LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 14/11/2016

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Hai 14/11/2016

Long Mỹ

08h00 - 16h30

KV. Thạnh Hiếu, Bình Thạnh B - Phường Bình Thạnh

Cắt AB trạm Bình Thạnh 1tại trụ 174/9/11 - 474LM

 

08h30 - 17h00

Ấp 4 xã Vĩnh Viễn (khu vực giáp Cống Trực Thăng) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngã Bảy

08h00 - 10h00

Ấp Ba Ngàn, Ba Ngàn A - Xã Đại Thành

Cắt FCO Nhánh Ba Ngàn trụ 28P/34-476PH

 

08h00 - 16h00

Ấp Mỹ Thạnh - Xã Tân Phước Hưng

Cắt AB trạm Mỹ Thành 1 trụ 6/9/94/18-472PH

 

Phụng Hiệp

08h00 - 12h00

Ấp Thống Nhất - Hiệp Hưng

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

TP Vị Thanh

08h00 - 13h00

Ấp 1, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy (Kênh Chủ Chẹt)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Vị Thủy

08h00 - 17h00

Ấp 5 - TT Nàng Mau - huyện Vị Thủy

sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Ba 15/11/2016

Châu Thành HG

08h30 - 16h30

xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Long Mỹ

08h00 - 11h00

Ấp 2 Vĩnh Thậun Đông - H.Long Mỹ

Cắt FCO trạm Nhơn Ái trụ 190/168 - 474LM

 

08h30 - 17h00

Ấp 3 xã Vĩnh Viễn (khu vực kinh Củ Tre) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

13h00 - 16h30

Ấp 6 - Vĩnh Thuận Đông - H. Long Mỹ

Cắt 3FCO Bến Ruộng trụ 190/87/40/1 - 474LM

 

Ngã Bảy

08h00 - 11h00

Ấp Long Trường 1,2 - Xã Long Thạnh

Cắt 3LBFCO phân đoạn Long Trường trụ 262/34-472PH

 

Phụng Hiệp

08h00 - 15h00

Ấp Mỹ Thành - Hòa Mỹ

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

TP Vị Thanh

08h00 - 13h00

Ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, TPVT (Kênh Lầu)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

08h00 - 15h00

Ấp Thạnh Quới, xã Hỏa Tiến, TPVT

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Vị Thủy

08h00 - 17h00

Ấp 3 - TT Nàng Mau - huyện Vị Thủy

sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Tư 16/11/2016

Châu Thành HG

08h30 - 16h30

ấp Tân Phú, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Long Mỹ

08h00 - 10h00

KV. Bình Thạnh B - P. Bình Thạnh

Cắt AB trạm Vĩnh Thuận Đông 19 trụ 190/22 - 474LM

 

08h30 - 17h00

Ấp 6 xã Vĩnh Viễn A (khu vực giáp Cống Trực Thăng) huyện Long Mỹ. Ấp 6 xã Vĩnh Viễn A (khu vực giáp Cống Trực Thăng) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ấp 4; 5; 6 xã Vĩnh Viễn (khu vực Kinh Cái Dứa, Trực Thăng) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

10h30 - 13h00

Kv4 - Phường Thuận An

Cắt AB trạm Ấp 4A Thị trấn trụ 22 - 474LM

 

14h00 - 16h30

Ấp Long Bình 1 - Long Phú

Cắt AB trạm Long Phú 02 trụ 22/02 - 472LM

 

Ngã Bảy

06h30 - 17h00

Ấp Mỹ Thạnh - Xã Tân Phước Hưng

Cắt AB trạm Mỹ Thành 1 trụ 6/9/94/18-472PH

 

08h00 - 11h00

Ấp Xẻo Vong - Xã Hiệp Lợi

Cắt AB trạm Nhà Thờ Lương Hiệp trụ 114/01-472PH

 

08h00 - 12h00

Ấp Thạnh Lợi A1- Xã Tân Long

Cắt 3FCO nhánh Cầu Đỏ trụ 212-472PH

 

Phụng Hiệp

Âp 4, 5 - Hòa An

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

TP Vị Thanh

08h00 - 15h00

KV1, P7, TPVT (Đường Trần Hưng Đạo)

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Năm 17/11/2016

Châu Thành HG

08h30 - 16h30

ấp Phú Lễ A, Phú Tân, Tân Phú, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Long Mỹ

08h00 - 16h30

Ấp 2, 3 Vĩnh Thuận Đông

Cắt AB trạm Ba Voi 1 trụ 190/87/64 - 474LM

 

08h30 - 17h00

Ấp 5 xã Vĩnh Viễn (kinh Trực Thăng) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngã Bảy

08h00 - 15h00

Khu vực 2 - Phường Lái Hiếu

Cắt AB trạm Thị Trấn 2 trụ 37/05-476PH

 

Phụng Hiệp

08h00 - 12h00

Ấp Bình Hòa, Phương Thạnh - Phương Phú

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

Vị Thủy

08h00 - 17h00

Ấp 5 - TT Nàng Mau - huyện Vị Thủy

sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Sáu 18/11/2016

Châu Thành HG

08h30 - 12h30

xã Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Long Mỹ

08h00 - 11h30

Kv 3 - P. Thuận An

Cắt FCo trạm ấp 3 Thị trấn trụ 34/2 - 474LM

 

08h30 - 16h00

Ấp 3; 4 xã Vĩnh Viễn (khu vực từ Huyện đội đến Nhà thông tin Ấp 4) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

13h00 - 16h30

Xã Tân Phú

Cắt FCO trạm Long Phú 106 trụ 22/106 - 472LM

 

Ngã Bảy

08h00 - 10h00

Khu vực 5 - Phường Hiệp Thành

Cắt AB + FCO trạm Doi Chành 4 trụ 06/07-472PH

 

Phụng Hiệp

Ấp Phương Quới A - Phương Bình

Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện

 

11h00 - 14h00

Ấp Phương Quới A - Phương Bình

Công tác bảo trì và sửa chữa lưới điện

 

TP Vị Thanh

08h00 - 16h00

Xã Vị Thanh, Xã Vị Bình, huyện Vị Thủy

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Bảy 19/11/2016

Vị Thủy

08h00 - 17h00

Ấp 3 - TT Nàng Mau - huyện Vị Thủy

 

 

 

Chuyên Đề