LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 27/07/2015

THÔNG TIN NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

NgàyKhu vựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Chủ nhật
02.08.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Bình, TT Cây Dương - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Châu Thành A06h00 đến 17h00Toàn bộ TT Một Ngàn, xã Nhơn Nghĩa A - huyện Châu Thành A. Một phần xã Tân Hoà - huyện Châu Thành ACắt điện do công tác
Thứ bảy
01.08.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Hoà Mỹ - huyện Phụng HiệpCắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Long Bình - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy06h30 đến 17h00Một phần Phường Ngã Bảy, xã Hiệp Lợi - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần phường 5- TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần TT Nàng Mau - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ sáu
31.07.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Đông Phước - huyện Châu Thành. Toàn bộ xã Đông Phú, TT Mái Dầm - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Long Thạnh, Hoà An, Hoã Mỹ, Phương Bình - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Long Bình, Lương Tâm - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Tiến, Hoả Tiến - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vĩnh Tường - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ năm
30.07.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Đông Thạnh - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Phương Bình, Tân Bình - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Thành, Đại Thành - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 4, xã Vị Tân - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vĩnh Trung - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ tư
29.07.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Phú Hữu - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Phương Phú, Hoà Mỹ, Phương Bình, Kinh Cùng - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Long Phú - huyện Long MỹCắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00Một phần Phường Hiệp Thành - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 3, 4, 7 - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vĩnh Trung - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ ba
28.07.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần TT Ngã Sáu - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Hiệp Hưng, Tân Bình - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Vĩnh Viễn - huyện Long MỹCắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần TT Bảy Ngàn, Thạnh Xuân - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 1 - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vĩnh Trung - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ hai
27.07.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Đông Thạnh, Phú Hữu - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Phước Hưng, Hiệp Hưng, Tân Bình - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Vĩnh Viễn - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Hoà, Tân Phú Thạnh - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần phường 5, 7 - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Thắng, Vĩnh Tường - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Chủ nhật
26.07.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Đông Thạnh, Đông Phú - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Hoà Mỹ, Tân Bình - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h00 đến 11h00Một phần xã Long Phú - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A06h30 đến 17h00Một phần TT Một Ngàn - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Thứ bảy
25.07.2015
Phụng Hiệp06h30 đến 17h00Toàn bộ xã Tân Long, Long Thạnh - huyện Phụng Hiệp. Một phần xã Phụng Hiệp, Thành Hòa - huyện Phụng HiệpCắt điện do công tác
Châu Thành A06h30 đến 17h00Một phần xã Tân Phú Thạnh, TT Cái Tắc - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy06h30 đến 17h00Toàn bộ Phường Hiệp Lợi - TX Ngã Bảy. Một phần Phường Ngã Bảy - TX Ngã Bãy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 11h00Một phần phường 1- TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 11h00Một phần xã Vĩnh Thuận Tây, Vị Thắng, Vị Trung - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ sáu
24.07.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Phú Tân - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần TT Búng Tàu - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Long Bình, Lương Tâm - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 4 - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Đông, Vĩnh Thuận Tây, Vị Trung - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ năm
23.07.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Đông Phú - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Phụng Hiệp, Búng Tàu, Hiệp Hưng, Kinh Cùng - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Vĩnh Viễn, Long Bình - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Thắng, Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ tư
22.07.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Đông Phước A - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Long Thạnh, TT Búng Tàu, Hoà Mỹ, Kinh Cùng - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Hoà, Thạnh Xuân - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Vị Thanh06h30 đến 17h00Một phần Phường 3, xã Vị Tân - TP Vị Thanh. Toàn bộ Phường 7, xã Hoả Lựu, Hoả Tiến, Tân Tiến - TP Vị ThanhCắt điện do công tác
Thứ ba
21.07.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Phú An, Đông Thạnh - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần TT Búng Tàu - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Toàn bộ xã Vĩnh Thuận Đông - huyện Long MỹCắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần TT Bảy Ngàn, Rạch Gòi, Cái Tắc - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00Một phần xã Đại Thành, Tân Thành - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 7, xã Hoả Lựu - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Thứ hai
20.07.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Long Thạnh, Hoà Mỹ, Tân Bình - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Vĩnh Viễn, Long Phú - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Trường Long Tây - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00Một phần xã Hiệp Lợi - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần phường 7 - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Bình - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác