LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 29/09/2016

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Năm 29/09/2016

Châu Thành A HG

08h00 - 14h00

xã Trường Long A

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Long Mỹ

08h00 - 10h00

Phường Vĩnh Tường- Thị xã Long Mỹ

Cắt FCO nhánh Ba Suy Trái tại trụ 124T tuyến 475VT (VH474LM)

 

08h00 - 12h00

Ấp 2 xã Vĩnh Viễn (khu vực bến đò qua Chợ Vịnh Chèo) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

11h00 - 15h00

Phoừng Vĩnh Tường -TX Long Mỹ

Cắt FCO nhánh Ba Suy phải tại trụ 124 P tuyến 475VT(VH474LM)

 

13h00 - 14h30

Ấp 2 xã Vĩnh Viễn (khu vực bến đò qua Chợ Vịnh Chèo) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngã Bảy

08h00 - 09h00

Ấp Đông An 2A - Xã Tân Thành

Bảo dưỡng mối nối lèo hạ áp trạm Cống Đá

 

TP Vị Thanh

07h30 - 14h00

Khu vực 4; 5, phường 3, thành phố Vị Thanh (Kênh Đập Đá).

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Sáu 30/09/2016

Châu Thành A HG

08h00 - 14h00

xã Trường Long A

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Long Mỹ

Ấp 2 xã Vĩnh Viễn (khu vực Trường tiểu học Vĩnh Viễn 4) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

08h00 - 16h00

Phường Bình Thạnh - TX Long Mỹ

Cắt FCO nhánh Cựa gà Phải tại trụ 146 tuyến 475VT (VH474LM)

 

Ngã Bảy

08h00 - 09h00

Thạnh Lợi B - Xã Tân Long

Bảo dưỡng mối nối lèo hạ áp trạm Mương Khai

 

TP Vị Thanh

07h30 - 16h00

Khu vực 3; 4, phường 3, thành phố Vị Thanh (Kênh Xáng Hậu)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

08h00 - 14h00

Khu vực 1; 2, phường 7, thành phố Vị Thanh (Kênh Xáng Hậu)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Vị Thủy

08h00 - 17h00

Ấp 3 - TT Nàng Mau - huyện Vị Thủy

sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Bảy 01/10/2016

Châu Thành A HG

08h00 - 14h00

xã Nhơn Nghĩa A

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Phụng Hiệp

08h00 - 11h00

Khu vực huyện Phụng Hiệp

Công tác bảo trì và sửa chữa lưới điện

 

Khu vực huyện Phụng Hiệp

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

Ngày: Chủ Nhật 02/10/2016

Vị Thủy

08h00 - 13h00

Xã Vị Trung, Vĩnh Trung, Vĩnh Tường - huyện Vị Thủy

sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Hai 03/10/2016

Châu Thành A HG

08h00 - 14h00

Thị trấn Một Ngàn, xã Tân Hòa

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

xã Thạnh Hòa

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Long Mỹ

08h00 - 11h00

Xã Vĩnh Viễn A huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

08h00 - 14h00

Ấp 1,2 - VTĐ

Cắt FCO nhánh Cái Nhum tại trụ 190/165 - 474LM

 

Ngã Bảy

08h00 - 09h00

Khu vực 2, 5, 6 - Phường Lái Hiếu; Ấp Sậy Niếu, Sậy Niếu A - Xã Phụng Hiệp

Thay kẹp quai bằng kẹp kín ABC

 

Phụng Hiệp

08h00 - 12h00

ẤP 3, 4, 5, 6, 7 - Hòa An, ấp Phương Quới B - Phương Bình

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

08h00 - 14h00

TT.Rạch Gòi

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

TP Vị Thanh

Ấp 7A1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

7A2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy (Kênh 14000)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Vị Thủy

08h00 - 11h00

Ấp 1 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy

sửa chữa bảo chì lưới điện

 

12h30 - 17h00

Ấp 2 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy

sữa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Ba 04/10/2016

Châu Thành HG

08h30 - 13h00

ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Long Mỹ

08h30 - 11h00

Ấp 7 xã Xà Phiên (đoạn từ Cống Cái Rắn đến giáp ấp 6) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngã Bảy

08h00 - 09h00

Ấp Trường Khánh 1 - Xã Long Thạnh

Thay kẹp quai bằng kẹp kín ABC

 

09h30 - 10h30

Ấp Long Hòa A2, Long Hòa B - Xã Long Thạnh

Thay kẹp quai bằng kẹp kín ABC

 

Phụng Hiệp

08h00 - 10h00

Ấp Thạnh Mỹ C - Bình Thành

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

11h00 - 14h00

Ấp 6 - Hòa Mỹ

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

TP Vị Thanh

07h30 - 17h00

Khu vực 3; 4, phường 3, thành phố Vị Thanh (Kênh Xáng Hậu)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

08h00 - 12h00

Ấp 3, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy (kênh 11500)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ấp 7B1, 9B ,Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Vị Thủy

08h00 - 17h00

Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh Tường - huyện Vị Thủy

sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Ấp 4 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy

sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Tư 05/10/2016

Châu Thành A HG

08h00 - 16h00

xã Trường Long A

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Châu Thành HG

08h30 - 14h00

ấp Phước Thuận và ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Long Mỹ

08h00 - 09h30

Ấp 4 xã Xà Phiên (khu vực Kinh Tắc) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

08h00 - 11h30

Ấp 2 xã Vĩnh Viễn (khu vực Kinh Cái Nhào nhỏ) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

10h00 - 11h30

Ấp 7 xã Xà Phiên (khu vực Trường tiểu học Xà Phiên 1 đến đê ngăn mặn) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

13h00 - 14h30

Xã Xà Phiên (khu vực Kinh Giao Phai) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Phụng Hiệp

08h00 - 15h00

Ấp Hòa Long B - TT.Kinh Cùng

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

TP Vị Thanh

Ấp 6, xã Vị Tân, Khu vực 1, Phường 4, TPVT, Ấp 4, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (Kênh Vườn Bông - Hàng Xoài)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Năm 06/10/2016

Long Mỹ

08h00 - 13h00

Ấp 12 xã Vĩnh Viễn (khu vực Kinh nhỏ giáp xã Xà Phiên) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

08h00 - 14h00

Xã Thuận Hoà - huyện Long Mỹ

Cắt MC và 3DS Cao Hột tại trụ 21 - 472LM

 

Phụng Hiệp

08h00 - 12h00

Ấp Phương Quới A - Phương Bình

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

10h00 - 11h00

ẤP Phương Quới A - Phương Bình

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

TP Vị Thanh

08h00 - 15h00

Ấp 1; 2, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (Kênh Tắc Dài).

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Vị Thủy

08h00 - 11h00

Ấp 1 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy

sửa chữa bảo trì lưới điện

 

12h30 - 17h00

Ấp 2 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy

sửa chữa bảo trì lưới điện

 

 

Chuyên Đề