HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
78,646,080 lượt truy cập

Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của Đảng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, văn học, nghệ thuật

23/02/2018 | 08:03 GMT+7

HG) - Sáng ngày 22-2, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020, cho thấy tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 21 được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, nghiêm túc triển khai đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo ngành BHXH phát động các phong trào thi đua nhằm đôn đốc thu, giảm nợ đọng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch thu BHXH, BHYT ở từng thời điểm theo đúng tiêu chí quy định. Kết quả, tính đến ngày 31-12-2017, số người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện là 58.701 người, đạt 12,7% so với lực lượng lao động, tăng 24.288 người so với năm 2012; số người tham gia BHYT là 628.044 người, đạt 81,16% dân số, tăng 164.966 người so với năm 2012.

Còn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đã giúp đời sống tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh hoạt động có hiệu quả, số lượng hội viên ngày một tăng lên, các tác phẩm văn học, nghệ thuật ngày càng có chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vai trò quản lý về mặt tư tưởng đối với văn học, nghệ thuật được phát huy, từ đó định hướng tốt nội dung sáng tác cho đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao kết quả mà tỉnh đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 21 và Nghị quyết số 23; đồng thời chỉ ra những hạn chế còn gặp phải như: tỷ lệ người dân tham gia BHYT mặc dù đạt chỉ tiêu kế hoạch và có tăng cao qua từng năm nhưng chưa mang tính bền vững; đối tượng tham gia BHXH bắt buộc vẫn chưa đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 21; hoạt động sáng tác, biểu diễn, truyền bá các tác phẩm nghệ thuật còn chưa nhiều, các tác phẩm đa số chỉ được phổ biến trong tỉnh…

Thời gian tới, đối với việc thực hiện Nghị quyết số 21, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT và quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ khám chữa bệnh BHYT. Các sở, ngành có liên quan phối hợp với BHXH tỉnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các đơn vị cố tình trốn đóng BHXH, nợ BHXH kéo dài. Đặc biệt là cần phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, nhằm giúp doanh nghiệp, người dân nhận thấy được quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT.

Đối với Nghị quyết số 23, cần đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, văn nghệ của tỉnh và xác định đầu tư cho văn học nghệ thuật là đầu tư cho phát triển bền vững, đồng thời thực hiện tốt chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, văn nghệ. Các cấp ủy đảng cần chỉ đạo việc phát động phong trào thi đua trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, qua đó phát hiện và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật.

- Ngoài sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, đại biểu dự hội nghị còn nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy còn gởi cho các đại biểu tài liệu nghiên cứu về Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Quy định số 86 của Bộ Chính trị quy định giám sát trong Đảng; Quy định số 102 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109 của Ban Bí thư quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Kế hoạch số 72 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư; dự thảo Công văn của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị; dự thảo Công văn của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới