LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 23/08/2016

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Tư 24/08/2016

Châu Thành A HG

07h30 - 13h30

Thị trấn Rạch Gòi

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

xã Thạnh Xuân

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Long Mỹ

08h00 - 11h00

Ấp Long Hoà - Xã Long Phú - TXLM.

Cắt AB trạm Long Hoà 4 tại trụ 69/46 tuyến 472LM.

 

12h00 - 14h00

Ấp Long Thạnh - Xã Long Phú- TXLM

Cắt AB trạm Đầu Trâu 2 tại trụ 22/135/14 tuyến 472LM.

 

13h30 - 16h30

Ấp Long Thạnh - Xã Long Phú - TXLM

Cắt AB trạm Long Thạnh 3 tại trụ 22/114/49 tuyến 472LM

 

Phụng Hiệp

08h00 - 14h00

Ấp Thạnh Mỹ A2, Bình Thành

Phát quang bảo dưỡng lưới hạ áp

 

TP Vị Thanh

08h00 - 11h00

Ấp 6, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (Kênh 59)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

13h00 - 16h00

Ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (Kênh Hội Đồng)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Năm 25/08/2016

Châu Thành A HG

07h30 - 13h30

xã Thạnh Hòa và xã Thạnh Xuân

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Thị trấn Bảy Ngàn

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Châu Thành HG

08h00 - 14h00

ấp Phú Trí và ấp Phú Trí B1 (rạch Kinh Nhỏ Dài), xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Long Mỹ

08h00 - 16h30

Ấp 5 - Xã Thuận Hoà - Huyện Long Mỹ

Cắt 3LBFCO nhánh Kinh Hậu tại trụ 06 tuyến 474LM

 

TP Vị Thanh

08h30 - 16h00

Khu vực 2, phường 1, thành phố Vị Thanh (Đường 30/4, Đoàn Thị Điểm, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Nguyễn Việt Hồng, Một phần đường Trần Hưng Đạo)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Sáu 26/08/2016

Châu Thành A HG

07h30 - 12h30

Xã Thạnh Hòa

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

07h30 - 13h30

Thị trấn Một Ngàn

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngã Bảy

08h00 - 12h00

Các Ấp: Long Hòa B, Long Sơn 1, 2 - Xã Long Thạnh

Di dời ĐDTT nhánh Long Sơn.

 

TP Vị Thanh

08h00 - 14h00

Ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (Kênh Tắc Huyện Phương, Kênh KH9)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Bảy 27/08/2016

Phụng Hiệp

08h00 - 15h00

Ấp 8, Hòa An

Phát quang lưới THA và bảo dưỡng

 

Vị Thủy

08h00 - 17h00

Ấp 2, 3, 4 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy

bảo trì sửa chữa lưới điện

 

Ngày: Chủ Nhật 28/08/2016

Long Mỹ

06h00 - 16h00

Xã Xà Phiên, Lương Tâm, Lương Nghĩa huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

06h00 - 16h30

KV 4-phương Thuận An - TXLM +Ấp Long Bình 1 - Xã Long Phú + Xã Thuận Hoà - Huyện Long Mỹ.

Cắt cô lập thanmh cái 132 tại trạm 110-22KV Long Mỹ

 

Ngã Bảy

08h00 - 11h00

Ấp Long An A - Thị Trấn Cái Tắc

Lắp lại MBA 3x50kVA trạm Thuốc Thú Y Cửu Long

 

TP Vị Thanh

05h30 - 06h00

Xã Vị Đông, Vị Thanh,Vị Bình, huyện Vị Thủy; KV 3, 4, phường 5, TPVT (Đường Trần Hưng Đạo từ Cầu 30/4 đến Cầu Ba Liên, Hùng Vương, Võ Văn Kiệt); Ấp 12, Vị Trung, huyện Vị Thủy (QL61C); Xã Hỏa Lựu, Hỏa Tiến, Tân Tiến.+

Bảo trì lưới điện

 

Xã Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình, huyện Vị Thủy. KV 3, 4, phường 5, TPVT (Đường Trần Hưng Đạo từ Cầu 30/4 đến Cầu Ba Liên, Hùng Vương, Võ Văn Kiệt). Ấp 12, Vị Trung, huyện Vị Thủy (QL61C). Xã Hỏa Lựu, Hỏa Tiến, Tân Tiến, TPVT.

Bảo trì lưới điện.

 

05h30 - 15h00

Phường 1, 3,TPVT. Ấp 3, 4, 5, 6, 7, xã Vị Tân, TPVT. KV 1, 2, 3, 5, phường 5, TPVT. (dọc Đường 3/2, Kênh Nông Dân, Bảy Thái). KV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, phường 4, TPVT.

Bảo trì lưới điện

 

KV 2, phường 4, TPVT (đường Nguyễn Huệ nối dài đến Cầu Xà No). Ấp 2, xã Vị Tân, TPVT (dọc Kênh Xáng Xà No). KV 4, phường 7, TPVT (dọc đường Trần Hưng Đạo). Ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy (Đầu đường Võ Nguyên Giáp tại Nút Giao Mương Lộ). Ấp 4, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (Kênh Hàng Xoài - Vườn Bông).

Bảo trì lưới điện.

 

15h00 - 15h30

Xã Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình, huyện Vị Thủy. KV 3, 4, phường 5, TPVT (Đường Trần Hưng Đạo từ Cầu 30/4 đến Cầu Ba Liên, Hùng Vương, Võ Văn Kiệt). Ấp 12, Vị Trung, huyện Vị Thủy (QL61C). Xã Hỏa Lựu, Hỏa Tiến, Tân Tiến, TPVT.+

Bảo trì lưới điện

 

KV 1, 2, 3, 4, 5, Phường 7, thành phố Vị Thanh (dọc QL61, dọc Kênh Xáng Hậu). KV 4, phường 7, TPVT (dọc Kênh Xáng Hậu). KV 2, phường 4, TPVT (từ Cầu Xà No đến Nhà thờ Vị Hưng) Ấp 1, 2, 2A, xã Vị Tân, TPVT (Kênh Bà Bét, kênh Tắc Dài, kênh 10 Thước).

Bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Hai 29/08/2016

Châu Thành HG

08h00 - 14h08

xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Ngày: Thứ Ba 30/08/2016

Long Mỹ

08h30 - 09h15

Ấp 4 xã Xà Phiên huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

08h30 - 12h00

Ấp 1; 3; 4 xã Xà Phiên, ấp 7 xã Thuận Hưng huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

 

Chuyên Đề