HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
86,526,448 lượt truy cập

Tăng đào tạo tập trung, giảm đào tạo tại chức cao cấp lý luận chính trị

11/09/2018 | 08:19 GMT+7

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại lễ khai giảng.

(HG) - Là một trong những yêu cầu và định hướng của ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tại Lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội). Ông Phạm Minh Chính cũng lưu ý Học viện cần tiếp tục tập trung đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên ngày càng vững mạnh, chú trọng xây dựng lực lượng chuyên gia đầu ngành trong giảng dạy về xây dựng Đảng. Phải khắc phục triệt để tình trạng ngại học, lười học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong học tập, nghiên cứu, để nâng tầm, thể hiện được bản sắc, bản chất của trường Đảng Trung ương. Trong giảng dạy phải chú trọng bổ sung, hoàn thiện các kiến thức về thực tiễn. Đặc biệt, trong thi cử, đánh giá cán bộ, không để xảy ra tình trạng tiêu cực. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý đối với từng học viên, khi học cao cấp lý luận chính trị là nhiệm vụ rất quan trọng, học vì trách nhiệm của mình, vì Đảng, vì Nhà nước, vì Nhân dân, học để làm việc, làm người, làm cán bộ, nên tư tưởng phải thông, quyết tâm chính trị phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, xác định có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào ra việc ấy, không được lấy lý do công việc để xin vắng trong quá trình học tập…

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng học viên khóa học 2018-2019.

Buổi lễ khai giảng còn có sự tham dự của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, hơn 600 học viên cao cấp lý luận chính trị tập trung, sinh viên (trong và ngoài nước) các lớp đào tạo sau đại học. Riêng Hậu Giang, đợt học cao cấp lý luận chính trị tập trung này có 5 đồng chí.

 HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới