LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 31/08/2015

THÔNG TIN NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

NgàyKhu vựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Thứ bảy
05.09.2015
Vị Thanh07h30 đến 17h00- Khu vực 4 - Phường 5 thuộc TP Vị Thanh; - Khu vực 2 - phường 1 thuộc TP Vị Thanh (Đường 30/4; Đoàn Thị Điểm; Nguyễn Việt Hồng; Trưng Trắc; Trưng Nhị và một phần đường Trần Hưng Đạo).Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00- Ấp 3 và ấp 4 thuộc TT Nàng Mau; - Ấp 6 và ấp thuộc xã Vị Thủy; - Ấp 4, ấp 5, ấp 6 và ấp 7 thuộc xã Vĩnh Thuận Tây.Cắt điện do công tác
Thứ sáu
04.09.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00- Ấp Thạnh Thới, Thạnh Long, Phước Tiến- Xã Đông Thạnh - Ấp Phú Xuân A- TT Mái DầmCắt điện do công tác
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00Ấp Sậy Niếu B, ấp Xẻo Môn, ấp Mỹ Thuận 1, ấp Mỹ Thuận 2 và ấp Thắng Mỹ thuộc xã Phụng HiệpCắt điện do công tác.
Long Mỹ07h30 đến 17h00- Ấp 6 và ấp 7 thuộc xã Thuận Hưng; - Ấp 5 thuộc xã Thuận Hòa.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00Ấp Nhơn Ninh và một phần ấp Nhơn Phú 2 thuộc xã Nhơn Nghĩa A.Cắt điện do công tác.
07h30 đến 17h00- Ấp Thạnh Phú thuộc xã Tân Phú Thạnh; - Ấp Xẻo Cao, ấp So Đủa Bé thuộc xã Thạnh Xuân (dọc theo kênh Xẻo Cao).Cắt điện do công tác.
07h30 đến 17h00Ấp Tân An, Long An- TT Cái TắcCắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00Kinh Bảy Mũ - ấp Quyết Thắng A thuộc xã Hiệp Hưng.Cắt điện do công tác.
Vị Thanh07h30 đến 17h00Khu vực 3 - phường 7 thuộc thành phố Vị ThanhCắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00- Ấp 8 thuộc xã Vị Thắng; - Ấp 5 và ấp 7 thuộc xã Vị Thủy.Cắt điện do công tác
TX Long Mỹ07h30 đến 17h00Phường Thuận An.Cắt điện do công tác
Thứ hai
31.08.2015
Châu Thành07h30 đến 17h00Ấp Phú Lễ- Xã Phú Tân. Ấp Đông Thạnh- xã Đông Phước.Cắt điện do công tác.
Phụng Hiệp07h30Kinh Ông Kẹ, kinh Đồng Gò - ấp 4, ấp 5 thuộc xã Hòa An.Cắt điện do công tác.
07h30 đến 17h00Kinh Cầu Ðình - ấp Tân Quới thuộc xã Tân Bình (đoạn từ NMXX Nguyễn Văn Hậu đến NMXX Nguyễn Văn Thương).Cắt điện do công tác.
Châu Thành A07h30 đến 17h00- Ấp 5B và ấp 6B thuộc xã Tân Hòa (dọc theo kênh 4000)Cắt điện do công tác
07h30 đến 17h00Ấp 2B Thị Trấn Bảy Ngàn (dọc theo kênh 6 Thước).Cắt điện do công tác
07h30 đến 17h00- Toàn bộ xã Trường Long Tây và xã Trường Long A (trừ ấp Trường Thuận, ấp Trường Thuận A - dọc theo Kênh 7000, ấp Trường Hưng, ấp Trường hòa, ấp Trường Hòa A - dọc theo Kênh 1000 không mất điện)Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00Đường Nguyễn Minh Quang - khu vực 6 thuộc Phường Ngã BảyCắt điện do công tác
07h30 đến 17h00Ấp Mái Dầm, ấp Sơn Phú, ấp Ba Ngàn, ấp Ba Ngàn A, ấp Cái Côn, ấp Đông An, ấp Đông An A thuộc xã Đại Thành.Cắt điện do công tác
07h30 đến 17h00Ấp Sơn Phú 2, ấp Sơn Phú 2A, ấp Đông Bình, ấp Đông An 2, ấp Đông An 2A thuộc xã Tân Thành.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00Khu vực 2 - phường 4 thuộc thành phố Vị Thanh (dọc kênh Nhà Thờ).Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00Ấp 5 và ấp 7 thuộc xã Vĩnh Thuận TâyCắt điện do công tác
Thứ bảy
29.08.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 09h30- Dọc theo Quốc lộ 61B đoạn từ TT Kinh Cùng đến TT Rạch Gòi bao gồm: kinh Nhà Nước, kinh Đập Đá, kinh Giữa, kinh Bào Môn, kinh Bình Hòa, kinh Mới, kinh Xáng Nàng Mau, kinh 8000, kinh Cầu Đình - Đường Láng,Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00- Ấp 1 thuộc Thị trấn Nàng Mau; - Ấp 2 và ấp 3 thuộc xã Vị Thủy; - Ấp 7, ấp 8, ấp 11, ấp 12 và ấp 13 thuộc xã Vị Trung.Cắt điện do công tác
Thứ sáu
28.08.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00- Ấp Thành Viên, ấp Phó Đường, ấp Mỹ Phú, ấp Mỹ Thạnh, ấp Tân Phú A1, ấp Tân Phú A2, ấp Tân Phú B1 và ấp Tân Phú B2 thuộc Xã Tân Phước Hưng; - Ấp Sậy Niếu B thuộc xã Phụng Hiệp; - Dọc theoCắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00- Xã Long Phú (dọc theo Quốc lộ 61B); - Ấp 1, ấp 2 và ấp 3 thuộc xã Thuận Hòa.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00- Ấp Nhơn Phú 2 thuộc xã Nhơn Nghĩa A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00- Đường Triệu Vĩnh Tường - khu vực 5 thuộc Phường Lái Hiếu.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00- Khu vực 4 thuộc Phường 7Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00- Ấp 8 và ấp 10 thuộc xã Vị Trung; - Ấp 7B1 và ấp 7B2 thuộc xã Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Thứ năm
