cấp cho người hoạt động không chuyên trách, lực lượng dân quân tự vệ, công an viên ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>