LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 29/06/2015

THÔNG TIN NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

NgàyKhu vựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Thứ tư
01.07.2015
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 7, xã Tân Tiến, Hoả Tiến, Vị Tân - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Thứ ba
30.06.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Đông Thạnh - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Hoà Mỹ - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Xà Phiên - huyện Long MỹCắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Nhơn Nghĩa A, Thạnh Hoà - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h31 đến 17h01Một phần xã Hiệp lợi - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 1 - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Bình - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ hai
29.06.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Long, Hoà Mỹ - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Long Bình - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Trường Long Tây - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Đông, Vị Thanh, Vị Trung, Vị Thuỷ - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ bảy
27.06.2015
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Vĩnh Viễn - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Toàn bộ xã Tân Hoà, Trường Long Tây, Trường Long A, TT Bảy Ngàn - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần phường 1, 5 - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ sáu
26.06.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Phú An - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Hoà Mỹ - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Thuận Hưng - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Phú Thạnh - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 7, xã Hoả Lựu - TP Vị ThanhCắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Thuỷ - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ năm
25.06.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Một phần xã Đông Phú - huyện Châu Thành.Cắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Long - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Thuận Hưng - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Hoà, Thạnh Hoà, TT Cái Tắc - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00Một phần xã Đại Thành - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 1 - TP Vị ThanhCắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Trung - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ tư
24.06.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Long, Hoà Mỹ - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Thuận Hưng - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần TT Một Ngàn, Thạnh Xuân - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần Phường 4, xã Vị Tân - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Đông, Vị Thắng - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ ba
23.06.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Long, Hoà Mỹ - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Long Phú - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần xã Trường Long Tây - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h31 đến 17h01Một phần phường Lái Hiếu - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần xã Hoả Tiến - TP Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã Vị Thuỷ - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác
Thứ hai
22.06.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Một phần xã Tân Phước Hưng - huyện Phụng Hiệp.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00Một phần xã Long Phú - huyện Long Mỹ.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Một phần TT Bảy Ngàn, xã Tân Phú Thạnh - huyện Châu Thành A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h31 đến 17h01Một phần phường Hiệp Thành - TX Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Một phần xã Hoả Tiến - TP Vị ThanhCắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Một phần xã TT Nàng Mau, Vĩnh Trung - huyện Vị ThủyCắt điện do công tác