HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
97,205,099 lượt truy cập

Chuẩn bị tốt đại hội Chi bộ

17/07/2019 | 08:06 GMT+7

Trên địa bàn thành phố Vị Thanh có 155 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang về công tác chuẩn bị, ông Đặng Trí Thức (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh, cho biết:

- Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, Thành ủy Vị Thanh đã xây dựng Kế hoạch số 84 ngày 12/4/2019 về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022 để hướng dẫn cụ thể quy trình xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy, việc xây dựng đề án nhân sự và các điều kiện cơ sở vật chất khác…

Thành ủy đã chọn 4 chi bộ điểm chỉ đạo tổ chức đại hội gồm: Chi bộ khu vực 1 trực thuộc Đảng ủy phường IV, Chi bộ ấp Mỹ Hiệp 2 trực thuộc Đảng ủy xã Tân Tiến, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố trực thuộc Đảng ủy Cơ quan chính quyền và Chi bộ Liên đoàn Lao động thành phố trực thuộc Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể.

Qua theo dõi tôi nhận thấy các đảng ủy cơ sở cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Trong đó, phân công cho các đồng chí trong cấp ủy xuống chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức đại hội của từng chi bộ, đảm bảo việc xây dựng văn kiện và đề án nhân sự được thực hiện đúng yêu cầu.

Cụ thể, công tác chuẩn bị của chi bộ được thực hiện như thế nào, thưa ông ?

- Ngày 19-7, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố là chi bộ đầu tiên tổ chức đại hội. Vì vậy, công tác chuẩn bị đang được chi bộ này khẩn trương thực hiện.

Nổi bật là trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020 thể hiện khá đầy đủ, rõ ràng, toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đồng thời xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Đã xây dựng đề án nhân sự trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Đến nay, công tác chuẩn bị của Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố cơ bản hoàn tất.

Cùng với Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, 3 chi bộ điểm còn lại cũng thực hiện tốt công tác chuẩn bị theo kế hoạch đề ra. Ngoài 4 chi bộ điểm, Thành ủy cũng chỉ đạo đảng ủy cơ sở phải tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các chi bộ trực thuộc chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội. Nhờ vậy đến nay, công tác chuẩn bị của các chi bộ trên địa bàn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy là đến ngày 31-8, các chi bộ trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc tổ chức đại hội. Theo ông, thời gian tổ chức đại hội chi bộ được rút ngắn hơn so với dự kiến ban đầu có gây ra khó khăn gì đối với các chi bộ trên địa bàn ?

- Trong Chỉ thị số 45 ngày 12/3/2019 về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu trong quý III phải hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Mặc dù vậy, xác định công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên trong Kế hoạch số 84, Thành ủy đề ra thời gian hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trong tháng 8.

Mốc thời gian này được Thành ủy đặt ra phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi họp rút kinh nghiệm tại Đại hội Chi bộ ấp 3A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A - điểm chỉ đạo của tỉnh.

Do vậy, các chi bộ trên địa bàn thành phố đã chủ động thực hiện sớm, nhất là xây dựng văn kiện và đề án nhân sự. Vì đã trong tư thế sẵn sàng nên chi bộ không gặp phải khó khăn khi thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Để tổ chức thành công đại hội, ông có lưu ý gì với các chi bộ ?

- Chi bộ khi xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ không nên dài quá 10 trang giấy A4 và báo cáo kiểm điểm của chi ủy không dài quá 5 trang giấy A4.

Trong đó, phải đánh giá cụ thể kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, phân tích rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, từ đó làm cơ sở đề ra các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện sát hợp với tình hình thực tế của chi bộ nhiệm kỳ mới. Các ý kiến thảo luận, tham luận cần đi vào trọng tâm, nói xúc tích, dễ hiểu.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự chi ủy nhiệm kỳ mới phải được thực hiện dân chủ, chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định. Để không bị “khớp” khi điều hành đại hội, chi bộ cần tập dợt thử chương trình, kịch bản để khắc phục các hạn chế gặp phải. Đối với quy trình, trang trí và các bước tiến hành đại hội phải thực hiện đúng Hướng dẫn số 06 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Ông Đặng Trí Thức: “Để chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022, Thường trực Thành ủy yêu cầu lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể được phân công chỉ đạo ấp, khu vực trực tiếp tham dự đại hội chi bộ ấp, khu vực nơi đó để có sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát”.

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới