LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 27/07/2016

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Tư 27/07/2016

Châu Thành A HG

08h00 - 10h00

Thị trấn Bảy Ngàn

Sửa chửa, bảo trì lưới điện

 

08h30 - 16h00

xã Trường Long A

Sửa chửa, bảo trì lưới điện

 

Châu Thành HG

08h00 - 16h30

thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Ngã Bảy

08h00 - 10h00

Các Ấp: Mỹ Thạnh, Mỹ Thạnh 2, Tân Phú B2, Quyết Thắng - Xã Tân Phước Hưng

Phát quang lưới trung hạ áp nhánh Mỹ Thạnh

 

TP Vị Thanh

07h30 - 16h00

K1, P1, TP Vị Thanh

Sửa chữa điện

 

Vị Thủy

08h00 - 17h00

Ấp 4 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy

Sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Năm 28/07/2016

Châu Thành A HG

07h30 - 10h00

Thị trấn Bảy Ngàn

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

08h00 - 13h00

xã Tân Phú Thạnh

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Châu Thành HG

08h00 - 16h30

thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Long Mỹ

08h00 - 11h00

Ấp 03 xã Vĩnh Viễn (khu vực dọc theo Kinh Củ Tre) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

08h00 - 15h00

Xã Long Phú, Tân Phú, phường Trà Lồng

Cắt MC và 3 DS Trà Ban tại trụ 22/1 tuyến 472LM

 

08h00 - 16h30

Ấp 5 - Long Trị A và khu vực 6 phường Thuận An

Cắt AB trạm Long Trị 32 tại trụ 174/32 tuyến 474LM

 

TP Vị Thanh

08h00 - 11h00

Ấp 4 xã Vị Bình, huyện Vị Thủy

Sửa chữa điện

 

Ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh

Sửa chữa điện

 

Ngày: Thứ Sáu 29/07/2016

Châu Thành HG

08h00 - 16h30

thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Long Mỹ

Khu vực 6 phường Thuận An

Cắt AB trạm Long Trị 15 tại trụ 174/17 tuyến 474LM

 

Ấp 12 xã Vĩnh Viễn (khu vực dọc theo Kinh Sóc Miên) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

TP Vị Thanh

08h00 - 12h00

Ấp 9, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy

Sửa chữa điện

 

Vị Thủy

08h00 - 17h00

Ấp 4 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy

sửa chửa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Bảy 30/07/2016

Châu Thành A HG

07h00 - 15h00

Thị trấn Một Ngàn

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Long Mỹ

08h00 - 16h30

Khu vực 2,3 phường Thuận An

Cắt AB trạm Long Mỹ 3 tại trụ 63 tuyến 474LM

 

Ngã Bảy

08h00 - 16h00

Khu vực 2, 3, 4 Phường Hiệp Thành và Ấp Mang Cá - Xã Đại Thành

Cắt 3DS phân đoạn Nút Giao 2 trụ 13-473PH

 

Ngày: Chủ Nhật 31/07/2016

Long Mỹ

08h00 - 16h30

Khu vực 2, 6 phường Thuận An

Cắt AB trạm Long Mỹ 2 tại trụ 193/5 tuyến 474LM

 

Ngày: Thứ Ba 02/08/2016

Châu Thành HG

08h00 - 16h30

xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Ngã Bảy

08h00 - 10h00

Phường Lái Hiếu và Xã Phụng Hiệp

Phát quang nhánh Xã Phụng Hiệp từ trụ 28/7T/1 đến 28/7T/110-476PH

 

Ngày: Thứ Tư 03/08/2016

Châu Thành HG

08h00 - 16h30

thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Ngã Bảy

08h00 - 16h00

Khu vực 2, 3, 4 Phường Hiệp Thành và Ấp Mang Cá - Xã Đại Thành

SCL ĐDTT 3 pha tuyến 473PH (di dời trạm Xí Nghiệp May Ninh Phụng và trạm Cơ Khí)

 

 

Chuyên Đề