HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
86,550,196 lượt truy cập

Hậu Giang thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

12/09/2018 | 08:35 GMT+7

Đó là đánh giá của Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm Trưởng đoàn, khi làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Xuân, Huyện ủy Châu Thành A và Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng vào ngày 11-9.

Quang cảnh Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nhờ thực hiện các nghị quyết của Trung ương đã giúp nhận thức của các cấp ủy đảng, đảng viên trong tỉnh về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ngày càng nâng lên. Nhất là việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đối với củng cố tổ chức, bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế trong tình hình mới.

Kết quả từ sự nỗ lực, quyết tâm

Theo ông Lê Quang Duy, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã sớm ban hành các kế hoạch để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, xác định rõ 10 giải pháp cơ bản và 4 nhóm nhiệm vụ mang tính cấp bách, thường xuyên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Cán bộ, đảng viên đều viết cam kết với chi bộ, đảng bộ về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

“Nhờ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nên từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã không có cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật”, ông Duy nhấn mạnh.

Không chỉ ở xã Thạnh Xuân, toàn Đảng bộ huyện Châu Thành A đã thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm chính trị cao.

Nổi bật là các cấp ủy, trực tiếp là bí thư cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm theo; kết hợp giữa “xây” và “chống”; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp.

Kết quả, 100% cán bộ, đảng viên sau khi học tập, quán triệt đã viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu với chi bộ; cuối năm, chi bộ có nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện và xem đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Mặt khác, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) cũng được Huyện ủy Châu Thành A chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng, cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện, chưa phát hiện trường hợp tập thể, cá nhân vi phạm 27 biểu hiện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, đánh giá, Huyện ủy còn chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 17 ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị: “Dừng việc giao bổ sung biên chế giai đoạn 2017-2020; thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10%, bình quân phải giảm ít nhất 2,5%/năm biên chế của cả hệ thống chính trị; có kế hoạch, biện pháp giải quyết dứt điểm trong năm 2018 số công chức, viên chức, người lao động vượt quá biên chế được giao”.

Cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái thành 71 dấu hiệu nhận biết

Trong khi đó, thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 79 ngày 7/2/2017 với mục tiêu, quan điểm bám sát vào nghị quyết và được cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Tỉnh ủy đã đề ra 4 nhiệm vụ thực hiện ngay, 8 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 14 cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu và tổ chức thực hiện. Kết quả đến nay, 4/4 nhiệm vụ thực hiện ngay đã thực hiện xong, còn lại 8 nhiệm vụ thường xuyên đang triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra.

“Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái thành 71 dấu hiệu nhận biết với 3 mức độ khác nhau “Không có; có lúc, thường xuyên” để làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)”, ông Bùi Văn Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thông tin.

Tiếp tục kế thừa những nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành triển khai trong toàn Đảng bộ về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016, năm 2017 theo yêu cầu đề ra. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

Tỉnh ủy cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả từ đầu năm 2015 đến nay, tỉnh đã tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ được 188 trường hợp và giảm 2.923 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp. Riêng trong năm 2018, tỉnh sẽ giảm 1.491 biên chế so với năm 2015; đồng thời không tuyển dụng mới khi có số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp huyện tại Thành ủy Vị Thanh và Huyện ủy Vị Thủy; hiện có 4/8 đơn vị cấp huyện thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; thực hiện chủ trương Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy (sẽ hoàn thành trong quý IV/2018, bắt đầu hoạt động từ quý I/2019).

Bên cạnh đó, đến năm 2021, toàn tỉnh sẽ giảm 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách so năm 2015; giảm 10% chi trực tiếp từ ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập so giai đoạn 2011-2015…

Cần sớm khắc phục khó khăn, hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, theo đánh giá của Tỉnh ủy, việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng còn một số hạn chế, như: việc chỉ đạo cụ thể hóa một số nội dung các nghị quyết chưa sát, chưa cụ thể; kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) còn biểu hiện nể nang, né tránh, chưa đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm. Mặt khác, việc thực hiện tinh giản biên chế còn gặp khó khăn do số lượng biên chế một số cơ quan, đơn vị chưa đạt mức tối thiểu theo quy định.

Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng là nền tảng để tỉnh thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Tuy nhiên, tỉnh cần sớm khắc phục những khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra.

Về nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tỉnh phải tiếp tục phát huy vai trò nêu gương trong cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng và Nhân dân dựa trên lợi ích chung; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền. Cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, trong đó cấp huyện cần rà soát, sáp nhập những cơ quan có chức năng tương đồng. Ngoài ra, tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cần chú ý đến 6 phương châm: “Suy nghĩ phải cho chín; tư tưởng phải thông; quyết tâm chính trị cao; nỗ lực lớn; hành động phải quyết liệt; chọn việc phải có trọng tâm, trọng điểm”.

Đối với Đảng ủy xã Thạnh Xuân và Huyện ủy Châu Thành A, cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra tình hình sinh hoạt chi bộ ở ấp để khắc phục kịp thời nếu có tình trạng sinh hoạt còn lỏng lẻo, kém chất lượng. Từ đó, phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân của chi bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, tập trung thực hiện có chiều sâu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), coi đây là giải pháp để xây dựng tổ chức đảng, đảng viên trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, từng đảng viên phải biết soi rọi bản thân vào 27 biểu hiện suy thoái để nhận diện và khắc phục kịp thời khuyết điểm gặp phải.

 

TRƯỜNG SƠN lược ghi

Viết bình luận mới