LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 01/02/2016

THÔNG TIN NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

NgàyKhu vựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Chủ nhật
31.01.2016
Vị Thủy06h00 đến 13h00- Ấp 1, ấp 2, ấp 5 và ấp 7 - TT Nàng Mau; Ấp 7, ấp 9, ấp 11, ấp 12 - Xã Vị Thắng; Ấp 9 và ấp 10 - Xã Vị Trung; Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 9, và ấp 10 - Xã Vĩnh Trung.Cắt điện do công tác
06h00 đến 13h00- Ấp Bình Phong, ấp Vĩnh Thạnh, Ấp Tân Long, ấp Vĩnh Hiếu, ấp Vĩnh Phú, ấp Vĩnh Lộc, ấp Xuân Thọ, ấp Vĩnh Quới và ấp Vĩnh Hòa - Xã Vĩnh Tường.Cắt điện do công tác
Thứ sáu
29.01.2016
Phụng Hiệp07h30 đến 16h30- Ấp Tân Quới Kinh, Ấp Tám Ngàn, một phần ấp Tân Quới và ấp Tân Quới Gạch - Xã Tân BìnhCắt điện do công tác
07h30 đến 16h30- Ấp Thạnh Lợi A2 - Xã Tân Long; Ấp Trường Khánh 2, ấp Long Hòa A1 - Xã Long Thạnh, Ấp Mùa Xuân - Xã Tân Phước Hưng; Dọc kinh Bào Môn ấp Hòa Đức – Xã Hòa An.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 16h30Toàn bộ TT Bảy Ngàn và Xã Trường Long A; Ấp Trường Long B, ấp 3A, ấp 4A, ấp 3B, ấp 5B và ấp 6B - Xã Tân Hòa.Cắt điện do công tác
07h30 đến 16h30Ấp Long An - TT Cái TắcCắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 16h30Khu vực 1 - Phường Hiệp Thành; Khu vực 5, đường Lê Lợi và Khu vực 1 - Phường Ngã Bảy; Ấp Xẻo Vong B - Xã Hiệp Lợi.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 16h30Ấp 6 - Xã Vị Tân.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 16h30Ấp 8 và ấp 9 - Xã Vĩnh Trung; Ấp 4 - Xã Vị Bình; Ấp 4 - Xã Vị Đông; Ấp 8 và ấp 9 - Xã Vĩnh Trung.Cắt điện do công tác
Thứ năm
28.01.2016
Châu Thành07h30 đến 16h30Ấp Phú Nghĩa - Xã Phú HữuCắt điện do công tác.
Phụng Hiệp07h30 đến 16h30Ấp Mỹ Phú, ấp Tân Phú A1 và ấp Tân Phú A2 - Xã Tân Phước Hưng.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 16h30Toàn bộ Xã Vĩnh Thuận ĐôngCắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 16h30- Ấp Nhơn Thuận 1A- Xã Nhơn Nghĩa A; Ấp Xáng Mới, ấp Xáng Mới A và một phần ấp Xáng Mới B - TT Rạch GòiCắt điện do công tác
07h30 đến 16h30Ấp Trầu Hôi, Trầu Hôi A (dọc theo kênh Trầu Hôi), ấp So Đủa Lơn, ấp So Đủa Lớn A (dọc theo kênh So Đủa Lơn) và ấp Xẻo Cao A (dọc theo kênh Xẻo Xu) - Xã Thạnh XuânCắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 16h30Ấp Thạnh Hòa, ấp Thạnh An và ấp Thạnh Quới - Xã Hỏa TiếnCắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 16h30Ấp 2 và ấp 7 - Xã Vị Thủy.Cắt điện do công tác
Thứ tư
27.01.2016
Châu Thành07h30 đến 16h30Ấp Phước Hưng - Xã Đông Phước ACắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 16h30Ấp Long Trường 1, ấp Long Trường 2 và ấp Long Trường 3 - Xã Long Thạnh.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 16h30Một phần ấp 1B TT Một Ngàn dọc theo kênh 6 Thước; Ấp Tân Thạnh Tây, Ấp Thạnh Lợi và Ấp Phú Lợi - Xã Tân Phú Thạnh (dọc kênh Ba Láng, Rạch Sỏi, Rạch Bần, Rạch Chồn, Rạch Bàng, Rạch Ông Tam)Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 16h30Khu vực 1 và khu vực 2 - Phường 7Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 16h30Ấp 2 và ấp 3 - Xã Vị Thủy.Cắt điện do công tác
Thứ ba
26.01.2016
Châu Thành07h30 đến 16h30Ấp Phú Xuân - TT Mái DầmCắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 16h30Ấp 3 và ấp 4 - Xã Thạnh Hoà (dọc theo kênh Chà Đạp); Ấp Xẻo Môn, ấp Mỹ Thuận 1, ấp Mỹ Thuận 2 và ấp Thắng Mỹ - Xã Phụng HiệpCắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 16h30Toàn bộ Xã Vĩnh Viễn ACắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 16h30Toàn bộ Xã Trường Long A (trừ ấp Trường Hưng, Ấp Trường Hòa, Ấp Trường Hòa A không mất điện)Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 16h30Khu vực 3 và khu vực 6 - Phường 3Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 16h30Ấp 8 và ấp 9 - Xã Vĩnh Trung; Ấp 7 - Xã Vị Trung.Cắt điện do công tác
Thứ hai
25.01.2016
Châu Thành07h30 đến 16h30Ấp Phú Tân - Xã Phú TânCắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 16h30Ấp Long Hòa B, ấp Long Sơn 1 và ấp Long Sơn 2 - Xã Long Thạnh.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 16h30Ấp 3B và Ấp 4B - TT Bảy Ngàn; Ấp Trường Thuận và ấp Trường Thuận A - Xã Trường Long Tây; Một phần ấp Phú Lợi - Xã Tân Phú Thạnh; Một phần ấp Tân Phú - Thị Trấn Cái Tắc.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 16h30Khu vực 4 và khu vực 5 - Phường 4; Ấp Thạnh Hòa, Xã Hỏa Tiến.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 16h30Ấp 6 và ấp 8 - Xã Vị ThủyCắt điện do công tác