27.08.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00- Ấp 2 và ấp 3 thuộc xã Thạnh Hòa.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00- Xã Tân Phú (tuyến Kinh Cổ Cò); - TT Trà Lồng (đoạn từ Thị Đội dọc theo kinh Xẻo Cỏ).Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00- Ấp 4A thuộc xã Tân Hòa (dọc theo kênh 4500, kênh 6 thước, Kênh Ranh).Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00- Khu vực 5 thuộc Phường Hiệp Thành;Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00- Ấp Thạnh Trung và ấp Thạnh Bình thuộc xã Hoả Lựu.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00- Ấp 9 thuộc xã Vị Thắng; - Ấp Vĩnh Thạnh thuộc xạ Vĩnh Tường.Cắt điện do công tác
Thứ tư
26.08.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00- Ấp Nhất thuộc xã Thạnh Hòa; - Dọc theo Kinh Ranh - ấp Tân Thành thuộc TT Búng Tàu; - Dọc theo kinh Đường Láng (kinh Thới An, kinh Chân Rít) - ấp Tân Quới Kinh, ấp Tân Quới Rạch và ấp Tân Phú thuộcCắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00- Ấp 3 và ấp 4 thuộc TT Long Mỹ; - Ấp 5 thuộc xã Thuận Hòa.Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00- Ấp Trường Hiệp, Ấp Trường Hiệp A Trường Long A (dọc theo kênh Dậy); - Một phần ấp Trường Hòa Trường Long A.Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00- Đường Lê Hồng Phong nối dài - khu vực 3, đường Nguyễn Minh Quang - Khu vực 2, khu vực 6 thuộc Phường Ngã Bảy.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00- Ấp Thạnh Phú thuộc xã Hoả Lựu; - Khu vực 6, phường 4; - Ấp 3, ấp 4 và ấp 5 thuộc xã Vị Tân.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00- Ấp 2 và ấp 3 thuộc xã Vị Thủy; - Ấp 8 thuộc xã Vị Trung.Cắt điện do công tác
Thứ ba
25.08.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00- Ấp Tầm Vu 1 thuộc xã Thạnh Hòa. - Toàn bộ xã Phụng Hiệp-Huyện Phụng Hiệp; - Dọc theo Kinh Bào Môn - ấp Hòa Đức thuộc xã Hòa An; - Một phần ấp Hòa Long B thuộc TT Kinh Cùng.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00- Xã Long Trị, xã Long Trị A; - Ấp Bình Thành và ấp Bình Hiếu thuộc xã Long Bình; - Ấp 1 TT Long Mỹ (đoạn từ vòng xoay cầu mới đến cầu Vịnh Rẩy).Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00- Ấp Trường Hòa, ấp Trường Hòa A (dọc theo kênh Bờ Tràm) và khu vượt lũ thuộc xã Trường Long A;Cắt điện do công tác
Ngã Bảy07h30 đến 17h00- Đường Nguyễn Trãi - Khu vực 1, đường 30/4, đường Ngô Quyền, đường Nguyễn Trung Trực - khu vực 2, khu vực 5 và khu vực 6 thuộc Phường Lái Hiếu; - Ấp Láng Sen và ấp Láng Sen A thuộc xã Hiệp Lợi.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00- Ấp Thạnh Đông và ấp Thạnh Bình thuộc xã Hoả Lựu.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00- Ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7 và ấp 8 thuộc xã Vị Thủy; - Ấp 1, ấp 2, ấp 5, ấp 6, ấp 7 thuộc xã Vĩnh Thuận Tây; - Ấp 1, xã Vị Thanh.Cắt điện do công tác
Thứ hai
24.08.2015
Phụng Hiệp07h30 đến 17h00- Ấp Mùa Xuân, ấp Tân Phú B thuộc xã Tân Phước Hưng; - Kinh Xẻo Môn Cụ và Kinh Long Phụng - ấp Long Phụng thuộc xã Tân Long; - Ấp mỹ Phú, ấp 5 và ấp Trường Long thuộc xã Hòa Mỹ.Cắt điện do công tác
Long Mỹ07h30 đến 17h00- Xã Long Phú (kinh Trà Nô).Cắt điện do công tác
Châu Thành A07h30 đến 17h00- Ấp Trường Thắng xã Trường Long A (dọc theo kênh Kinh Tề); - Ấp Phú Lợi, Khu TĐC Tân Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh.Cắt điện do công tác
Vị Thanh07h30 đến 17h00- Khu vực 4 và khu vực 5 thuộc Phường 4; - Ấp 5 thuộc xã Vị Tân.Cắt điện do công tác
Vị Thủy07h30 đến 17h00- Ấp 3 thuộc TT Nàng Mau; - Ấp 6 thuộc xã Vị Thắng; - Ấp 9A1 và ấp 9A2 thuộc xã Vị Bình; - Ấp 3 thuộc xã Vị Thanh; - Ấp 4 thuộc xã Vị Bình.Cắt điện do công tác