HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
86,549,843 lượt truy cập

Sớm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

11/09/2018 | 08:20 GMT+7

(HG) - Đó là lưu ý của ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9 diễn ra vào sáng ngày 10-9.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Ca yêu cầu Văn phòng HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị để đảm bảo kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh diễn ra thành công. Bên cạnh đó, các ban HĐND tỉnh cố gắng hoàn thành các cuộc giám sát theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, sau mỗi cuộc giám sát cần có ý kiến góp ý về những mặt chưa được để giúp các cơ quan, đơn vị được giám sát thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, chủ trương phát triển mà Trung ương, tỉnh đề ra…

Ông Nguyễn Quốc Ca (đứng), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại phiên họp. Ảnh:  TRƯỜNG SƠN

Ngoài việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động tháng 8 và định hướng hoạt động tháng 9 của Thường trực và các ban HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND lần này còn nghe lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành báo cáo làm rõ tình hình thực hiện Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh; một số nội dung tại Tờ trình số 3321 ngày 30-8-2018 của UBND tỉnh về việc xin phân bổ nguồn thu vượt xổ số kiến thiết và thu vượt tiền sử dụng đất năm 2017; một số nội dung tại Công văn số 3377 ngày 7-9-2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tên danh mục dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 11 ngày 6-7-2018.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới