LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 20/09/2016

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Ba 20/09/2016

Châu Thành HG

08h00 - 14h00

xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Long Mỹ

08h00 - 11h00

Ấp 7 xã Xà Phiên (khu vực từ Cống Cái Rắn đến giáp Sông Cái) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Phụng Hiệp

08h00 - 14h00

Ấp Phương Quới C - Phương Bình

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

08h00 - 15h00

Ấp Phú Xuân - Thạnh Hòa

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

TP Vị Thanh

Khu vực 2; 3; 4; 6, phường 3, Khu vực 1, phường 5, thành phố Vị Thanh (Kênh Xáng Hậu)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Vị Thủy

08h00 - 16h00

Ấp 7, 10 - xã Vĩnh Trung - huyện Vị Thủy

sữa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Tư 21/09/2016

Long Mỹ

08h30 - 11h00

Ấp 06 xã Lương Nghĩa (khu vực Nông Trường Mía) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Phụng Hiệp

08h00 - 15h00

Ấp Mỹ Thành - Hòa Mỹ

Công tác bảo trì sữa chữa lưới điện

 

Vị Thủy

08h00 - 14h00

Ấp 11, 12, 13 - xã Vị Trung - huyện Vị Thủy

sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Năm 22/09/2016

Châu Thành HG

08h00 - 16h00

thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Long Mỹ

08h00 - 12h00

Ấp 7 xã Vĩnh Viễn A (khu vực Kinh Mương Cừ) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

08h00 - 15h00

Phường Trà lồng, xã Tân Phú và xã long phú

Cắt MC và 3DS trà ban tại trụ 22/1 tuyến 472LM

 

TP Vị Thanh

Ấp 6, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (kênh KH9)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ấp 6, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (kênh KH9)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Vị Thủy

Ấp 3, 4 - xã Vĩnh Trung - huyện Vị Thủy

sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Sáu 23/09/2016

Phụng Hiệp

08h00 - 14h00

Ấp Tân Quới Rạch - Tân Bình

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

08h00 - 15h00

ẤP 6 - Hòa Mỹ

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

TP Vị Thanh

Ấp 7B1; 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy (Kênh 12000)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Vị Thủy

08h00 - 14h00

Ấp 12 - xã Vị Thắng, ấp Bình Phong - xã Vĩnh Tường - huyện Vị Thủy, Ấp 3, 10 - xã Vĩnh Trung - huyện Vị Thủy

sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Bảy 24/09/2016

TP Vị Thanh

08h00 - 14h00

Khu vực 1, phường 3, thành phố Vị Thanh (Khu TM Cái Nhúc).

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Khu vực 2; 4, phường 5, thành phố Vị Thanh (đường 3/2).

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

KV4, phường 5, thành phố Vị Thanh (Đường Hùng Vương)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngày: Chủ Nhật 25/09/2016

Châu Thành HG

07h00 - 16h00

thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

 

Chuyên Đề