LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 25/05/2015

THÔNG TIN NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

NgàyKhu vựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Thứ bảy
30.05.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Đông Phước - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Vị Thanh06h00 đến 17h00Một phần phường 5 - TP Vị ThanhCắt điện do công tác
Thứ sáu
29.05.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Đông Thạnh - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Phước Hưng - huyện Phụng Hiệp; Toàn bộ xã Phương Phú, TT Búng Tàu - huyện Phụng HiệpCắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Thuận Hoà - huyện Long Mỹ; Toàn bộ TT Trà Lồng, xã Long Phú huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Trường Long Tây, Trường Long A - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 1, 3, 5 - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vĩnh Tường - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ năm
28.05.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần TT Cây Dương - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Thuận Hưng - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Trường Long A - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00Một phần xã Đại Thành, Phường Hiệp Thành - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 4 - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Thắng - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ tư
27.05.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Đông Thạnh - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Toàn bộ xã Phụng Hiệp - huyện Phụng Hiệp; Một phần TT Cây Dương, xã Hoà An - huyện Phụng HiệpCắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Toàn bộ xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Trường Long Tây, Thạnh Xuân - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00Một phần Phường Lái Hiếu - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần xã Hoả Tiến - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Trung - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ ba
26.05.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Long, Hoà An, Tân Bình - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Toàn bộ xã Thuận Hưng - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Trường Long Tây - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Tiến, Hoả Tiến - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình, Vị Thắng, Vĩnh Trung, Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ hai
25.05.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Đông Thạnh - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Phương Bình, Tân Bình - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Long Trị A - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Hoà, Thạnh Xuân - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00Một phần xã Đại Thành, Tân Thành - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 3, 4, 5 - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vĩnh Trung - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Chủ nhật
24.05.2015
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần phường 1- TP Vị ThanhCắt điện do công tác
Thứ bảy
23.05.2015
Long Mỹ06h00 đến 17h00Một phần xã Long Bình - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Vị Thanh06h00 đến 17h00Toàn bộ Phường 7, xã Hoả Lựu, Tân Tiến, Hoả Tiến - TP Vị Thanh. Một phần phường 1, 3, 5, xã Vị Tân - TP Vị ThanhCắt điện do công tác
Vị Thủy06h00 đến 17h00Toàn bộ TT Nàng Mau, xã Vị Trung, Vị Thắng, Vĩnh Trung, Vĩnh Tường - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ sáu
22.05.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Phương Bình - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần TT Bảy Ngàn, xã Tân Hoà, Trường Long Tây - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00Một phần xã Đại Thành, Tân Thành - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần xã Hoả Lựu - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Thứ năm
21.05.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần TT Cây Dương, xã Phụng Hiệp - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Nhơn Nghĩa, Tân Phú Thạnh - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00Một phần Phường Lái Hiếu - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 7 - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Thứ tư
20.05.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Long, Hoà An - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Xà Phiên, Lương Tâm, Thuận Hoà Vĩnh Viễn, Long Trị - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Hoà - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 4 - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ ba
19.05.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Đông Phước A - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Hoà An, TT Kinh Cùng - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Long Phú, Long Bình, Vĩnh Thuận Đông - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Tân,Hoả Lựu - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Thủy - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ hai
18.05.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Phú Tân - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Phương Bình, TT Kinh Cùng - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Xà Phiên - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần TT Một Ngàn, Rạch Gòi, xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00Toàn bộ xã Đại Thành, Tân Thành - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 1 - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Thắng - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác