Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang

 
LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 18/04/2014

LỊCH MẤT ĐIỆN
Từ ngày 21/04 đến ngày 27/04/2014.

Ngày

Khu vực

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Phạm vi mất điện

Lý do

Thứ hai
21/04/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành A

07h00

16h30

Một phần xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

08h00

16h00

Một phần xã Đông Phước, huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

08h00

15h00

Một phần xã Thuận Hoà, huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

08h00

14h30

Một phần xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

Ngã Bảy

07h30

15h00

Một phần Phường Lái Hiếu, TX Ngã Bảy

Cắt điện do công tác

Phụng Hiệp

07h00

11h30

Một phần xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

08h00

17h00

Một phần xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

07h00

17h00

Một phần xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

Thứ ba 22/04/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành A

07h00

11h30

Một phần xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

07h30

11h00

Một phần xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

08h00

16h00

Một phần xã Đông Phước A, huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

08h00

15h00

Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

08h00

14h00

Một phần xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

Ngã Bảy

07h30

16h00

Một phần xã Đại Thành, Tân Thành, TX Ngã Bảy.

Cắt điện do công tác

Phụng Hiệp

 

 

Không mất điện

 

Thứ tư
23/04/14

TP Vị Thanh

07h30

16h30

Một phần phường 7, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

16h30

Một phần xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h00

11h30

Một phần xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

08h00

16h00

Một phần xã Phú Hửu, Phú Tân, TT Mái Dầm, huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

08h00

14h00

Một phần xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

07h30

16h00

Một phần xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

Thứ năm
24/04/14

TP Vị Thanh

07h30

16h30

Một phần phường 3, 4 TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

16h30

Một phần xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h00

17h00

Một phần xã Tân Phú Thạnh, TT Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

08h00

16h00

Một phần xã Phú Tân, huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

08h00

15h00

Một phần xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

 

 

Không mất điện

 

Thứ sáu 25/04/14

TP Vị Thanh

07h30

16h30

Một phần xã Vị Tân, TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

16h30

Một phần xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành

08h00

16h00

Một phần xã Phú Tân, huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

08h00

15h00

Một phần xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

08h00

17h00

Một phần xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

Thứ bảy 26/04/14

TP Vị Thanh

07h30

16h30

Một phần phường 3, TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

16h30

Một phần xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành

08h00

16h00

Một phần xã Đông Phú, TT Mái Dầm, huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

 

 

Không mất điện

 

Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

08h00

17h00

Một phần xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

Chủ nhật
27/04/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành A

07h00

17h00

Một phần xã Tân Phú Thạnh, TT Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

 

 

Không mất điện

 

Long Mỹ

 

 

Không mất điện

 

Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

 

 

Không mất điện