LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 30/05/2016

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Hai 30/05/2016

Châu Thành A HG

08h00 - 13h00

Xã Thạnh Hòa

Công tác lưới điện THA - Phát quang THA

 

08h00 - 15h00

Xã Tân Hòa

Công tác lưới điện THA - Phát quang trung áp

 

Long Mỹ

08h00 - 16h30

Ấp 1; 12 xã Vĩnh Viễn ( khu vực kinh Sóc Miên)

Cắt FCO nhánh Sóc Miên tại trụ 204 tuyến 473VT

 

TP Vị Thanh

07h30 - 11h00

KV2, 3, P5, TP Vị Thanh.

Cắt LBFCO nhánh Bảy Thái trụ 115 - 471VT

 

12h30 - 14h00

KV2, 3, P5, TP Vị Thanh

Cắt AB trạm Liên Tỉnh 31 trụ 123 - 471VT.

 

Ngày: Thứ Ba 31/05/2016

Châu Thành A HG

08h00 - 09h00

TT Bảy Ngàn

Công tác lưới điện THA - Phát quang HA và bảo dưỡng TBA

 

08h00 - 15h00

Xã Thạnh Hòa

Công tác lưới điện THA - Phát quang trung áp

 

Châu Thành HG

08h30 - 11h30

xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Tháp đà U dài 3 mét nâng cao độ tĩnh không nhánh Đường Trâu (SCL năm 2016).

 

12h30 - 16h00

xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Tháp đà U dài 3 mét nâng cao độ tĩnh không nhánh Đông Sơn (SCL năm 2016).

 

Long Mỹ

08h00 - 16h30

Ấp 3; 11 xã Vĩnh Viễn (khu vực dọc theo kinh Mười Thước) huyện Long Mỹ

Cắt AB trạm Củ Tre tại trụ 186/8 tuyến 473VT

 

Ngã Bảy

08h00 - 14h00

Khu vực 2, 3, 4 Phường Hiệp Thành

SCL (lắp đà) ĐDTA 3 pha 22kV đoạn từ trụ số 10D đến trụ số 72 tuyến 473PH

 

TP Vị Thanh

08h00 - 11h00

1/ Ấp Thạnh Trung xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh. Ấp Thạnh Bình, Thạnh Trung xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh

Cắt FCO Phân nhánh Cái Sình trụ 215/49T - 471VT.

 

Ngày: Thứ Tư 01/06/2016

Châu Thành A HG

08h00 - 15h00

Xã Tân Hòa

Công tác lưới điện THA - Phát quang THA, thay cáp suất trạm kinh 2000

 

Long Mỹ

08h00 - 16h30

Ấp 5 xã Vĩnh Viễn (khu vực dọc theo kinh Mười Thước) huyện Long Mỹ

Cắt AB trạm Đầu Lá 2 tại trụ 186/39 tuyến 473VT

 

TP Vị Thanh

08h00 - 13h00

Ấp Thạnh Hòa, Thạnh An, Thạnh Quới xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh.

Cắt FCO nhánh Sông Cái Lớn Phải trụ 274/23T/59T - 471VT

 

Ngày: Thứ Năm 02/06/2016

Châu Thành A HG

08h30 - 15h00

Xã Nhơn Nghĩa A

Công tác lưới điện THA

 

xã Nhơn Nghĩa A

Công tác lưới điện THA

 

Xã Nhơn Nghĩa A

Công tác lưới điện THA

 

Châu Thành HG

08h30 - 12h30

xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

TCCS TBA Ngã Cái 3 từ 2x25kVA lên 1x75kVA.

 

Long Mỹ

08h00 - 10h30

Khu vự 2- phường Thuận An- TXLM.

Cắt AB trạm Ấp 2 Thị Trấn tại trụ 66/4 tuyến 474LM.

 

08h00 - 16h30

Ấp 3; 11 xã Vĩnh Viễn (khu vực dọc theo kinh Mười Thước) huyện Long Mỹ

Cắt AB trạm Củ Tre tại trụ 186/8 tuyến 473VT

 

TP Vị Thanh

08h00 - 14h00

Ấp 7B1, 7B2 xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

Cắt 3LBFCO nhánh Kênh 12000 trụ 128/199P – 477VT

 

Ngày: Thứ Sáu 03/06/2016

Châu Thành A HG

08h00 - 12h00

Xã Nhơn Nghĩa A

Công tác lưới điện THA - Thay cáp suất, MCCB

 

TT Cái Tắc

Công tác lưới điện THA

 

Châu Thành HG

08h30 - 12h30

xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

TCCS TBA Ngã Cái 4 từ 2x25kVA lên 1x75kVA.

 

Long Mỹ

08h00 - 11h00

Xã Long Trị, Long Trị A và Khu vực 6 Thị xã Long Mỹ

Cắt 03 FCO nhánh Long Trị 174/13 tại trụ 174/13 tuyến 474LM

 

08h00 - 16h30

Ấp 11 xã Vĩnh Viễn (khu vực dọc theo sông Nước Trong) huyện Long Mỹ

Cắt AB trạm Nước Trong 1 tại trụ 186/8T tuyến 473VT

 

13h00 - 15h00

Ấp 3 - Xã Long Trị - TXLM.

Cắt FCO nhánh rẽ Thầy Phó tại trụ 174/82/23 tuyến 474LM.

 

Ngã Bảy

08h00 - 14h00

KV5 - P.Hiệp Thành - TX Ngã Bảy; Ấp Tân Phú A1, B1 và Ấp Phó Đường Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp

SCL thay đà, thay sứ nhánh Thị trấn Tân Phước Hưng từ trụ 06/09/70 đến trụ 06/09/145

 

TP Vị Thanh

Ấp Thạnh Xuân, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh

Cắt LBFCO nhánh Kênh Năm - Sông Cái Lớn trụ 274/66T/19T - 471VT

 

Ngày: Thứ Bảy 04/06/2016

TP Vị Thanh

07h30 - 16h30

KV4, P5, TP Vị Thanh

Cắt LBS + 3DS Tây Sông Hậu trụ 128/67P/1P - 477VT

 

Ngày: Chủ Nhật 05/06/2016

Châu Thành A HG

07h30 - 16h30

Xã Tân Hòa

Công tác lưới điện THA - Phát quang THA

 

 

Chuyên Đề