LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 20/06/2016

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Hai 20/06/2016

Châu Thành A HG

08h00 - 15h00

Ấp 1A - Tân Hòa

Sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Châu Thành HG

08h00 - 16h30

thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Long Mỹ

Ấp 11 xã Vĩnh Viễn (khu vực dọc theo Sông Nước Trong) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngã Bảy

08h00 - 13h00

Ấp Thạnh Lợi C, Phụng Sơn A - Xã Tân Long .

Phát quang lưới trung hạ áp nhánh Nhị Hồng

 

Phụng Hiệp

08h00 - 16h00

ấp Mỹ Lợi, TT.Cây Dương

Cắt AB và FCO trạm Xáng Bộ 1 trụ 173P/261-479VT

 

TP Vị Thanh

08h00 - 14h00

Xã Tân Tiến, TP Vị Thanh

Sửa chữa điện

 

Vị Thủy

08h00 - 15h30

1,2/ Ấp 3 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy

Sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Ba 21/06/2016

Châu Thành HG

08h00 - 09h00

thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

13h00 - 14h00

xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

14h30 - 15h30

xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Ngã Bảy

08h00 - 15h00

KV5 - P.Hiệp Thành - TX Ngã Bảy; Ấp Tân Phú A1, B1 và Ấp Phó Đường Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp

SCL thay đà, thay sứ nhánh Thị trấn Tân Phước Hưng từ trụ 06/09/15 đến trụ 06/09/38

 

TP Vị Thanh

07h30 - 16h30

Khu vực 1; 2, phường 7, thành phố Vị Thanh

Sửa chửa điện

 

08h00 - 11h00

Ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy

Sửa Chữa Điện

 

13h00 - 15h00

Ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy

Sửa chữa điện

 

Vị Thủy

08h00 - 10h00

Ấp 9 - xã Vị Trung - huyện Vị Thủy

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

10h00 - 15h00

Ấp 9 - xã Vị Trung - huyện Vị Thủy

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

15h00 - 17h00

Ấp 9 - xã Vị Trung - huyện Vị Thủy

Sửa chữa , bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Tư 22/06/2016

Châu Thành A HG

08h00 - 16h00

ấp 2A - xã Tân Hòa

Sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Long Mỹ

Xã Long Trị A

Cắt AB trạm Long Trị 32 tại trụ 174/32 tuyến 475VT (Vh474LM)

 

08h00 - 16h30

Ấp 5 xã Vĩnh Viễn (khu vực dọc theo Sông Trực Thăng) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngã Bảy

08h00 - 14h00

Ấp Thạnh Lợi B, Phụng Sơn - Xã Tân Long

SCL tháp đà nâng cao độ tĩnh không nhánh Cả Sóc

 

Phụng Hiệp

08h00 - 16h00

ấp Mỹ Chánh, Hiệp Hưng

Cắt AB và FCO trạm Xáng Bộ 1 trụ 173P/244-479VT

 

TP Vị Thanh

07h30 - 15h00

K4, 5, P4, TP Vị Thanh

Sửa chữa điện

 

Vị Thủy

08h00 - 13h00

Ấp 8 - xã Vị Thắng - huyện Vị Thủy

Sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngày: Thứ Năm 23/06/2016

Long Mỹ

08h30 - 10h30

Ấp 4 xã Thuận Hòa (khu vực dọc theo Sông Nhật Tảo) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

Ngã Bảy

08h00 - 12h00

Ấp Phụng Sơn B - Xã Tân Long

SCL tháp đà nâng cao độ tĩnh không nhánh Ngã Cũ

 

12h00 - 16h30

Ấp Thạnh Lợi B - Xã Tân Long

SCL tháp đà nâng cao độ tĩnh không nhánh Mương Khai

 

Phụng Hiệp

08h00 - 16h00

ấp Mỹ Chánh, Hiệp Hưng

Cắt AB và FCO trạm Xáng Bộ 3 trụ 173P/227-479VT

 

Ngày: Thứ Sáu 24/06/2016

Châu Thành HG

08h00 - 16h30

xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa, bảo trì lưới điện.

 

Long Mỹ

Ấp 5 xã Vĩnh Viễn (khu vực dọc theo Sông Trực Thăng) huyện Long Mỹ

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

09h00 - 11h00

Xã Long Trị A

Cắt AB trạm long trị 45 tại trụ 174/47 tuyến 475VT (VH474LM)

 

Ngã Bảy

08h00 - 15h00

Ấp Thạnh Lợi B - Xã Tân Long; Ấp Láng Sen A - Xã Hiệp Lợi

SCL tháp đà nâng cao độ tĩnh không nhánh Xẻo Tre

 

TP Vị Thanh

08h00 - 13h30

K1, P1, TP Vị Thanh

Sửa chửa điện

 

Ngày: Thứ Bảy 25/06/2016

Phụng Hiệp

08h00 - 12h00

ấp Tân Long, Tân Bình

Cắt 3DS Tân Bình trụ 332-479VT

 

Ngày: Chủ Nhật 26/06/2016

Châu Thành A HG

06h50 - 06h56

TT Cái Tắc

Sữa chữa, bảo trì lưới điện

 

07h00 - 12h00

Thị trấn Cái Tắc

Sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Thị trấn Cái Tắc

Sửa chữa bảo trì lưới điện

 

Ngã Bảy

08h00 - 12h00

Ấp Long An A - Thị Trấn Cái Tắc

1/Tháo dỡ MBA 3x50kVA trạm Thuốc Thú Y Cửu Long 2/. TCCS trạm Trường Khánh 5 từ 2x37,5kVA lên 2x50kVA trụ 338. 3/. Bảo dưỡng, thay kẹp quai bằng kẹp WR các vị trí lèo phân đoạn Long Thạnh trụ 345

 

TP Vị Thanh

06h30 - 16h30

thành phố vị thanh

Sửa chữa điện

 

thành phố Vị Thanh

Sửa chữa điện

 

Vị Thủy

06h30 - 13h00

1,2/ Ấp 7, 8 - xã Vị Trung - huyện Vị Thủy 3/ Ấp 1 - TT Nàng Mau - huyện Vị Thủy

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

1,2/ Ấp 7, 8 - xã Vị Trung - huyện Vị Thủy 3/ Ấp 1 - TT Nàng Mau - huyện Vị Thủy

Sửa chữa, bảo trì lưới điện

 

 

Chuyên Đề