• Trụ cột chính trong hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào
  • 06:06, 23/03/2021
  • Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn là tự giúp mình”, cách đây 60 năm (ngày 22-3-1961), tổ chuyên gia công an đầu tiên của Việt Nam đã được cử sang Lào để làm nhiệm vụ quốc tế nhằm hỗ trợ nước bạn xây dựng và phát triển lực lượng, đánh dấu sự khởi đầu cho hợp tác chính thức giữa lực lượng công an hai nước.