Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang

 
LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 01/04/2014

LỊCH MẤT ĐIỆN
Từ ngày 31/03 đến ngày 06/04/2014.

Ngày

Khu vực

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Phạm vi mất điện

Lý do

Thứ hai
31/03/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

07h30

16h30

Một phần xã Vị Đông, Vị Thanh, Vị Thủy, huyện Vị Thủy.

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h00

16h30

Một phần xã Tân Hòa, TT 7000, huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

08h00

16h00

Một phần TT Mái Dầm, huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

 

 

Không mất điện

 

Ngã Bảy

07h30

15h00

Một phần phường Hiệp Thành, Lái Hiếu, NGã Bảy, xã Hiệp Lợi, TX Ngã Bảy.

Cắt điện do công tác

Phụng Hiệp

07h00

16h30

Một phần xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

07h30

15h00

Một phần xã Tân Phước Hưng, Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

Thứ ba 01/04/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

07h30

16h30

Một phần xã Vị Thanh, Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h00

14h00

Một phần xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

07h00

16h30

Một phần TT 7000, huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

08h00

16h00

Một phần xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

 

 

Không mất điện

 

Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

07h30

16h00

Một phần xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

08h00

17h00

Một phần xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

Thứ tư
02/04/14

TP Vị Thanh

07h30

16h30

Một phần xã Vị Tân, TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

16h30

Một phần xã Vị Đông, Vị Thủy, Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h00

16h30

Một phần xã Trường Long A, huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

08h00

16h00

Một phần TT Mái Dầm, huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

08h00

17h00

Một phần xã Long Trị, huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

07h30

16h00

Một phần xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

08h00

17h00

Một phần xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

Thứ năm
03/04/14

TP Vị Thanh

07h30

16h30

Một phần Phường 4, 3, TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

16h30

Một phần xã Vĩnh Trung, TT Nàng Mau, huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h00

14h00

Một phần xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

08h00

16h00

Một phần xã Đông Phước, huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

08h00

17h00

Một phần xã Long Trị, huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

07h30

16h00

Một phần xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

08h00

17h00

Một phần xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

Thứ sáu 04/04/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

07h30

16h30

Một phần xã Vị Trung, TT Nàng Mau, huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h00

16h30

Một phần xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

08h00

16h00

Một phần xã Phú Tân, huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

08h00

13h00

Một phần xã Vĩnh Viễn, TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

07h30

16h00

Một phần xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

08h00

17h00

Một phần xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

Thứ bảy 05/04/14

TP Vị Thanh

07h30

16h30

Toàn TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

16h30

Một phần xã Vị Trung, TT Nàng Mau, huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành

 

 

Không mất điện

 

Long Mỹ

 

 

Không mất điện

 

Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

08h00

17h00

Một phần xã Hiệp Hưng, Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

Chủ nhật
06/04/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành A

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành

 

 

Không mất điện

 

Long Mỹ

 

 

Không mất điện

 

Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

 

 

Không mất điện